Categories

Disse nye transportplaner er kulsort politik, og el-biler er verdens dårligste undskyldning.

Og det er ikke bare et spørgsmål om CO2. Motorvejende smadrer det smukke danske landskab, de ødelægger vandringsmulighederne for en række vilde dyr, de skaber et støjhelvede i store bælter i de områder, som de skærer igennem (bemærk at hurtigkørende el-biler ikke støjer mindre, da det er dæk- og ikke motorstøjen som dominerer).
El-biler er nærmest blevet en religion, og i princippet er det en god ide, særligt af 3 årsager: 1) de kan køre på vedvarende energi, som kun forurener når mølleen og solfangerne fremstilles, og 2) den forurening der er kan koncentreres og dermed bedre kontrolleres. 3) virkningsgraden på biler med el-motor er langt højere end på biler med forbrændingsmotorer. Men fremstillingen af el-biler giver stor miljøbelastning bl.a. pga. batterierne, som også giver miljøproblemer når de senere skal bortskaffes.
Derfor er det ern helt forkert tankegang der er bag, når transportpolitik handler om el-biler. Transportpolitik bør handle om at reducere transportbehovet, ved at gøre det attraktivt at bo i nærheden af sit arbejde, at gøre det attraktivt at købe lokale produkter, som skal transporteres mindre, at finde en anden transportform i landdistrikterne end privatbiler og store tomme busser.
Det er tudetosset at fremme privatbilismen. Det er også tosset at satse meget på el-biler lige nu, hvor bl.a. batteriteknologien ikke er færdigudviklet, så kapaciteten er begrænset og miljøproblemerne ved fremstillingen og bortskaffelsen er store.
Privatbilismen er for politikerne nærmest en slags religion, som bare skal fremmes, uanset konsekvenserne, – og de “miljø-snakkende” radikale er desværre en del af denne religion. Nu bruger man så el-bilerne som undskyldning, hvilket afslører et totalt ukendskab til disse og konsekvenserne ved vejudbygning osv.
Jeg troede engang at de radikale skulle være et grønt parti, men dette er kulsort. Jeg er meget skuffet, så meget at jeg er i tvivl om mit medlemsskab kan fortsætte meget længere?

Comments are closed.