Categories

Oprustning er ikke medicin, men er selve sygdommen

Jeg er helt enig med Det Konservative Folkeparti i udgangspunktet, at vi skal værne om et frit samfund. Det som partiet bare ikke forstår er, at det, som I mener er medicinen, nemlig oprustning, i stedet er selve problemet. Jeg kender ikke et eneste sted i historien, hvor militær og krig har ført til andet end nød og elendighed.
Danmark klarede sig igennem 2. verdenskrig uden de store lidelser, fordi vi valgte diplomatiets kunst i stedet for militærets. Men i de senere år har Danmark rendt rundt i verden og skabt ulykke, død og ødelæggelse i hælene på et altid krigsparat USA, – der er rystende og helt forkert.
I dag må så et stakkels folk i Ukraine lide under at Rusland trækker grænsen for NATOs manipulation i nabostaterne til uhæmmet ekspansion mod øst. At Putin er kynisk og usympatisk, ændrer ikke ved at USA og NATO er krigens årsag.
Krig er primitiv, altødelæggende og unødvendig. Men har man en skovl, så vil man før eller senere gå ud at skovle, det er naturens orden.
Da den kolde krig holdt pause, var militæret hurtig til at finde andre områder at boltre sig på, både i og uden for Europa, med store menneskelige omkostninger til følge, især ude i verden, hvor vestlig militær rendte rundt som et voldeligt herrefolk.
Jeg vil gerne betale for et forsvar, men det skal være et forsvar i ordets egentlige forstand, byggende på fred og frihed for mennesker og for naturen. Det skal ikke bygge på vold død og ødelæggelse. Danmark skal ikke have krigsmaskiner, bomber og skyde våben, som kun kan bruges til at ødelægge, dræbe og lemlæste, for på et tidspunkt, så bliver det anvendt til sit formål, eller i det mindste til at true andre. Det har jo også vist sig at det kan bruges internt over for landets egen befolkning, hvilket endnu ikke er lovligt i Danmark, selvom der var optræk til det under den såkaldte corona-krise.
Vi skal ikke bruge forsvarsudgifterne til et voldeligt militær, men til diplomati og nedrustning, til fjernelse af konfliktskabende fattigdom, til fjernelse af mange års naturforurening osv.
En global afrustning sker ikke fra den ene dag til den anden, men Danmark kan risikofrit gå foran i stedet for som lige nu, hvor danske politikere ser det som en opgave at opruste for at irritere Rusland mest mulig, og dermed lege stormagt, – et ekstremt barnligt og farligt tiltag.
Når Danmark nedruster, og bruger ressourcer på oplysning og diplomati, så vil verden stille og roligt følge efter, for det vil jo vise sig at blive en kæmpe fordel for alle på nær de værste despoter og dødens købmænd.

Comments are closed.