Categories

Snakken var om vi sku' ha antomkraft eller hva?

At EU kalder A-kraft for bæredygtigt er en katastrofe. At argumentere for at teknologien er bæredygtigt er total mangel på indsigt. At argumentere for at affald er ligegyldigt bygger på manglende forståelse for de kommende generationer. At argumentere for at det er ufarligt bygger på en forkert tankegang om hvad fare er, for hvad er fare og hvad er sikkerhed? Lad os være flinke og sige at det er 99% sikkert, med andre ord, så er sandsynligheden for ulykker meget lille. Men sker det så alligevel på et eller andet tidspunkt, så er katastrofen uoverskuelig og kan dræbe og lemlæste millioner. En nedfalden vindmøllevinge skal være ekstrem uheldig for at ramme bare en enkelt person.
Hvis der så havde været et formål med denne teknologi, så kunne man måske overveje at leve med risiciene. Men da det alt taget i betragtning er den allerdyreste form for energiproduktion og den mest centralistiske og dermed politisk sårbare, så er formålet svært at få øje på.
A-kraft er en forældet teknologi, som var sjov i de glade 60-ere, da der kun var én vej, nemlig fremad i industriel udvikling, og ingen havde fattet at det kunne få uheldig indflydelse på jordens økologi og vore fremtidige levevilkår.
Men nu er vi heldigvis blevet klogere, – eller er vi?
Barry Commener sagde at “der findes ikke en gratis frokost”. Desværre er der alt for mange, som endnu ikke har fattet det.

Comments are closed.