Categories

Den københavnske metro kan let spare 1/3 af det nuværende energiforbrug

1) lys i tunnel
Det er da meget sjovt at sidde foran i toget og se turen gennem den fuldt oplyste tunnel, men det er jo ikke nødvendig, og jeg vil hellere bevare kloden et par år længere. Hvis det skulle være et spørgsmål om sikkerhed vil det være meget let med noget automatik som tænder hvis et tog strander.
Der findes desuden led-tekniker som med næsten intet forbrug vil kunne indstilles til hele tiden at lyse fx. 100 m foran ethvert tog.
Men  efter min  mening, så er lys helt overflødig og de grønne ud-lamper er tilstrækkelige.
Forslag: sluk lyset i tunnelerne, og tænd ved evt. evakuering af tog
 
2) kørelys på toget
Det virker som om man har glemt at toget køres af en computer, som ikke behøver kørelys. Hvis et tog strander og skal køres manuelt kan der jo bare være en tænd-sluk-knap.
Kombineret med 1) er her tale om dobbelt spild.
Forslag: sluk kørelyset på togene og tænd manuelt hvis toget skal køres manuelt
 
3) lys på stationerne
Jeg ved godt at man er i gang med at udskifte til lamper med lavere energiforbrug, men også udskiftningen er jo resourcekrævende. Det kunne passende overvejes i stedet, eller alligevel at slukke hver anden eller mere.
Stationerne er yderst kraftig oplyste, mindre kan gøre det uden at det skaber problemer eller utryghed.
Det er især markant i dagtimerne, hvor ovenlyset fungerer ganske godt, og den elektriske belysning er næsten overflødig. Og især når solen skinner er  den kunstige lys helt overflødig så ingen ville bemærke hvis den var slukket.
Forslag: fjern det overflødige antal lamper, og sæt lys-styret tænd-sluk-automatik på resten.
 
4) rulletrapper
De 2 parallelle sæt rulletrapper kører altid, uafhængig af behovet. I mange andre byer er der følere som starter trapperne, når de benyttes.
Forslag: stop det ene sæt rulletrapper uden for myldretider,  og sæt følere/automatik så trapperne kun kører når nogen bruger dem. En kombination vil være allerbedst. Og så ville en stor del af trængslen i myldretiden i øvrigt være løst, hvis de parallelle trapper kørte hver sin vej, så man kan komme både op og ned i begge ender af peronen, – men det er en helt anden sag, som ikke har så meget med energibesparelse at gøre.
 
5) overflødige tog til Vanløse
Mellem Christianshavn og Vanløse kører der dobbelt så mange tog som mellem Christianshavn og hhv. Lufthavnen og Vestamager. Dette til trods for at passagertallet til fx. Lufthavnen er større end til Vanløse.
Det er dog fint nok mellem Christianshavn og Nørreport, men mellem Nørreport og Vanløse er det spild.
Forslag: vend hvert andet tog fra hhv. Lufthavnen og Vestamager på Nørreport. Frekvensen til/fra Vanløse vil nu blive den samme som på de øvrige strækninger, og generne er til at overse, da langt de fleste alligevel skifter på Nørreport. Teknisk passer det også fint, da der er sporskifte mellem Nørreport og Kgs. Nytorv.
 
6) planlægning
Udenfor myldretiderne kører togene meget ustabilt, jeg har flere gange målt frekvensen fra 1½ til 16 min. Og togene er oftest halv- eller hel-tomme. En forbedret planlægning med en fast frekvens på fx. 10 min ville spare mange tomme tog, og samtidig være en bedre service for passagererne.
Forslag: mere stabil frekvens og færre tog uden for myldretiderne.
 
Det er simpel hovedregning at fjernelse af hvert andet tog mellem Nørreport og Vandløse (5) vil spare ca. 25% af forbruget til kørestrøm, når dertil lægges besparelsen ved en ordentlig planlægning (6) vil der kunne opnås en samlet besparelse alene på kørestrømmen på mindst 30%, og kørestrømmen er jo den tunge ende af metrodrften mht. energiforbrug.
På rulletrapperne (4) vil kunne spares ca. 70% af køretiden, men da strømforbruget selvsagt er lavere ved tomkørsel end når der skal flyttes mennesker, så vil energibesparelsen kunne estimeres til ca. 50%. De samme ca. 50% vil let kunne spares på belysningen (1-2-3), og summa-summarum så vil der uden videre kunne spares over en 1/3 af energiforbruget til den samlede metrodrift, – vel at mærke uden at forringe servicen, (servicen kan endog blive bedre med den forbedrede planlægning), og uden anden investering end en smule automatik til at styre belysningen.
 
 Værs’go Metro, ovenstående stilles hermed til jeres rådighed helt uden konsulenthonorar.
 Jeg glæder mig til at se forslagene implementeret.