Categories

Vaccine-skepticisme en sund reaktion og tyder på at demokratiet kan genoplives

Jeg er ikke enig med Jacob Mark fra SF, som prøver at lukke munden på vaccineskeptikerne. Hele denne corona-sag er mystisk, og mistænkelig og giver anledning til utallige spørgsmålstegn. Hvordan kan man sætte en hel verden i stå vhja. en massiv skrækpropaganda for noget som er tæt på ingenting, når man spørger statistikken i stedet for følelserne.
Mere og mere tyder på at en korrupt pharma-indistri kan være bag.
Hvis jeg var et samvittighedsløst magtmenneske med en stor stilling i medicinalindustrien, ville jeg lynhurtig kunne finde en “partner” i WHO, som mod en erkendtlighed kunne hjælpe med de “rigtige” holdninger. Og da desværre uselvstændige regeringer verden over tilsyneladende lytter til WHO og retter ind, så kan dette formentlig være en forklaring på hele gedemarkedet.
Men tilbage til min uenighed Jacob Mark. Jeg mener at det er meget vigtig at alle skeptikere giver udtryk for enhver mening, som ikke er “statsautoriseret.” Vaccinen er først og fremmest unødvendig, fordi den såkaldte pandemi er en alm. vinterinfluenza med væsentlig færre dødsfald end normalt, idet registreringen af adskillige dødsfald er manipuleret, så det ser til at være pga. corona.
Dernæst hersker der stor tvivl om vaccinationens virkning både på kort og især på lang sigt. Endelig er der spørgsmålet om bivirkninger, som er uafklaret. Men det er bemærkelsesværdig at vaccineleverandørerne har sikret sig at de ikke kan retsforfølges for bivirkninger.

Jeg føler mig magtesløs! – vanvidet fortsætter bare derudad …

Danmark lukker for tilrejsende fra England, og Sverige lukker grænsen til Danmark, og nu må vi ikke en gang rejse gennem Sverige til Bornholm. Alle myndigheder verden over synes at kappes om, hvem der er bedst til at genere deres befolkninger mest muligt. Og det aktuelle optrapning af vanvidet begrundes i en virus, som SSI siger ikke er speciel farlig.
Det statsautoriserede og internationale hysteri er fuldstændig grotesk og helt ude af proportioner. Og det kan kun lade sig gøre fordi et flertal af befolkningerne lader sig inficere og manipulere af den voldsomme statsautoriserede frygtpropaganda.
Men hvad er formålet med fortsat at gøre folk bange, undertrykke vore frihedsrettigheder, herunder bevægelsesfrihed, ødelægge borgernes muligheder arbejdsmæssigt, socialt og økonomisk? Og hvem står bag? Er det bare nogle dumme politikere som kopierer hinanden og ikke aner hvad de laver, eller er de i lommen på nogen, bevidst eller ubevidst, nogen som profiterer på vanvidet, fx. medicinalindustrien, eller ???
Ingen ved hvad der foregår, men hvis vi nogensinde får det at vide, så bliver det verdens største skandale, som vil langt overstige vore små lokale køkkenhave-historier som Frederiksens mink-løgn, og Støjbergs barne-bruds-fanatisme.

Korrekte tal men manipulerede konklusioner

“1000 dødsfald”, gul farve, “BREAKING” og billede af kiste og bedemand i beskyttelsesdragt. Det er dagens bidrag fra Politiken til regeringens skrækpropaganda. Og der er ingen tvivl om at det virker, folk går i takt som aldrig før. Jeg har i dag været med Metro og S-tog, og jeg var den absolut eneste uden maske. Så alt i alt lykkes det, med regeringens og pressens propaganda, at omdanne en ellers oplyst befolkning i et ellers demokratisk land, til små artige børn, som accepterer at miste frihedsrettigheder, sociale kontakter, jobs og økonomi pga. en naturlig influenzalignende sygdom, hvor både smittetal, sygdomsudbrud og dødsfald iflg. den officielle statistik er væsentlig lavere end en almindelig vinterinfluenza.
Derudover er der grund til at sætte spørgsmålstegn ved statistikken, bl.a. fordi et dødsfald registreres som Corona-relateret, hvis den døde har fået konstateret Corona-smitte inden for 30 dage før dødsfaldet. Hvis fx. en svækket person bliver smittet med Corona, uden at blive syg, hvilket gælder for flertallet af de smittede, eller bliver rask efter 3-10 dage, hvilket sker for de fleste syge, og derefter dør inden for 30 dage af noget andet, så bliver dødsfaldet registreret som Corona-relateret. Dette er også forklaringen på at det samlede dødstal ikke er steget under Corona-epidemien.
Inden for den seneste uge er der konstateret 22.000 smittede i Danmark, det svarer til 0,4% af hele befolkningen, og heraf er igen kun 258 indlagte, svarende til 0,005%, hvilket er så tæt på 0, at det kan være svært at forstå, hvordan det kan være “BREAKING NEWS”?
Man markedsfører skræk og rædsel, man undertrykker vore demokratiske frihedsrettigheder, man ødelægger sociale relationer, især for dem som har mest brug for det, man spærrer gamle inde på plejehjem, man stækker de unges livsbetingelser og skaber frustrationer og depressioner, man ødelægger erhvervslivet, især de små selvstændige, man øser milliarder ud af vor fælles økonomi til kompensationer pga. vanvittige restriktioner og til nytteløse test, som fortrinsvis har til formål at holde frygten og hysteriet i live.
Men hvem står egentlig bag? Hvem er stærke nok til at kunne få alverdens regeringer og den “frie” presse til enstemmigt at opbygge denne frygt og det deraf følgende vanvid? Jeg ved det ikke og måske regeringerne ikke selv ved det. Men en naturlig mistanke kunne være at det er den medicinalindustri, som først tjener milliarder på test mv. og herefter forventer at tjene endnu flere milliarder på vacciner. Og hvordan skulle det så kunne lade sig gøre? Ja, det er jo en offentlig hemmelighed at der finder corruption sted i de store FN-organisationer, så det er vel ikke utænkelig at nogen i WHO kunne være i lommen på medicinalindustrien, og vi ved at regeringerne lytter til WHO. Dette er den eneste forklaring jeg har kunnet finde, men måske er forklaringen en helt anden?
Uanset hvad og hvem, der måtte være bag, så må det være din og min opgave at modarbejde hysteriet, manipulationen og undertrykkelsen i Danmark. Det burde egentlig være en let opgave, for alle facts og talmateriale er offentlig tilgængelig for enhver. Eneste problem er at den tilgængelige viden af regeringen og “den frie” presse i forening serveres på en misvisende måde indpakket i gule overskrifter garneret med frygtindgydende tekster og billeder af kister og bedemand i beskyttelsesdragt. Så vi kan bare argumentere med de samme tal, men på en ærlig måde, og mon så ikke det efterhånden går op for det store artige flertal at de er blevet bedraget.

Er protest og civil ulydighed egoisme eller ansvarlighed?

Egoisme og manglende ansvarlighed, kaldes det af nogen, når vi protesterer mod myndighedernes antidemokratiske og undertrykkende Corona-restriktioner. Problemet i denne sag er bare at hele denne præmis er forkert.
For det første er det vigtigt at demokratiets grundregler og borgernes fundamentale frihedsrettigheder opretholdes og beskyttes. Hvis man undertrykker disse med halve sandheder, skrækpropaganda og tvivlsom detailregulering, så må man forvente at grupper, som kan tænke selv, før eller siden vil gøre oprør eller i det mindste civil ulydighed.
I den nuværende situation har vi at gøre med en epidemi, som af myndighederne, i Danmark med statsministeren i spidsen, er pisket op til noget som intet har med virkeligheden at gøre. Skrækpropaganda og selvsving markedsføres, godt hjulpet af pressen, til et niveau, som er helt ude af proportioner. Typisk ser man faretruende overskrifter, som kan give enhver dødsangst, og når man så læser ned i artiklen, bekræftes de reelle statistikker som fortæller noget helt andet. Når vi bliver gamle og svage, så dør vi på et eller andet tidspunkt af og med en eller anden sygdom. At så nogen dør af eller med Covid-19 i stedet for influenza eller lungebetændelse er vel mindre væsentlig. Hovedsagen er at der ikke er nogen væsentlig overdødelighed, heller ikke i Italien eller Sverige, som fanatikerne ofte bruger som eksempel og undskyldning for at gå amok med vilde restriktioner. Læs venligst statistikken i stedet for overskrifterne.
Hvorfor regeringen går i selvsving, kan man kun gisne om. Er de dumme og uoplyste? Nej det kan jeg ikke forestille mig med alle de embedsfolk de har i ryggen. Er de magtsyge? Jo, det kan man godt forestille sig, alt tyder på at deres popularitet ikke forringes i den befolkning, som de træder på med deres overdrevne og udemokratiske restriktioner. Tror de selv på at de varetager befolkningens interesse? Måske, men i så fald kan det næsten kun være fordi de er hjernevasket af den frygt som de selv opbygger. Eller handler det i virkeligheden om at de er i lommen på medicinalindustrien, som skal tjene milliarder på at sælge en ikke gennemprøvet vaccine. Måske sker manipulationen indirekte gennem SSI og WHO? Ingen kender svaret, måske ikke en gang dem selv??? Men konsekvenserne af deres handlinger er helt uoverskuelige både på kort og på lang sigt.
Unge forhindres i at udleve deres ungdom, gamle spærres inde og nægtes besøg af deres kære, sociale kontakter og kulturliv forhindres, selv om disse er vigtige for menneskelig udfoldelse og trivsel, erhverv og økonomi ødelægges, og værst af alt, folk går rundt som zombier og er bange for hinanden, fordi det er lykkedes at opbygge en hidtil uset skrækpropaganda.
Denne skræk og dødsangst vil sidde tilbage i sjælen i lang tid frem, og betyder at magthaverne kan tillade sig næsten hvad som helst, hvilket jo er yderst belejligt for magtmennesker, og hvilket allerede viser sig i forslag til epidemilov og desuden har vist sig i hele den undertrykkende terrorlovgivning, som har huseret gennem de seneste 2 årtier. Det er derfor vigtigt for demokratiet og den personlige frihed at flest muligt stritter imod. Og når vi gør det, så handler det ikke om at vi er egoister og ligeglade med andre mennesker, tværtimod. Vi skal nok hjælpe med at passe på hinanden, som vi altid har gjort. Vi vil bare ikke underkues af regler og restriktioner, som slet ikke er gennemtænkte og som ødelægger vor tilværelse og vort samfund, vor psyke, som frarøver de unges deres ungdom, og sætter de gamle i fængsel, med den officielle begrundelse at vi ældre så måske kan leve en måned længere, – altså hvis isolation på et plejehjem kan kaldes at leve.
Covid-19 er ikke ufarlig, men reaktionerne på den er langt værre end sygdommen. Jeg har her kun beskæftiget mig med situationen i vort forkælede Europa, men kan oplyse at der flere steder i Afrika og Asien dør 1000-vis af mennesker ikke af Covid-19, men af sult forårsaget af Covid-19-restriktioner, bl.a. pga. manglende turisme mm.
Så, forstå det, – egoisterne er ikke os, som protesterer fordi vi kan se lidt ud over her og nu og ud over vor egen næsetip. Egoisterne er dem, som udnytter situationen til at øge deres egen magt, og desuden dem som tier stille og gemmer sig bag en ubrugelig resource- og mljøødelæggende maske.

Statsministeren vil forbyde os at danse om juletræ i vort eget hjem

Forsøget på at indføre total undertrykkelse af os bliver værre og værre, mere og mere intens. Statsministeren siger at vi ikke må danse om juletræ, Brostrøm tilføjer at vi ikke må ikke holde i hånd, og akademikerlægen Jens Lundgren agiterer for at vi skal gå med mundble i vor eget hjem. Så mangler der kun at man sender Politiet ud i alle danske hjem for at kontrollere om vi gør som Mette og hendes proselytter kræver. Hvad mon bliver det næste?
Og som begrundelse giver man nogle smittetal, som for det første ikke nødvendigvis er pålidelige, for det andet var ventet, når kulden sætter ind, for det tredje kun er 2% af de testede (altså ikke af befolkningen), for det fjerde kun er farlig for enkelte svage grupper og for dem som ellers ville være blevet taget af en influenza eller en lungebetændelse. Men uanset at epidemien er beskeden og forholdsvis ufarlig, så har regeringen brugt den til at oppiske et selvsving af frygt og angst, godt hjulpet på vej af en presse, som ikke føler sig for god til at snakke den diktatoriske regering efter munden.
Det er ekstrem uhyggeligt hvad der foregår. Massesuggesionen bygget op på kraftig overdimensioneret frygt fungerer, således at et flertal af befolkningen tilsyneladende finder sig i det, nogen fordi de tror på frygten, og andre for ikke at skeje ud fra mængden.
Et omkvæd, som vi tit må høre på er “jamen se hvad der sker i Sverige” eller “se hvad der sker i Italien”, eller i USA. Men når man går tallene efter i sømmene og regner på dem, så er sandheden at de samlede dødstal i såvel Sverige som Italien ikke er højere end foregående år. At de døde så ender med en label hvor der står Corona, gør jo ikke døden hverken mere eller mindre trist.
Jeg skal hermed opfordre til at vi holder jul som vi har lyst til med dem vi har lyst til, at vi stopper med at lade magtsyge politikere blande sig i vort privatliv, og at vi står sammen og protesterer højlydt mod den syge undertrykkelse, der foregår af vore demokratisk frihedsrettigheder. Denne undertrykkelse er nemlig mangefold mere skadelig end den epidemi, som bruges som undskyldning for undertrykkelsen.

Der dør ikke flere i Sverige, – døden får blot en anden årsag

Problemet er at alt for mange lader sig påvirke frygt-manipulationen i stedet for at forsøge at forstå statistikken, der i dette tilfælde fortæller tydeligt af frygten er fuldstændig overgearet. Men når den manipulerede frygt blindt accepteres, så er det nærliggende at også undertrykkelsen accepteres, for det sker jo “for din egen skyld, – for at beskytte dig”. Og dette er ekstremt uhyggeligt, for når først undertrykkelsen accepteres, så kan magthaverne jo tillade sig hvad som helst.
Det er korrekt at der er flere corona-dødsfald i Sverige i forhold til befolkningstallet. Men bemærk at det samlede dødstal i Sverige ikke er højere end andre år. Det betyder jo bare at det sidste skub, når vi skal herfra i en del tilfælde er flyttet fra fx. lungebetændelse til Corona. Det samme ville formentlig ske i Danmark, hvis vi stoppede alle de undertrykkende restriktioner, men det samlede dødstal ville jo ikke stige af den grund.
Når man vil blande sig i alvorlige samfundsforhold, så er tal og statistik en vigtig følgesvend frem for følelser og udokumenteret propaganda.

Er statsministeren en diktator, eller er hun bare en marionet?

At vi har en magtsyg statsminister er der ingen tvivl om, faktisk den mest magtsyge nogensinde i min 74-årige levetid. Det har hun faktisk selv sagt på en måde ved sin tiltræden, og det ses også i hendes ansættelse af rådgivere, og endelig ses det tydeligt på de famøse pressemøder, hvor der ikke hersker tvivl om at både sundhedsministeren og fødevareministeren er ”underdogs”.
Men det virker bare mere og mere usandsynligt at hun selv støber de kugler, som hun fyrer af, – dette især fordi stort set alle verdens politiske ledere tilsyneladende på samme måde bruger deres magt til at knægte demokratiet og de frie borgerrettigheder og ødelægge vor økonomi under henvisning til ”folkesundheden”, et begreb, som umiddelbart lyder vigtigt, men som de aldrig har defineret. Og tilsyneladende for at vinde tilslutning har de opbygget et rædselsscenarie, som skal overbevise os alle om at vi nærmest er sikre på at dø af Corona, hvis vi ikke gør, som der bliver sagt. Og dette på trods af at Corona i dødelighed svarer til en almindelig vinterinfluenza.
Jeg må efterhånden erkende at dette kan ikke længere være en tilfældighed. Er det fordi de såkaldte sagkyndige, som regeringerne støtter sig til, koordinerer med hinanden, eller kopierer man bare hinandens uigennemtænkte tiltag, eller er politikerne eller måske ”eksperterne” i lommen på helt andre kræfter, som konspirationsteoretikerne hævder? – kunne være WHO? NATO? Davos? eller måske den medicinalindustri, som forventer at komme til at tjene uanede milliarder på vacciner pga. den opbyggede frygt og hysteri?
Jeg tror generelt ikke på konspirationsteorier, og jeg bliver meget træt af at læse alle de mange nærmest religiøse teorier om Bill Gates som den store onde ånd, og alle de andre, som påstår at demokrati og ordentlighed slet ikke eksisterer (jo, indrømmet, demokrati og ordentlighed har trange kår, men mon ikke det stadig eksisterer med visse begrænsninger?).
Men når jeg så kikker tilbage i historien, så må jeg jo erkende, hvordan vi er blevet holdt for nar masser af gange af magthavere, våbenindustrien og mange andre, – værst af ”den kolde krig”, som man først byggede på kommunistforskrækkelse, og som militærstrategerne nu har genopfundet med nye begrundelser u hvor kommunismen er væk. Og hvad med USA’s krige i Afghanistan og Iraq, som vi blev manipuleret eller tvunget til at deltage i. Hvad med terrortruslen, som statistisk set er så godt som ikke eksisterende på vore breddegrader, men som man har brugt til at indføre overvågning af os alle og politistatsmetoder bl.a. i lufthavne over for alm. fredelige flypassagerer. og hvad med 9-11, som ingen kender forklaringen på, men hvor alle ved at den officielle forklaring ikke er korrekt, osv., osv… Og hvad med mordet på JFKennedy, hvor jeg fik min første virkelige øjenåbner for hvordan den skinbarlige virkelighed kan se ud.
En mulig teori i Corona-sagen kunne være, at fordi de politiske ledere er bange for at tage ansvar, derfor primært henholder sig til den såkaldte fagkundskab, dvs. folk som Kåre Mølbak og lignende, og så strammer de rAt vi har en magtsyg statsminister er der ingen tvivl om, faktisk den mest magtsyge nogensinde i min 74-årige levetid. Det har hun faktisk selv sagt på en måde ved sin tiltræden, og det ses også i hendes ansættelse af rådgivere, og endelig ses det tydeligt på de famøse pressemøder, hvor der ikke hersker tvivl om at både sundhedsministeren og fødevareministeren er ”underdogs”.
Men det virker bare mere og mere usandsynligt at hun selv støber de kugler, som hun fyrer af, – dette især fordi stort set alle verdens politiske ledere tilsyneladende på samme måde bruger deres magt til at knægte demokratiet og de frie borgerrettigheder og ødelægge vor økonomi under henvisning til ”folkesundheden”, et begreb, som umiddelbart lyder vigtigt, men som de aldrig har defineret. Og tilsyneladende for at vinde tilslutning har de opbygget et rædselsscenarie, som skal overbevise os alle om at vi nærmest er sikre på at dø af Corona, hvis vi ikke gør, som der bliver sagt. Og dette på trods af at Corona i dødelighed svarer til en almindelig vinterinfluenza.
Jeg må efterhånden erkende at dette kan ikke længere være en tilfældighed. Er det fordi de såkaldte sagkyndige, som regeringerne støtter sig til, koordinerer med hinanden, eller kopierer man bare hinandens uigennemtænkte tiltag, eller er politikerne eller måske ”eksperterne” i lommen på helt andre kræfter, som konspirationsteoretikerne hævder? – kunne være WHO? NATO? Davos? eller måske den medicinalindustri, som forventer at komme til at tjene uanede milliarder på vacciner pga. den opbyggede frygt og hysteri?
Jeg tror generelt ikke på konspirationsteorier, og jeg bliver meget træt af at læse alle de mange nærmest religiøse teorier om Bill Gates som den store onde ånd, og alle de andre, som påstår at demokrati og ordentlighed slet ikke eksisterer (jo, indrømmet, demokrati og ordentlighed har trange kår, men mon ikke det stadig eksisterer med visse begrænsninger?).
Men når jeg så kikker tilbage i historien, så må jeg jo erkende, hvordan vi er blevet holdt for nar masser af gange af magthavere, våbenindustrien og mange andre, – værst af ”den kolde krig”, som man først byggede på kommunistforskrækkelse, og som militærstrategerne nu har genopfundet med nye begrundelser u hvor kommunismen er væk. Og hvad med USA’s krige i Afghanistan og Iraq, som vi blev manipuleret eller tvunget til at deltage i. Hvad med terrortruslen, som statistisk set er så godt som ikke eksisterende på vore breddegrader, men som man har brugt til at indføre overvågning af os alle og politistatsmetoder bl.a. i lufthavne over for alm. fredelige flypassagerer. og hvad med 9-11, som ingen kender forklaringen på, men hvor alle ved at den officielle forklaring ikke er korrekt, osv., osv… Og hvad med mordet på JFKennedy, hvor jeg fik min første virkelige øjenåbner for hvordan den skinbarlige virkelighed kan se ud.
En mulig teori i Corona-sagen kunne være, at fordi de politiske ledere er bange for at tage ansvar, derfor primært henholder sig til den såkaldte fagkundskab, dvs. folk som Kåre Mølbak og lignende, og så strammer de restriktionerne en ekstra tand for ”at være på den sikre side”. Og hvis disse fagpersoner så koordinerer med hinanden internationalt? Dette kan evt. være en forklaring på hvordan frygten og restriktionerne internationaliseres.
Men hvorfor skulle ”fagpersonerne” være interesserede i at oppiske frygt og panik med de følger, som vi nu ser? Ja, det kunne jo så være fordi de er i lommen på den medicinalindustri, som har set denne mulighed for at berige sig nærmest ubegrænset.
Men uanset hvad det måtte være bag, så har den fiktivt skabte Corona-krise efterladt os i et trauma og en menneskelig og økonomisk nedtur, som ikke er set siden 2. verdenskrig.
I Danmark og andre europæiske hidtil demokratisk lande har man med et pennestrøg fjernet demokratiet, isoleret mennesker fra deres pårørende, fjernet størstedelen af kulturlivet og glæden ved livet, ødelagt store dele af erhvervslivet og landenes økonomi. Men i den 3. verden er det gået meget værre. Her vil langt flere mennesker lide og dø af sult og fattigdom pga. verdens panik og restriktioner, end de få der måske kan reddes af de panikagtige restriktioner.
Jeg har ingen forhåbninger om at tingene ændrer sig. Frygt er nok den stærkeste mekanisme, som altid er i stand til at overrule alm. sund fornuft.
Så lad os bare håbe at der snart kommer en vaccine, som regeringerne kan bruge som undskyldning til at trække i land og fjerne restriktionerne, så vi alle kan få vor tilværelse tilbage. For vaccinen vil med garanti være virkningsfuld, altså psykologisk, uanset om den virker somatisk eller ej.
Jeg skal ikke vaccineres, selv om jeg er 74, og dermed i ”farezonen”, for sygdommen er ikke særlig farlig, og det vil en vaccine jo være over for en vis %-del, iflg. WHO.estriktionerne en ekstra tand for ”at være på den sikre side”. Og hvis disse fagpersoner så koordinerer med hinanden internationalt? Dette kan evt. være en forklaring på hvordan frygten og restriktionerne internationaliseres.
Men hvorfor skulle ”fagpersonerne” være interesserede i at oppiske frygt og panik med de følger, som vi nu ser? Ja, det kunne jo så være fordi de er i lommen på den medicinalindustri, som har set denne mulighed for at berige sig nærmest ubegrænset.
Men uanset hvad det måtte være bag, så har den fiktivt skabte Corona-krise efterladt os i et trauma og en menneskelig og økonomisk nedtur, som ikke er set siden 2. verdenskrig.
I Danmark og andre europæiske hidtil demokratisk lande har man med et pennestrøg fjernet demokratiet, isoleret mennesker fra deres pårørende, fjernet størstedelen af kulturlivet og glæden ved livet, ødelagt store dele af erhvervslivet og landenes økonomi. Men i den 3. verden er det gået meget værre. Her vil langt flere mennesker lide og dø af sult og fattigdom pga. verdens panik og restriktioner, end de få der måske kan reddes af de panikagtige restriktioner.
Jeg har ingen forhåbninger om at tingene ændrer sig. Frygt er nok den stærkeste mekanisme, som altid er i stand til at overrule alm. sund fornuft.
Så lad os bare håbe at der snart kommer en vaccine, som regeringerne kan bruge som undskyldning til at trække i land og fjerne restriktionerne, så vi alle kan få vor tilværelse tilbage. For vaccinen vil med garanti være virkningsfuld, altså psykologisk, uanset om den virker somatisk eller ej.
Jeg skal ikke vaccineres, selv om jeg er 74, og dermed i ”farezonen”, for sygdommen er ikke særlig farlig, og det vil en vaccine jo være over for en vis %-del, iflg. WHO.

Stur-stur mummer!!

Den “kæmpestore” undersøgelse af masker (undskyld, “mundbind”), der påstås at være verdens største, og som man af uransagelig årsager har tilbageholdt i måneder, er nu pludselig offentlig tilgængelig.
Der har i de forløbne måneder været reklameret en hel masse med at undersøgelsen var lavet og at den ikke måtte offentliggørelse, af årsager, som jeg stadig ikke har forstået.
Og hvad er så konklusionen på de “vigtige” og længe ventede undersøgelsesresultater?
Jo, for det første taler den kun om beskyttelse af bæreren og ikke af omgivelserne, hvilket jo i sig selv gør undersøgelsen betydningsløs i forhold til spørgsmålet om tvungen brug af mundbind.
For det andet siger den at bæreren af mundbind statistisk set er beskyttet ca. +15% i forhold til ikke bæreren, men at usikkerheden overstiger de 15%.
Med andre ord, undersøgelsen er intetsigende, og dette er formentlig årsagen til at det skulle tage så lang tid, inden vi måtte få kendskab til indholdet.
Alligevel står Brostrøm frem og påstår, som han sikkert har fået besked på, at mundbind hjælper.
Har han og statsministeren og alle de andre af verdens såkaldte ledere tænkt på mundbindenes kæmpestore miljøbelastning til ingen verdens nytte og til stor gene for dem der enten er tvunget pga. deres arbejde, eller dem der er nok autoritittstro til at rende rundt med maskeraden.

Mette Frederiksen: Danskerne kommer til at tage forholdsregler i Julen

Hun bliver bare ved med at true med nye diktatoriske tiltag. Hun vil bare for enhver pris bestemme over alle 5,5 mio. danskeres hverdag, arbejde og bevægelsesfrihed. Og nu truer hun så også med at ville stjæle julen fra danskerne. Argumentet, som hun hele tiden fremfører er “folkesundhed”, og det lyder jo vældig smukt. Problemet er bare at Corona-virus, som hun bruger som skræmmebillede er mindre farlig end en almindelig vinterinfluenza, og det ved hun godt. Men så påstår hun bare at dette skyldes hendes diktatoriske indskrænkninger af vore frihedsrettigheder. Det kan hun tilsyneladende komme afsted med, bl.a. fordi det har en snært af sandhed, idet eksperter vurderer at corona-dødstallet, hvis Danmark havde været et frit land, formentlig ville have været det dobbelte, altså 14-1500. At folk så bare er døde af noget andet, fordi corona ikke nåede det, er så den anden side af sagen. Hun bruger skræmmebilleder fra andre lande med højere smitte- og dødstal, men for det første er %-tallene generelt ikke væsentlig højere end i Danmark, flere steder lavere, og for det andet er der masser af andre årsager til at tallene kan være højere og i øvrigt er svære at sammenligne. Men når regeringen og pressen piller de tal ud, som passer dem, og man så ganger og dividerer lidt, så er det ikke så svært at få en statistik frem, som passer ind i den ønskede skræmmekampagne.
Men hvad er rationalet bag statsministerens handlinger, hvis der overhovedet er noget? Jo, fra starten var drejebogen oplagt, – først skabelse af mest mulig frygt og panik i befolkningen, og derefter, Mettemor redder os alle sammen fra den grusomme corona-død, hvis vi bare gør som hun siger. Den gav pote, danskerne købte budskabet, og opførte sig som artige små, og Mettemors popularitet sted helt op i skyerne. Oppositionen turde ikke sige anden end mææhh, og Mettes magt var fuldkommen.
Men intet varer evigt, og danskerne er et frihedselskende folk, så der kommer ikke til at gå 30 år med diktatur ligesom i Hviderusland. Vi ser allerede nu store protester over hele landet, og selv om danskerne generelt er autoritetstro, så er der flere og flere som smider mundbindet, holder fester derhjemme og blæser på alle de tåbelig regler i den udanske politistat, som statsministeren har formået at indføre desværre uden sønderlige protester fra oppositionen.
Et godt råd til dig, Mette Frederiksen, stop dit forehavende nu, – giv os vore frihedsrettigheder tilbage inden jul. Det vil ikke alene være godt for Danmark og danskerne, hvis interesser du jo faktisk burde varetage, det vil også på sigt give dig selv en større tilfredsstillelse, når det går op for dig at demokratisk magt og diktatorisk magt er to vidt forskellige ting, – det første er noget som man har i fællesskab med en hel befolkning, – det andet er noget som man har i ensomhed.

PS: Vi ved godt at der er andre magter derude, som forsøger at diktere dig og andre regeringer. Vi får alt for lidt at vide om hvem og hvordan, det ville tjene demokratiet med mere åbenhed. Er det EU, WHO, NATO, Davos … eller er det de store medicinalindustrier? Men husk på, Mette, at du er Danmarks og danskernes statsminister, og du har pligt til at varetage Danmarks og danskernes interesser. Hvis du finder dig i at være i lommen på nogen organisation uden for Danmark, og retter ind efter deres manipulation, så er det ikke bare problematisk, – det er faktisk landsforræderi.
PPS: Vi er ikke ude efter dit hoved, vi ønsker bare at du stopper dine diktatoriske tiltag og genindfører vort demokrati og vore frihedsrettigheder, så vi ånde frit og føre et normalt og frit liv.

Mette Frederiksen: Borgere i hovedstaden kan godt forberede sig på yderligere restriktioner

Kære Statsminister. Nu må du altså stoppe, i stedet for at true med flere diktatoriske tiltag. Danmark er et frit land og det skal du ikke lave om på, vi vil have vor frihed tilbage og det kan ikke gå for hurtig. Hvis du ikke kan forstå det, så find et andet job. Folk render efterhånden rundt som zombier, Du har skabt frygt, du har fjernet glæden ved livet, du har gjort folk arbejdsløse, du har ødelagt grundlaget for flere sektorer i erhvervslivet, du har ødelagt Danmarks økonomi, og næsten værst af alt, så har du gjort Danmark til en politistat, hvor politiet nu overvåger at vi alle gør som du siger, ned til mindste detalje, i stedet for at passe deres arbejde med at passe på os og bekæmpe kriminalitet. Kort sagt, du har ødelagt Danmark for danskerne og du har gjort det på en intelligent måde som Lukashenko vil misunde dig. Men hvorfor? det må stå ud i det uvisse?
Vi ved godt at andre landes regeringer opfører sig lige så uanstændig og uansvarlig, og negen endnu værre, og at du formentlig er under pres udefra (det kunne være rart at vide fra hvem?). Men det er os, den danske befolkning som du har påtaget dig at repræsentere, og så er det selvfølgelig en misforståelse, hvis du mener i stedet at skulle varetage udefra kommende interesser over for den danske befolkning.
Minksagen har vist at du blæser på grundloven og lovgivningen i det hele taget. Dine udtalelser om at det var vigtigere at få gennemført det som du ville end at holde loven, og at når loven ikke passer dig, så skal den bare laves om ved et hasteindgreb, disse udtalelser hører ikke hjemme fra en statsminister i et demokratisk samfund. Din måde at agere på, og hele tiden forsøge at reducere Folketinget til stemmekvæg, vhja. henvisning til “folkesundhed” er helt ude i hampen.
Ydermere, så er din metode helt uanstændig, at du bruger skrækpropaganda til at skræmme folk, for derefter at indføre dine diktatoriske undertrykkelsesmidler. Du burde i stedet være med til at berolige og sørge for at vort arbejde, vore aktiviteter og vort socialliv, samt landets økonomi kører videre, trods al presset og propagandaen udefra, som forsøger at sælge en forholdsvis ufarlig sygdom som om den er i gang med at slå os allesammen ihjel. For du ved jo godt, eller burde i hvert fald vide at hele præmissen er løgn og humbug. Formålet med at skræmme hele verden fra vid og sans, og dernæst ødelægge befolkningernes tilværelse, kender vi ikke, – gør du?
Hel ærlig, nu er det lykkedes dig gennem ½ år at score opbakning på først at skabe frygt og utryghed, og dernæst at vise handlekraft ved at sætte os allesammen i spændetrøje. Men spændetrøjen strammer, og derfor begynder nu den naturlige modstand hele vejen rundt. Hvis dit mål er at bevare populariteten og magten, så er mit råd til dig at du nu straks fjerner alle de tåbelige undertrykkende restriktionerne. Og det er jo ikke så svært at forklare, du får bare Kåre Mølbak eller en anden af “dine eksperter” til at melde ud at nu er faren drevet over, og det vil de fleste formentlig tro blindt på, ligesom de har troet på manipulationen hidtil.