Categories

Om

Denne site består fortrinsvis af indlæg fra akademiingeniør Flemming Østergaard.

Profil

64 år (2010), akademiingeniør DIAM, 1969.
Grundlægger af og forstander på Miljøhøjskolen 1973-84.
Grundlægger af Den Økologiske Jordbrugsskole 1979.
Initiativtager til Nordisk Energimesse i 1979-84.
Direktør i vindmøllevirksomheden “Vind-Syssel” 1985-90, herunder projektudvikling i USA, levering af de første danske produktionsmøller til Kina, og udvikling af hydrauliske luftbremser sammen med LM Lunderskov.
Siden 1990 beskæftiget med virksomhedsrådgivning, reklame og markedsføring med opgaver i Danmark, Polen, Rusland og Uganda. Bor i København siden 1992.
Nu indehaver af reklamebureauet ADventure.dk og erhvervsmæglerfirmaet Restaurantsalg.dk.
Aktiv i Det Radikale Venstre fra 1976, bl.a. som folketingskandidat i Aalborg Nord.

Hvad handler denne site om?
(skrevet 2010)


Da jeg som ung var med til at starte miljøbevægelsen, var jeg overbevist om at der kunne skabes en bedre verden at leve i. Jeg rejste i perioder Danmark tyndt med mine foredrag om miljø og humanisme, og jeg følte det som en stor sejr, når ledende erhvervsfolk, politikere og embedsfolk gad høre budskabet og diskutere problematikken og mulighederne for forandring.

Siden er verden blevet bedre på flere områder, men desværre også meger værre på andre. Miljøsvineriet har trods indførelse af masser af love, regler og kontrol taget et omfang som ingen troede muligt i 60-erne og 70-erne, hvor vi troede på at kunne vende denne trend. Og det er desværre gået sådan at reglerne mest er til for reglernes egen skyld, og det er vigtigere at overholde bureaukratiet og ansigtet udadtil, end at undgå konkrete skadevirkninger.

Efter opgøret med aftoriteterne fra 1968 og frem skabtes en helt ny kultur, hvor vi i højere grad kunne føle os som frie mennesker, og hvor ligestilling, humanisme, menneskerettigheder og reelt demokrati kom i fokus. Det lykkes aldrig helt, hverken i Danmark eller på verdensplan, men alt i alt så er der sket store fremskridt.

Et af de største fremskridt i Europa var naturligvis murens fald og indførelsen af demokrati i Østeuropa og Rusland. Men kommunismens fald fik desværre også den virkning, at den kapitalistiske tankegang nu er blevet til “den evige sandhed” og dermed en global magtfaktor som ofte varetager interesser som ikke har humanisme og menneskerettigheder på programmet.

En stigende centralisering og fremmedgørelse har skabt et bureaukrati som gør det sværere for det enkelte menneske at overskue og dermed få indflydelse på. Samtidig har pressen i alt for høj grad prostitueret sig selv, og er således ikke længere en pålidelig kilde til folkeoplysning om hvad der rent faktisk foregår, men mere til overskrifter om personspørgsmål og lign.

Og det er en kombination af disse aspekter, der fra 2001 har gjort det muligt for højreekstrimistiske magthavere ikke alene selv at foretage indskrænkninger af vore borgerlige frihedsrettigheder, men også at påvirke store dele af andre politikere, bl.a. det danske socialdemokrati til at gå med i den forkerte retning.
Det er ikke alene et dansk fænomen, men vi var bare nogen som troede på at Danmark havde udviklet sig til et så solidt demokrati, at det ikke kunne ske for os.

Siden 2001 er der produseret love og regler som aldrig før, og ud over efterhånden at gøre det umuligt for os ikke på en eller anden måde at blive lovovertrædere, så er en del af disse direkte undertrykkende og demokratiforfladigende.
Siden 2001 er Danmark blevet et krigsførende land, ikke som forsvar, nej det er os der er angriberne, og de yderst spinkle forketingsbeslutninger er bl.a. baseret på lodrette løgne fra bl.a. statsministeren, som jo ellers skulle varetage befolkningens og demokratiets interesser.
Siden 2001 er retorikken fundamentalt forandret. Nu er overvågning, registrering, aflytning tilfældige arrestationer af borgerne lovliggjort, helt i stil med tidligere DDR.
Siden 2001 kan staten adskille familier, som ikke passer ind i bureaukratiet. Siden 2001 kan vore borgerrettigheder gradbøjes, ja selv torturbegrebet kan gradbøjes.
Siden 2001 er Danmarks anseelse ude i verden forringet i betydelig grad.

Meningen med denne site er

- at medvirke til at genoprette det reelle demokrati i Danmark og Danmarks anseelse udadtil
- at sætte fokus på menneskerettigheder og magthavernes undertrykkelse
- at sætte focus på miljø i bred forstand og i særdeleshed på bevarelse af en klode som er smuk og god at leve på for både palanter, dyr og mennesker
- at sætte fokus på ligestilling lokalt og globalt
- at sætte fokus på beslutningsprocesser og målsætninger
- og en hel del mere …