Categories

Vigtig nytårshilsen til vor statsminister

Hi Mette
Som en af dine undersåtter takker jeg for din nytårshilsen. Faktisk har jeg aldrig før følt mig som undersåt, men jeg har heller aldrig før i mine 74 år prøvet at leve i et diktatur, så det har været noget af en oplevelse. Men det er altså ikke særlig rart på sine gamle dage at få frataget til fundamentale frihedsrettigheder, og især ikke når det begrundes med en oppisket frygt for en fare, som statistisk set ikke eksisterer.
Når vi ser dig i de koreograferede pressemøder, ser det ud som om du nyder den udemokratiske magt, som du har givet dig selv, men jeg tror dog ikke at det er noget som du selv har fundet på, da hysteriet og magtrusen jo er verdensomspændende. Jeg tror nærmere at du som andre af verdens ledere lader dig manipulere af WHO, som er kendt for at modtage store pengesummer fra den farma-industri, som skal sælge test og vaccine.
Men du kan vel ikke være uvidende om at smittetallene er væsentlig lavere end i tidligere influenzaepidemier, at dødstallene som får corona-stemplet indtil nu kun er 2,4% af det seneste års samlede dødsfald, og at de døde, med ganske få undtagelser, var på vej til at dø og blot fik mærkatet corona i stedet for lungebetændelse eller kræft.
Det er sørgeligt, hver gang et liv afsluttes, men det er nu en del af livets gang, at vi alle skal herfra på et eller andet tidspunkt.
Vi skal passe på hinanden, og vi skal især passe på de svage. Men hvis et par dages længere levetid for døende skal koste undertrykkelse af de demokratiske frihedsrettigheder for hele befolkningen, som skal leve videre, så er prisen for høj. Desuden går undertrykkelsen og restriktionerne jo også ud over de døende, endog i ekstrem høj grad, når de forhindres i at have besøg af deres kære.
Endelig er det et stort spørgsmål om de udemokratiske, frihedsbegrænsende restriktioner har nogen virkning, og om det ikke ville være mere effektivt at betragte os alle som voksne, ansvarlige mennesker, og så bygge på vejledning i stedet for regler?
Alt i alt så har du brugt din magt til at skabe urimelige forhold for Danmark og den danske befolkning. Det har været årsag til ubærlig ensomhed og frustration for netop de grupper, som du gerne vil beskytte. Det har ødelagt livsgrundlaget for mennesker, som er blevet arbejdsløse, som har mistet deres livsværk, deres virksomhed, for dem som gik hinanden på nerverne, når de skulle være hjemme hele tiden, for de gamle, som er blevet isoleret som fanger, for de unge, som er blevet frarøvet ungdommen osv. osv.

Tænk over det!
Hyg dig i aften, så godt du kan, – det er dig vel undt.
Men lad os så starte det nye år med at droppe den vildt overdrevne og ødelæggende skrækpropaganda, og giv os vort liv tilbage.
Godt nytår!

Comments are closed.