Categories

Ja, vi skal af med de fossile biler, men …

Det er desværre en rigtig dårlig ide at forbyde salget af fossilebiler fra 2025. Intentionerne er gode, men når alle parametre indregnes, vil det være problematisk, og derfor kommer det mest af alt til at bære præg af populisme, mere end miljøhensyn.
Problemet er batteriteknologien, som stadig er på et utilfredsstillende udviklingsstadie. Batterierne er tunge, har utilstrækkelig kapacitet, for kort levetid, og så indgår der materialer, som er problematiske i forbindelse med udvinding.
I stedet for at udskiftning til el-biler forceres så meget, som der er er lagt op til i forslaget, så vil det både miljømæssigt og økonomisk være en fordel at tage den lidt mere med ro, så udskiftningen sker i takt med udviklingen af en bedre og mere miljøvenlig batteriteknologi. Foruden el så er jo også brint-teknologien kraftig på vej, men den vil heller ikke være færdigudviklet i 2025.
Så jo, vi skal af med de fossile biler jo før jo bedre, men bare ikke for enhver pris. Og fossil eller ej, så er der stadig miljømæssige omkostninger, både ved fremstilling og drift, så samtidig med afvikling af fossile biler er det vigtigt også at se på, hvordan transportbehovet kan reduceres.