Categories

Du skal være ekstrem (u)heldig, for at blive Corona-smittet!

Iflg. De officielle tal fra SSI, så har der nu været i alt 207.577 smittede med Corona i Danmark i løbet af 1 år. Om det passer er der ingen der ved, men det er som sagt de officielle tal fra SSI og dermed det eneste vi har at holde os til.
En smittet bliver i langt de fleste tilfælde slet ikke syg, og ellers varer sygdommen typisk fra 2-3 dage til en uge. Der er dog enkelte tilfælde som varer længere men det er meget få. For at være på den sikre side kan regnes med et gennemsnitlig sygdomsforløb på 1 uge for samtlige smittede. Dvs. at der hele tiden i gennemsnit går knap 4.000 rundt i hele Danmark som er smittede og som kan smitte andre, svarende til 0,07% af befolkningen.
Dvs. at du skal møde 1430 tilfældige personer for at møde 1 som er smittet.
Hvis du så møder denne ene, som er smittet, så er chancen for at vedkommende smitter dig statistisk max. 2%, med mindre at det er et meget intimt møde, og det er selvfølgelig en helt anden sag ????
Dvs. at du statistisk skal møde 143.000 personer før der er 1 som smitter dig.
Nu er det jo sådan at statistik kun er en del af sandheden, for i det virkelig liv findes også held og uheld. Men her er statistik også interessant, for det betyder jo, at hvis din nabo bliver smittet, så vil du statistisk set være endnu mindre i fare, med mindre altså at du har intim omgang med denne nabo ????
At statistik kan være svært at forstå er en ærlig sag. Men det er uacceptabelt, når en regering enten ignorerer statistikken eller forsøger at manipulere den med det formål at skabe frygt i befolkningen, så man derefter kan få folk til at gå i takt og finde sig i næsten hvad som helst, og så pudse sin glorie og nyde sin popularitet hos et flertal, som er hjernevasket til at tro på at regeringen har reddet dem fra sygdom og død.
Der er dd. registreret 2.338 dødsfald ”af eller med” Corona gennem det seneste 1 år. Det svarer til 4,25% af alle dødsfald i Danmark, som er ca. 55.000 pr. år. Men dels er test-tallene meget usikre, og dels ved vi at næsten alle dødsfald ”af eller med Corona” har været terminale tilfælde, hvor Corona har erstattet influenza eller lungebetændelse m.fl. som den endelige officielle dødsårsag. Reelle dødsfald forårsaget alene af Corona kendes ikke, men formodes at være meget tæt på 0.
Jeg erkender at livet er andet end tal, men samtidig er tal en vigtig ingrediens, hvis man skal forstå hvad der reelt foregår. Og mht. Corona, så taler tallene deres tydelige sprog og bekræfter at pandemien er reelt ikke eksisterende (se igen tallene ovenfor), eller i hvert fald et mindre problem end fx influenzaepidemien i 2018, hvor hospitalerne måtte tage gangene i brug som sygestuer, men hvor ingen overvejede at lukke samfundet ned. Desuden er Corona et meget mindre problem end de følgevirkninger, som er opstået pga. hysteriet og nedlukningerne, – konsekvenserne heraf er uoverskuelige, helbredsmæssigt, mentalt/psykologisk, økonomisk osv.
Det tyder på at der nu kommer en åbning og en lempelse af restriktionerne, så lad os se om regeringen har forstået at nok er nok, og at vi ikke længere kan leve med at blive ruineret, undertrykt og holdt for nar.

Comments are closed.