Categories

Hvad er terror?

Enhver må jo have lov til at definere ord som man vil. Min definition af terror er handlinger som udføres med det formål at skabe panik i befolkningen ved at ramme tilfældige uskyldige i den offentlige trafik, på markedspladser, i teatre osv., således at befolkningen kan føle utryghed. Når det sker skaber det grobund for at politi og militær sammen med nervøse politikere kan sætte demokratiet delvis ud af function i beskyttelsens hellige navn. Dette er hvad der er sket i vor ellers demokratiske del af verden, og dermed har terroristerne sejret. Og derfor er det nu blevet modern at kalde alle mulige kriminelle hændelser for terror, for det får politikerne til at give endnu flere penge og beføjelser til politiet til at undertrykke befolkningen. Terrorbekæmpelsen er dermed blevet et langt større problem end selve terroren, fordi den rammer os alle hele tiden i vor hverdag, mens sandsynligheden for at blive ramt af terror er statistisk set så godt som ingen.