Categories

Et svar til David Trads

David Trads, du skuffer mig, både med din manglende viden og med din antidemokratiske tankegang. Tvangsvaccination er en grov undertrykkelse af den personlige frihed, og det bliver ikke bedre, hvis det sker på et falskt eller tvivlsomt grundlag.
Du siger: “Det her er den alvorligste trussel mod vores fælles sundhed, som alle nulevende har oplevet”. Men det passer jo ikke. Prøv at sætte dig ind i statistikken, så vil du finde ud af at corona er et mikroskopisk problem, som er pisket op vhja. frygt og pression og markedsføring i en grad, som er ufattelig.
Kik i stedet på de virkelige problemer som hjerte-kar-sygdomme, forurening, klimaforandring og ødelæggelse af klodens biodiversitet, eller krige og underernæring osv.
Med dit skriv, som bygger på manglende forståelse af den reelle statistik, bidrager du til den propaganda, som formentlig stammer fra en skjult dagsorden om at sælge test og vaccine, som begge dele er usikkert og i værste fald helbredsskadelige.
Du spænder dig selv for en vogn bestående af uvidenhed, manipulation, frygtpropaganda og markedsføring for en kynisk farma-industri. Og du appellerer til at undertrykke vore demokratiske frihedsrettigheder for at tvinge os til at modtage en tvivlsom og måske farlig vaccine.
Dette klæder ikke en socialdemokrat.

Se David Trads’ indlæg herunder:

David Trads, journalist og forfatter
Hvis man ikke lader sig vaccinere, skal man kunne straffes
Skal coronavaccination gøres obligatorisk?
»Ja, det skal det. Det her er den alvorligste trussel mod vores fælles sundhed, som alle nulevende har oplevet, og vi ved, at der er en rigtig god mulighed for at slå den ned ved hjælp af en vaccine. Så vi er simpelthen nødt til at sikre os, at det antal, der skal have vaccinen, for at vi får nedkæmpet virussen, også er et antal, vi kan nå op på. Det betyder, at vi kan blive nødt til at sige, at det at lade sig vaccinere er noget, man skal«.
Betyder det, at man efter din mening skal kunne straffes, hvis ikke man tager vaccinen?
»Ja, det gør det«.
Hvordan?
»Det kan man gøre på mange måder. Og her vil jeg også lige sige, at det selvfølgelig er o.k., hvis folk af forskellige helbredsårsager ikke kan tage vaccinen. Det skal selvfølgelig ikke straffes. Men da det her er så afgørende for, at vi kan få det samfund tilbage, som vi alle sammen ønsker – herunder den økonomi, der skal til for at drive det samfund – så er det simpelthen for risikabelt at lade folk bestemme selv. Man kunne eksempelvis give bødestraf til dem, der ikke vil lade sig vaccinere. Alternativt kunne man nægte ikke-vaccinerede adgang forskellige steder; på restauranter, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og så videre«.
Men konsekvensen af det, du siger, er vel, at individets krop snarere er statens ejendom end individets egen?
»Ja. Og sådan kan det blive nødt til at være. Det er i virkeligheden heller ikke så usædvanligt et overgreb mod individet, som man umiddelbart kunne tro. Når vi i al almindelighed bliver indlagt på et hospital, sidder vi jo ikke som individuelle borgere og betvivler den behandling, som det sundhedsfaglige personale præsenterer os for. Og så er det heller ikke nyt, at der af folkesundhedsmæssige årsager bliver truffet beslutninger, der overtrumfer vores egen ret til selv at bestemme, hvad vi gør«.
Vil du selv lade dig vaccinere uden betænkeligheder?
»Ja, det vil jeg. Uden den mindste betænkelighed«.

Comments are closed.