Categories

Nordstream2, USA skal blande sig udenom

Der kan siges meget for og imod den planlagte gasledning, Nordstream2 mellem Rusland og Tyskland. Men da Danmark synes at have en central rolle, så bør vi selvfølgelig bruge denne rolle i fredens, samarbejdets og befolkningernes tjeneste. Ledningen er i både Ruslands og Tysklands interesse, vore 2 største naboer, det kan vi ikke sidde overhørig. Vi bør tage en åben dialog med Rusland med henblik på at være imødekommende mod at Rusland til gengæld sørger for at krigen i Ukraine stoppes helt, og forholdet mellem de to lande normaliseres, hvilket Danmark også kan medvirke til på Ukraines side (dog næppe med Fogh Rasmussen som medvirkende). Den danske regering skal varetage danskernes interesse, og det gør den ikke ved sammen med USA at opruste og vedblivende at provokere Rusland, men ved at skabe et godt og fredeligt naboskab. Danmarks nuværende falden på halen for USAs krigsliderlighed må ophøre, og det er helt forkasteligt at USA blander sig i denne sag, som er indre europæisk anliggende.

Soldat: forvent ikke åbenhed i militæret, udskift i stedet vold med noget konstruktivt.

Politiken efterlyser på soldaternes vegne mere åbenhed i militæret. Hertil er kun at sige:

Militæret (som fejlagtigt kaldes forsvar) er en voldelig og destruktiv organisation, som efter ordre fra USA sendes ud i verden for at skabe lidelse, død og elendighed, flygtninge og terrorister, eller de sendes til Baltikum for at medvirke til at oppiske en fjendtlig stemning mellem Vesten og Rusland. Åbenhed og ytringsfrihed bør findes i enhver offentlig organisation, hvis vi vil kalde os et demokrati. Men i en organisation, som bygger på voldsstrategi, lusk og blå briller, er åbenhed og demokrati naturligvis reduceret til fine ord ved festlige lejligheder, det ligger i sagens natur. Det eneste fornuftige en soldat kan gøre er derfor at smide uniformen og skaffe sig et ikke voldeligt civilt job. Det kan man heldigvis gøre i Danmark uden at blive stillet for en krigsret eller det der er værre.

Brug Brexit som øjenåbner, og se så at komme videre

Det er simpelthen sygeligt med alle disse nekrologer og dommedagsprofetier i anledning af brexit. Sure gamle mænd i toppen af EU, som truer England med det værste, Lykketoft som mener at vælgerne er for dumme til folkeafstemning, Bo Lidegaard og Zenia Stampe som nærmest er grædefærdige og bare udtrykker pesimisme. Vor statsminister har dog fundet de vises sten, han siger at vi må tage resultatet til efterretning, – ja, hvad ellers?

Den brittiske befolkning har talt, og i stedet for at gøre det til et problem, så bør det gøres til en udfordring. Det burde især toppolitikere være kloge nok til.

Vi må op på hesten igen!

Tiden er nu inde til den store selvransagelse i EU-systemet, så det kan blive et EU for folket i stedet for pampere, lobbyister, banker, spekulanter og storkapital.

Vi har brug for et moderne EU, som kan medvirke til at lighed, bæredygtighed og humanismen i Europa fremmes, og udbygges til eksempel for hele verden.

Det må nu være EU-systemets opgave at få skabt en fornuftig samarbejdsaftale med Storbritanien, i stedet for at spille fornærmet på befolkningernes og fremtidens bekostning.

Høring i ”forsvars”udvalget

I dag havde ”forsvars”udvalget kaldt til høring i landstingsalen på Christiansborg. Det var yderst interessant. Udspillet til køb af 27 stk. F35 Joint Strike Fighter blev lagt frem af ministeren Peter Christensen, og hele evalueringsbaggrunden blev gennemgået med kurver, beregninger, scenarier og overvejelser af kampflykontorets chef Lone Lindsby.
En amerikansk ekspert og 3 danske, heriblandt en major og tidligere pilot, samt direktøren for dansk våbenindustri gjorde rede for yderligere baggrund og forudsætninger, og forsvarsudvalgets medlemmer spurgte løs ud fra kriteriet at nye danske krigsfly er en absolut nødvendighed.
Så der var stor fest og glæde over det nye legetøj, lige bortset fra Rene Gade fra Alternativet og Eva Flyvholm fra Enhedslisten som begge understregede at der ikke burde købes kampfly lige nu, men heller ikke turde definitivt melde klart ud at vi skal en helt anden vej.
Også radikale Martin Lidegaard var helt med på den (hvilket skuffer mig meget), men mente dog at man kunne nøjes med 20 stk. i begyndelsen og så måske købe flere senere, en meget uprofessionel holdning, idet 20 stk. er for få, hvis man går ind for krig, men for mange hvis man går ind for fred.
Der var dog også lige problemet med finansieringen, som ifølge ministeren var vel tilrettelagt inden for rammerne af ”forsvars”budgettet, men som selvfølgelig kunne skride pga. valutakurser og en masse andre ting, og som er baseret på bl.a. nogle helt vilde forringelser af piloternes arbejdsvilkår, samt en række andre forudsætninger som er kørt helt til kanten.
Der kunne siges meget mere om dagens indhold, men min konklusion er følgende:
Både ministeren og de øvrige medvirkende lagde tingene ærligt frem, incl. parametre og forudsætninger, hvor hovedforudsætningerne er nødvendigheden af fly til de 3 ”strategiområder”:
1. Danmarks ”territorialforsvar”
2. militær sikring af Danmarks rettigheder i Arktis
3. ”internationale opgaver” (oversættelse: bombetogter i fremmede lande).
Hvis vi lige et øjeblik hopper med på hovedforudsætningen ”nødvendigheden”, og ligeledes accepterer de øvrige forudsætninger, så er det min opfattelse at 27 stk. F35 er en professionel og optimal beslutning, både i type og antal.
Men det blev dog også (helt ærligt) fremlagt, at de øvrige forudsætninger er så stramme at der let kunne blive brug for yderligere 5+7 fly, hvis ”ability” ikke kan overholdes. Desuden at flere forudsætninger selvfølgelig kan ændre sig.
Ud fra dagens oplysninger forekommer det mig klart at det optimale beløb på i alt 56,4 mia. kr. holder ingen steder. Dette beløb stammer fra kompromisset mellem hvad ministeriet har kunnet stampe op inden for rammerne af det eksisterende ”forsvars”budget og antallet på 27 fly ved de givne forudsætninger. Det er soleklart (eller ”bombe”sikkert) at der skal bruges mange flere penge, og at krigs-partierne vil foreslå stigninger i de kommende ”forsvars”forlig.
Udgangspunktet for dagens høring var: Danmark har brug for nye kampfly, regering har med baggrund i kampflykontorets årelange arbejde fremsat sin indstilling om køb af 27 stk. F35, og dette skal med vold og magt gennemføres.
Regering, størstedelen af oppositionen, embedsmænd, eksperter, konsulenter, alt er kørt i stilling for at sørge for at beslutningen gennemføres uanset befolkningens modstand og et par små-pip fra Alternativet og Enhedslisten. Og de er generelt dygtige og professionelle og virker yderst overbevisende med deres foretrukne ord ”nødvendig”.
Jeg forlod Christiansborg med blandede følelser. Skal jeg opgive kampen, eller skal jeg kæmpe hårdere? Jeg ved stadig ikke om det kan betale sig, men jeg kan nok ikke lade være, så længe danske politikere ikke forstår at en bedre verden ikke skabes af bombefly.

Gør modstand mod køb af krigsfly!

Det er vigtigt at alle protesterer ud fra hver sin hverdag, for det er ikke i orden at politikerne imod et stort befolkningsflertal bruger vore skattepenge til krig, død og ødelæggelse, eller i bedste fald spilder vore pengene på fly som ikke fungerer. Enhver med en smule sund fornuft kan se at det er en forkert prioritering. Det er dumt, det er destruktivt og det er farligt.
Men politikere handler som andre ud fra pisk og gulerod. Pisken er trusler på højt niveau fra CIA, Pentagon m.fl. og guleroden er udsigten til frokost i Det Hvide Hus. Vore toppolitikere prioriterer enten ud fra personlige interesser om at være VIPere, eller ud fra frygt for konsekvenserne hvis de ikke støtter den amerikanske krigsindustri, og -strategi.
Det eneste som kan ændre situationen er, at alle vi danskere, som ønsker fred, giver politikerne så meget modstand, at frygten for den danske befolkning vil overstige frygten fra Washington.

Vi har hårdt brug for en ny Anker Jørgensen.

Sagt af Anker Jørgensen i 1982:
”Der er ikke noget alternativ til afspændingen. Afghanistan er en slet sag, men der skete i Vietnam i halvfjerdserne, og der sker stadig i dag andre ugerninger begået af Vesten. I Tyrkiet eller i Centralamerika, for eksempel. Men det må ikke trække os ind i et våbenkapløb. Sovjetunionen ønsker ikke et verdensherredømme. Den er i defensiven og har gode historiske grunde til at frygte et angreb fra Vesten. Det er denne følelse af usikkerhed, som får Sovjetunionen til at bruge så meget på forsvaret. Når alt kommer til alt, lider USA af den samme usikkerhedsrefleks. Det er imod dette, vi må kæmpe.’

Det kaldte Fog Rasmussen for landsforrædderi, og siden da har Danmark bidraget til krig i verden.

Vi har hårdt brug for en ny Anker Jørgensen.

Udskift Danmarks krigs-politikere

Så skete det igen. Og selv for vore radikale folketingsmedlemmer går potensen altså frem for fornuft, saglighed og menneskeliv. Igen skal Danmark deltage i en tvivlsom krig uden nogen plan for hvordan og hvem der skal vinde freden. Danmark, dvs. dig og mig skal nu affyre bomber og missiler, som skal smadre mennesker, huse og infrastruktur. Vore krigspiloter skal ødelægge, dræbe og lemlæste fra kms højde, så vi ikke kan se blodet og elendigheden, det virker mere sympatisk end når “fjenden” skærer hovedet af folk, men det er jo det samme, blot med større effekt og større ødelæggelser.

Alle eksperter, incl. militære, indrømmer, at danske bomber let kan gøre ondt værre, at det er med til at øge flygtningestrømmen, at den danske krigsdeltagelse øger terrortruslen mod Danmark, og at de mange destruktive penge kunne have langt større positiv effekt ved at blive anvendt konstruktiv til nødhjælp. Desuden at IS svækkes bedst ved at vesten og alierede stopper for pengestrømmen, bl.a. ved ikke at aftage olie.
Men danske politikere vil ikke høre på eksperter, – jagerfly, bomber og specialtropper er mere sexet end nødhjælp.
Vi har brug for et folketingsvalg, hvor Danmarks udenrigspolitik bliver det væsentligste debatemne, og hvor partidiciplinen bliver brudt op, så vi kan fjerne de mange politikere som lever i fortiden med den middelaldelige krigsfilosofi, og så vi kan stemme på dem som vil bruge ressourcerne til fredelige og humanistiske formål, uanset partifarve.

Støjbergs barnebrude

Dit hjem bliver bombet, familiemedlemmer og venner lemlæstet og dræbt. Du flygter sammen med din bedste og måske eneste ven og elsker og ender i det fredelige Danmark. Og her skal du så udsættes for yderligere ydmygelser og menneskelige afsavn ved administrativ adskillelse fra den du holder af, og som måske er dit sidste anker i denne verden. Det er tortur!

Jo, jeg ved godt at enkelte kan være tvangsgifte og undertrykte, men skal alle under 18 år lide under det, bare fordi de er flygtninge? for danske unge kan jo stort set frit sove sammen, når de er over 15. Inger Støjberg er en kynisk hykler, som bruger ethvert middel til at genere flygtninge og indvandrere og oppiske en folkestemning imod dem, og hun er garanteret ligeglad med barnebrude. Føj, hvor er det ulækkert med denne type magthavere.

Kære Karen Hækkerup, du kunne udrette mirakler i stedet for at prostituere dig

Landbrugspakken er en krigserklæring mod natur og miljø og dyrevelfærd. Og det redder ingenlunde kriseramte landmænd at de kan få lov til at svine mere og producere mere af produkter som ikke kan sælges. Det ved Karen Hækkerup godt. Men nu har hun altså fået denne attraktive lobby-tjans, og man må sige at hun er dygtig til sit arbejde. Hun kan tale usandt og argumentere for den konservative destruktive landbrugs-religion uden at rødme. Det er utroligt hvad folk kan gøre for penge og karriere. Men jeg tvivler stærkt på at Karen Hækkerup har sjælen med i foretagendet. Hun skulle hellere bruge sine evner til at hjælpe landbruget ind i en progressiv fremtid ved at skabe støtte til den nødvendige omlægning til bæredygtighed. Dette er det eneste som kan løse landbrugets krise, og samtidig skabe et fornuftigt samspil med natur, miljø og dyrevelfærd.

Smykkerøveriet er også et angreb på Danmarks fremtid

Man har mistet sit hjem, sit job, og værst af alt måske også familiemedlemmer i en grusom krig. Når man så kommer til Danmark med sår på sjælen og med lidt penge og ejendele, som måske kan være med til at give en ny start, så skal disse allersidste ejendele frarøves ned til 3.000 kr. Når det er sket, så skal man gemmes væk i teltlejr i stedet for en fornuftig bolig, som der er nok af i provinsen, og en mulighed for at starte en ny tilværelse. Og så skal man integreres og elske Danmark. Det er regeringens politik, som altså går ud på at behandle folk så dårligt som muligt for at skræmme andre væk. Og man forstår ikke hvorfor integration er svært.
Statsministeren mener at udenlandske medier har misforstået situationen når de kritiserer denne danske menneskefjendske politik, men der er vel ikke så meget at misforstå? Danmarks anseelse forringes og terrortruslen stiger pga. krigsdeltagelse, kynisme og fremmedfjendskhed. Denne politik er skæbnesvanger for Danmark og danskernes fremtid.