Categories

Fra i dag er Danmark næsten ren politistat, – hvad kan vi gøre ded det?

Læs denne bekendtgørelse:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/36?fbclid=IwAR2X9D3QvOC7qPASzPmuteAG1HslD-XLHhKepju6H1aDgLs3UbpcpNcY7JA
Det er rendyrket diktatur som i Kina og det gamle Østtyskland. Jeg fatter ikke at et folkevalgt folketing kan finde på at gå med til den slags. Det er klart grundlovsstridigt, men sådanne småting er magthaverne åbenbart ligeglade med.
Vi må fortsætte med alle former for ikke-voldelige protester og demonstrationer, indtil de måske også forbyder dette, i strid med grundloven. Vi må være kreative og udvise civil ulydighed hvor det er muligt.
Undgå at lade dig teste, med mindre du er så syg at du behøver hjælp. Undlad at downloade smitte-appen, og slet den hvis du allerede har den.
Jeg har levet i Danmark i 74 år, rejst rundt i verden og pralet af at leve i et frit og ordentligt land med respekt for menneskerettigheder og den personlige frihed. Min respekt for danske myndigheder led et væsentligt knæk efter 9-11, da man begyndte at indføre borgerundertrykkende terroristlove og en facistisk udlændingepolitk.
Nu er min sidste respekt forsvundet. At se et flertal af uerfarne politikere indføre diktatur og politistat i Danmark, det er den største skuffelse, jeg har oplevet.
Samtidig føler jeg mig magtesløs, fordi den dygtige markedsføring af magtmisbruget v.hj.a. frygt har virket, så et flertal af befolkningen accepterer undertrykkelsen.
Hvad gør vi nu???

Comments are closed.