Categories

Det er helt sort!

Pludselig ophæver regeringen Corona-diktaturet på et tidspunkt hvor både smittetal og dødstal er på sit højeste niveau. Det er vi selvfølgelig glade for, for det skulle aldrig have været indført. Men det viser bare at regeringen ikke aner hvad de selv laver. Så kunne de have erkendt at restriktionerne var en fejl, og at de nu er blevet klogere, men nej, i stedet prøver de at bilde os ind at ophævelsen er fordi vaccinen virker, selv om deres egne tal siger det modsatte.
Men der sker også andet i Danmark: i aftes forklarede skatteminister Morten Bødskov i TV at hybridbiler er grønne, selv om det har vist sig ikke at være tilfældet. Han fik forelagt tallene for åben skærm, som viser at hybridbiler ikke er spor grønne, men han holdt bare fast trodsbedre vidende.
Og så har vi spion-skandalen, hvor regeringen fængsler spionchefen, fuldstændig som var det i Bellarussia og vælter rundt i hemmeligheder, som for det første burde være offentlige, og som vi jo også kender i forvejen, hvis vi læser aviser. Derudover sigter man den tidligere forsvarsminister, Hjort Frederiksen, og endelig rejser PET rundt til pressen og truer med straf, hvis de udnytter pressefriheden til at holde os danskere informeret om alt det som ikke burde foregå, og som ydermere sker for vore egne skattepenge.
Næsten hver dag står både Danmarks udenrigsminister og forsvarsminister frem på TV og truer vor store nabo mod øst, Rusland. Dummere kan man ikke være. Trods vort NATO-medlemsskab har Danmark fra længe før den kolde krig ophørte formået at holde os til vens med Rusland. Uanset hvad der sker i Ukraine, så bør Danmark være neutral og indtage en mæglerrolle, i stedet for at spille med nogle muskler, som vi ikke har. Men for Jeppe Kofoed og Trine bramsen er det vigtigere at spille stor mand m/k end at passe på danskerne.
Det samme når Danmark skal lege krigsmagt og sende soldater og krigsmateriel til Mali, for at støtte en tvivlsom regering med at føre borgerkrig i landet. Det er hurtigt at den danske regering har glemt skandalen i Afghanistan, og nu ønsker at kopiere den. Men man havde så også lige glemt at spørge Malis regering, om man måtte komme, – og det måtte man så ikke lige. Man kunne fristes til at spørge hvad udenrigsminister Jeppe Kofoed og forsvarsminister Trine Bramsen har tænkt sig, men svaret er nok at de slet ikke har tænkt.
Blot 5 grove eksempler, men der er mange flere, hvor den danske regering opfører sig som uopdragne børnehavebørn uden erfaring og indsigt.
Denne regering er nr. 36 i min levetid, og aldrig før har det stået så galt til, uanset partifarve.
Husk det til næste valg: stem på hvemsomhelst, blot ikke Socialdemokratiet, – det kan ikke blive værre.

Regeringen og deres “eksperter” har pludselig skiftet mening

14 døde, 918 indlagte, 44 på intensiv og 28 i respirator.
Bortset fra en meget kort periode sidste vinter, så er dette de højeste tal i hele corona-perioden. Hertil kommer det ekstremt høje smittetal på næsten 50.000 nye pr. døgn.
Men midt i alt dette, så mener regeringen og de regeringsbetalte “eksperter” pludselig at “det er forsvarligt” at ophæve alle restriktioner.
Jo, det er på høje tid at de tåbelige, nytteløse og diktatoriske restriktioner fjernes, så vi kan få vor tilværelse tilbage, ingen tvivl om det. Men jeg mener bare at regeringen og deres disciple har et kæmpe forklaringsproblem i forhold til at man har holdt hele befolkningen for nar og i et diktatorisk jerngreb i 2 år, med alt hvad det indebærer af ensomhed, manglende sygdomsbehandling med lidelser og dødsfald til følge, dårlige uddannelsesforløb, konkurser mmm.
Havde man undladt alle de tåbelige foranstaltninger, havde der givet været lidt flere dødsfald i starten blandt folk som alligevel er døde 2-3 måneder senere. Men så havde det hele været overstået på få måneder, man havde undgået at ødelægge samfundet og tilværelsen for os alle i 2 år, og det samlede dødstal over de 2 år havde formentlig været lavere, når alt medregnes.
I eftermiddag er der pressemøde, hvor den magtfuldkomne og falske statsminister vil bortforklare og pudse sin glorie ved at fortælle, hvordan hun har befriet danskerne fra lidelse og død, og hvordan hun personlig har sørget for at Danmark har klaret sig godt igennem den krise, som hun selv har været med til at orkestrere. Og nu kommer hun så med den helt store gave, at vi kan få vort liv og vor frihed tilbage. Jeg kunne næsten ordret skrive på forhånd hvad hun vil stå og sige, og hvad Heunicke og Brostrøm er instrueret om at skulle sige.
OK, godt, hvis vi nu får vort liv og vor frihed tilbage og Mette Fog co. stopper med at lave flere ulykke i denne sag. Men det store spørgsmål er, hvordan vi kan sikre os at noget lignende ikke sker i fremtiden, at en magtsyg regering ikke igen kan sætte demokratiet ud af kraft men en eller anden ukvalificeret undskyldning, suppleret med en professionel statsautoriseret skrækpropaganda.
Det spændende efter dagens pressemøde vil være om det stadig lykkes via statsministerens retorik, endnu en gang at sælge kejserens nye klæder, eller om Holger Danske vågner af sin søvn.

Mette og resten af banden har besluttet at lave en strategisk klog tilbagetrækning.

Skrevet af: Sanne Bernhammer er sammen med Liselotte Christensen og
80 andre

Mette og resten af banden har besluttet at lave en strategisk klog tilbagetrækning.
I morgen vil de tone frem på skærmen og lovprise deres egen indsats i kampen mod den dødsensfarlige dræbervirus.
Altså den virus, hvor gennemsnitsalderen for de døde med covid har været 83 år. Hvoraf stort set alle havde kroniske alvorlige sygdomme.
Den virus som ikke har kostet flere livet end tidligere års sæsoninfluenza. Altså den influenza de siger forlod scenen, da Covid trådte ind.
???????? Vi skal sørge for at dette aldrig kan ske igen – og at de ansvarlige bliver retsforfulgt.
???????? Vi må ikke glemme, at vi er blevet ført bag lyset.
???????? Vi må ikke glemme:
• At myndighederne har manipuleret tallene og konstant ændret opgørelsesmetode, tilbageholdt data og flyttet målstregen
• At regeringen har manipuleret folket med hadefuld og splittende retorik
• At mange har ladet sig manipulere til at deltage i verdenshistoriens største medicinske eksperiment, som ingen kender langtidskonsekvenserne af
• At mennesker er blevet skadet af vaccinen eller har mistet livet
• At mange ældre har tilbragt de sidste år af deres liv ensomme med få besøg
• At mange fik udskudt deres behandling med fatale konsekvenser
• At mange børn og unge er blevet deprimerede og selvmordsraten er steget
• At børn blev manipuleret til at tro, at de var til fare for deres bedsteforældre
• At mange har måtte dreje nøglen om til deres livsværk
• At mange mistede venskaber og familierelationer blot for at påpege, at noget ikke stemte
• At Danmark nu er gældsat, hvor vi kunne have brugt vores penge på eksempelvis sundhedsvæsenet
• At tilliden til vores folkevalgte politikere har lidt potentiel uoprettelig skade
• At medierne ukritisk agerede statens talerør, og at statsfinansierede medier tydeligvis ikke hører hjemme i et demokrati
Hvad vil der ske herfra?

Vi får aldrig fred for atom-lobbyen, for der er penge i skidtet, og så skidt være med ulemperne

Hvorfor betale ekstra for en kilde, som er potentiel ekstrem farlig og som efterlader farligt affald, når vi har masser af muligheder for at få ren og ufarlig energi til under halvdelen af prisen. At påstå at A-kraft ikke er dyrere er ganske enkelt en påstand mod bedre vidende. Men fordi A-kraft er big business, så benytter denne industri enhver chance for at få come back i Danmark og Tyskland og for at bevare positionen i bl.a. Finland og Frankrig.
Forestil dig lige en jordklode om 500 eller 1000 år med masser af farlige affaldsdepoter alle vegne. Eller forestil dig en nedsmeltning i Danmark eller Nordtyskland magen til den i Tjernobyl, som hen over de efterflg. mange år gjorde 1000-vis af mennesker kræftsyge. (Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, har forudsagt i alt 4.000 ekstra dødsfald som konsekvens af ulykken, mens forskere i en analyse lavet for Greenpeace forudser 93.000 dødsfald). I Fukushima døde 15.000, 6000 kom alvorlig til skade og 1000-vis blev berørt på anden vis.
Derfor er det et klart holdningsspørgsmål: vil vi have ubegrænset energiforsyning med en dyr og potentiel farlig teknik, og så acceptere faren og ulemperne, eller vil vi omlægge vore forbrugsmønstre til sund fornuft og dække den relevante forsyning med ren og vedvarende energi.
Jeg går ind for det sidste.

“Spionskandalen er skadelig for Danmark”

Nej det er ikke skadeligt for Danmark. Det er skadeligt for alle de tåber, som render rundt i Danmark og i verden og leger skæg og blå briller, og det er skadeligt for de fisfornemme og selvhøjtidelige politikere og embedsfolk, som står bag og orkestrerer at nogen skal rende rundt og spionere på hinanden og skaber splid og usikkerhed. det er til skade at man bruger borgernes penge til den slags, og det er til skade for samfundet og os alle sammen at det sker i hemmelighed og uden reel demokratisk kontrol.
Jeg er sikker på at denne skandale gavner Danmarks renomme, ikke i regeringskontorerne i Washington, ej heller blandt EUs bureaukrater og nok heler ikke i Moskva, selv om Putin formentlig vil nyde at grine af sagen. Men det vil formentlig gavne Danmarks renomme blandt ganske almindelige samfundsborgere uden kors og bånd og stjerner verden over. For efterhånden kan enhver med lidt normalbegavelse se at disse mere eller mindre selvbestaltede, lukkede og hemmelige organisationer fortrinsvis er til gavn for dem selv og deres leg, og at de er medvirkende til at fastholde mistro, splid og ufred i verden.
Et samfund kan kun være demokratisk, hvis det er åbent, har pressefrihed, og alle borgerne er informeret om, hvad magthaverne foretager sig. Desuden bør Danmark medvirke til at også verdenssamfundet bygger på demokratiets og frihedens grundpiller.
Lad os nu udnytte denne skandale, eller hvad det nu viser sig at være, til at skære voldsomt ned på både PET og FE, – i bedste fald lukke dem, og i stedet indføre åben og fredelig kommunikation til gavn for Danmark og for alle dem, som vil kopiere Danmark som et godt eksempel.

WOW! – nu tror “eksperterne” pludselig på flokimmunitet

Nu kom så den store C-nyhed, at når vi snart opnår flokimmunitet, så forsvinder C-problemet stille og roligt af sig selv.
Nyheden bakkes sågar op af regeringens efterhånden velkendte udvalgte “eksperter”, selv om et par af dem dog indrømmer det med et vist forbehold. “Nyheden” er endnu ikke kommenteret af selve regeringen, og det er spændende at se, hvordan de nu med støtte fra deres spindoktorer vil forsøge at bortforklare.

For sagen er jo, at det er slet ingen nyhed. Det er noget som vi vidste allerede fra begyndelsen for 22 måneder siden. Forskellen er bare at regeringen, hjulpet af deres velbetalte “eksperter” har oplevet deres kick ved at opleve 80% af befolkningen indhalere den statsautoriserede frygtpropaganda, makke ret og betingelsesløs underkaste sig et de facto diktatur regime uden de ellers grundlovsfæstede demokratiske rettigheder.

Desuden er det lykkedes regeringen at slanke statskassen med et par hundrede milliarder. Gamle og ensomme m.fl., og store dele af erhvervslivet er blevet ekstremt mishandlet i 22 måneder, børn og unge har fået frataget et vigtigt år af deres opvækst og et stort flertal har via grov propaganda følt sig tvunget til at modtage en tvivlsom og potentiel farlig vaccine.

For den flokimmunitet som nu pludselig er gået op for “eksperterne” som en mulighed kunne jo lige så godt være sket fra begyndelsen.
Forskellen er bare at nu er smittetallet pludselig blevet så højt at man intet kan gøre ved det, trods restriktioner og mere eller mindre nytteløse vaccine, og så er man pludselig nødt til at finde en ny forklaring og dagsorden, -og denne gang heldigvis den rigtige.

1.000.000.000 kr. (10 mia) til test uden sund fornuft

100.000.000 test á min. 100 kr./stk = 10.000.000.000 kr. (10 mia. kr.) alene til test. Det svarer til en årsløn til ca. 3.000 hjemmehjælpere eller sygeplejesker. Eller det svarer til af de nye 2½ supersygehus (ikke fordi jeg synes at vi skal have disse mastodonter, – hellere støtte udbredelse af lokale læger bl.a. i landdistrikterne). Og så kommer de tvivlsomme vacciner oveni med endnu større beløb.
Men havde det så bare været penge smidt ud af vinduet, så skidt da, det er trods alt kun penge. Dog er det lidt ærgerligt, for det er jo dine og mine penge, som bliver smidt ud af og vi ville jo hellere have noget vigtigt og fornuftigt for vore penge.
Men det er langt værre end pengespild, for alle de mange test og især systemets opfordring til at lade sig teste bruges til at orkestrere en frygt og sygeliggørelse af befolkningen. Daglige testtal og smittetal piskes op til at se voldsomt ud, og gøres til hver dags vigtigste pressebegivenhed, selv om kun få bliver alvorlig syge. Der er dom som mener at formålet er at gøre folk bange, så vi er lettere at få til at gå i takt og sige “javel Mette”. Jeg tror nu ikke rigtig på at Mette har tænkt så strategisk, men det er jo ikke desto mindre det som sker. Og et sagligt formål med disse test er der vist ingen som kan få øje på ud over medicinalindustrien og dem som er i lommen på dem bl.a. WHO, og så selvfølgelig de indhyrede, systemloyale og velbetalte plaprehoveder som Brostrøm og Lundgren m.fl.
Hvor længe skal vi finde os i dette misbrug af vore egne penge til at undertrykke vor frihed og stjæle vor normale tilværelse?
Det skal vi indtil et flertal finder ud af at fjerne skyklapperne og forstår at vi skal være loyale over for hinanden og ikke over for magtsyge og manipulerende undertrykkere.

PET og FET har glemt at vi har pressefrihed i Danmark

Iflg. Berlingske, så har landets to højest placerede efterretningschefer – Finn Borch Andersen fra PET og Svend Larsen fra FE de seneste dage personligt “talt alvorsord med chefredaktører på landets frie medier”.
En skandale at PET og FET truer den frie presse. Det er jo helt på linje med Stasi i det hedengangne DDR eller KGB i Rusland, for slet ikke at tale om Nordkorea.
Det er helt uacceptabelt, og det fortæller, at der i Danmark findes magtfulde skattebetalte personer, som misbruger deres magt, og slet ikke har forstået at vi har demokrati og ytringsfrihed i Danmark.
At organisationer misbruger vore skattepenge til at rende rundt og lege skæg og blå briller er i sig selv et problem. Men når de derudover forsøger at holde deres eskapader hemmelige og åbenlyst undertrykker den frie presse, så befolkningen ikke kan holde øje med hvad de laver, så er det et angreb mod selve demokratiets grundlag, og derfor helt uacceptabelt.
Vi må håbe at pressen enten protesterer, eller måske endnu bedre, ryster på hovedet og trækker på skulderen.

Mee-too og de radikale

Hvornår stopper hysteriet og heksejagten?
En mand må ikke længere opføre sig som en mand og en kvinde må ikke have lyster, eller i hvert fald skal de skjules, for ellers kommer mee-too-politiet farende og ødelægger karriere og fremtid.
Hvad er det for et intolerant og asketisk samfund I vil have? Hold kæft, hvor er det kedeligt!
Hvis magtfulde ledere benytter sin position til at tvinge eller manipulere sig til sex med underordnede, så er det selvfølgelig helt uacceptabelt. Men når en person lægger op til en ligestillet person med et klap på r…., så må modtageren altså selv kunne finde ud af om man vil nyde det eller sige fra.
Hvis mee-too skal være vigtigere end naturen, så bliver verden kold, kedelig og uinspirerende.
Vi skal bekæmpe undertrykkelse med alle fornuftige midler, men der skal være plads til den naturlige. inspirerende og vidunderlige flirt mellem kønnene, uden at nogen af parterne blive udskammet 10 eller 20 år senere.
Jeg har brug for at tilføje at Morten Østergaard har været en god mand for de radikale og for danmark. Han er efter min mening et helt igennem ordentlig menneske, som godt kan lide kvinder, især når han får et par genstande (hvem kan ikke det), men han er på enhver måde uskadelig. Og jeg syes at det er en skandale at han skulle fældes på en ældgammel forholdsvis uskyldig sag, som givetvis blev orkestreret, fordi der var en anden person med albuer, som håbede på at få hans rolle i partiet. Det skete så heldigvis ikke.

Om stænklapper og masketvang

For ca. 40 år siden indførte justitsminister Hans Hækkerup tvungne stænklapper på alle biler. Alle fik monteret stænklapper inden en bestemt dato, for ellers vankede der bøder. Men så en dag startede nogen med at afmontere stænklapperne, pakke dem ind og sende dem til justitsministeren med post. Flere og flere hørte om det og gjorde det samme, og snart modtog justitsministeriet tusindvis af stænklapper.
Kort tid efter blev stænklappeloven afskaffet.

Vi kunne jo sende 1000-vis af mundbind til sundhedsministeren, eller måske endnu bedre til statsministeren. De må helst være brugte og snavsede, De af os, som ikke bruger den slags, kan sagtens finde dem smidt allevegne.

NB: På pressemødet i dag indrømmede myndighederne at mundbind har ingen eller meget ringe effekt på smitterisikoen, men kan have god effekt ved at det hele tiden gør os opmærksom på at vi skal passe på og holde afstand. Med andre ord, det store ressourceforbrug og miljøforurening forårsaget af mundbind accepteres for at sikre at vi hele tiden holder fast i en frygt i befolkningen, at vi allesammen skal gå rundt og være være bange for hinanden. Jeg har ikke ord for den mentalitet, som ligger bag dette.