Categories

Pressen har pligt til at offentliggøre alt

Kommentar til retssagen mod de to journalister og chefredaktøren fra Berlingske. | Flemming Østergaard 04-12-2006 22:45:36


Krig er statsterrorisme, og dermed den værst tænkelige form for terrorisme, idet det ikke alene indebærer krigens sædvanlige tortur, død og ødelæggelse, men disse uhumskheder udføres ydermere med dine og mine skattepenge og med en undertrykkende magt som er langt stærkere og dermed værre end de mere eller mindre uorganiserede “små-terrorister”.

Alle erfaringer viser jo også at ”små-terroristerne”, hvor agressive de end måtte være, aldrig kan blive skyld i død og ødelæggelse af et omfang som bare tilnærmelsesvis står mål med hvad den organiserede statsterrorisme gennem tiderne har været og stdig er skyld i.

Statsterrorisme er kort og godt noget svineri, og ministre som kan finde på noget sådant er kort og godt krigsforbrydere. At opretholde og anvende militær og våben er en middelalderlig tankegang, som ikke er værdig for en regering i et moderne demokratisk samfund. Der findes jo desuden flere tusind års erfaring som bekræfter at den slags ikke kan løse, men kun forværre konflikter.
Når magthavere alligevel som det nu er sket i Danmark, oven i købet med et usselt spinkelt politisk flertal, foretager voldeligt angreb på et andet land og folkeslag, er det yderst vigtigt at alle kort af enhver art lægges på bordet, så befolkningen har mulighed for at råbe stop, bl.a. ved at demonstrere osv. og selvfølgelig især ved at stemme, så det politiske flertal ændres i en fredelig og tidssvarende retning.
At befolkningen har mulighed for at vurdere en regerings handlinger er fundamentet i et demokrati, og derfor er det simpelthen udemokratisk at der findes sjove instanser som FET og PET med skæg og blå briller som i “sikkerhedens” navn skjuler sandheder for offentligheden ved at foretage “hemmeligstempling”, – den slags hører hjemme under enevælden, eller i diktaturstater.
Men når myndighederne ikke har fattet hvad demokrati består af, så er det jo helt vidunderligt at folk som Grevil vil påtage sig det store ansvar at medvirke til at informere befolkningen, og dermed løbe den store risiko som det er og altid har været, at sætte sig op imod magthaverne på befolkningens vegne. Og faktisk ville han jo ikke være kommet ret langt i sit idealistiske forehavende uden de pågældende journalister.
Derfor kan jeg ikke lide dommen i dag, – jo, udfaldet er OK, selvfølgelig skulle de frikendes. Men jeg bryder mig ikke om præmisserne, som siger at det selvfølgelig er forkert hvad de har gjort, men der er formildende omstændigheder, som … osv.
Dette er for usselt, og hvis anklagemyndigheden skulle være dum nok til at appellere, hvilket ikke skulle undre mig, så må man håbe at næste retsinstans slår fast at pressen selvfølgelig har ikke bare ret, men pligt til at offentliggøre hvadsomhelst, når myndighederne ikke selv kan finde ud af at gøre det. At de ganske få “amatør-terrorister” måske kan bruge oplysningerne imod os må vi leve med, i stedet for alternativet, at der udøves statsterrorisme mod os allesammen. Hvis der findes hemmeligheder som har væsentlig betydning for de politiske beslutninger, så kan der ikke samtidig findes demokrati, – dette er simpelthen et filosofisk paradoks.
Lad os trods alt glæde os over frifindelsen i dag, det er et vigtigt skridt på vejen til det reelle demokrati som blev planlagt for mange år siden, og som vi stadig håber på bliver gennemført inden så længe.

You must be logged in to post a comment.