Categories

Selvfølgelig skal vi forsvare os, det gøres med ikke-vold

Det kan godt være at det i visse sammenhænge og også i den tidligere historie kunne være smart at forsvare sig. Men dels kan det gøres med mange metoder, og som regel er det de ikke voldelige metoder som både virker bedst og giver færrest negative følger for alle parter.
De moderne konflikter, kunne som regel løses med samtaler og diplomati, især i vor moderne tid, fordi næsten alle kan kommunikere på engelsk. Men det sker ikke fordi politikerne generelt er umodne og dette kombineret med at militære karrierefolk og våbenindustrien (dødens købmænd) i fællesskab manipulerer dem pga. magt og penge.
Verden skal derfor nedruste, ikke opruste. Og det skal begynde et sted som en ny trend til et godt eksempel for alle andre. Danmark er velegnet til dette, Vort ry er desværre lidt blakket efter den øgede krigsretorik efter Fog Rasmussen og efter den kyniske udlændingepolitik, men Danmark har stadig forholdsvis fornuftige relationer til de fleste lande i verden, incl. både øst og vest. Danmark skal nedruste for vi kan, fordi kan bruge det som eksemplets magt, fordi vi vil blive respekteret for det (dog ikke af våbenindustrien og krigsfanatikerne) og andre vil følge efter.
Oprustning vil før eller senere koste død og ødelæggelse. Det er jo også det som vi ser lige nu, hvor Ukraine bliver smadret pga. en tåbelig realisering mellem Rusland og NATO.
Vi må lære at forstå at vi som verdensborgere skal samarbejde og respektere hinanden. Selvfølgelig vil der være forhindringer for dette, for vi er jo ikke alle ens. Men den allerstørste forhindring er militær oprustning.
Som dansker, så ønsker jeg dansk militær afskaffet og erstattet af samarbejde, samtaler og sund fornuft. Og skulle det ske, så er jeg sikker på at andre lande stille og roligt ville følge efter. Men det vil kræve fornuftige politikere, som ikke er i lommen på krigsindustrien, og de er tilsyneladende svære at finde, også i Danmark.

Comments are closed.