Categories

Hvordan kan vi udskifte frygt med realiteter?

Jeg har i årevis forsøgt at påvise ved tal og statistikker, at terror i vores del af verden er så godt som intet, sammenlignet med alle mulige andre farer.
Alligevel har al verdens politikere og presse i fællesskab brugt den nærmest ikke eksisterende fare til at opbygge frygt, og derefter indført indgreb, som er langt værre og har kostet langt mere død og lidelse end terroren.
Nøjagtig det samme er sket med corona-hysteriet, hvor død og lidelse verden over pga. nedlukning og restriktioner er mange gange værre end hvad sygdommen har forårsaget.
Men man må konstatere at selv i en moderne og veloplyst verden så sker styringen ikke med udgangspunkt i sund fornuft baseret på tilgængelige statistikker og facts, men i stedet baseret på følelser, som har vist sig at være lette at manipulere.
Mine spørgsmål er nu:
1) hvordan får vi en moderne og velinformeret befolkning til at vælge fornuften og realiteterne frem for at lade sig styre af manipuleret frygt?
2) hvordan får vi moderne politikere til at operere ud fra sund fornuft og medvirke til sund, reel og konkret oplysning, og arbejde på at neddæmpe ubegrundet frygt, i stedet for som nu at medvirke til opbygning af frygten, og dernæst indføre tåbelige og undertrykkende tiltag?
3) hvordan får vi den “frie presse” til at tage sit arbejde alvorligt og opfylde deres vigtige rolle, som er konkret og reel oplysning, i stedet for at medvirke til oppiskning af en irrelevant og skadelig frygtstemning?

Comments are closed.