Categories

Jeg føler mig magtesløs! – vanvidet fortsætter bare derudad …

Danmark lukker for tilrejsende fra England, og Sverige lukker grænsen til Danmark, og nu må vi ikke en gang rejse gennem Sverige til Bornholm. Alle myndigheder verden over synes at kappes om, hvem der er bedst til at genere deres befolkninger mest muligt. Og det aktuelle optrapning af vanvidet begrundes i en virus, som SSI siger ikke er speciel farlig.
Det statsautoriserede og internationale hysteri er fuldstændig grotesk og helt ude af proportioner. Og det kan kun lade sig gøre fordi et flertal af befolkningerne lader sig inficere og manipulere af den voldsomme statsautoriserede frygtpropaganda.
Men hvad er formålet med fortsat at gøre folk bange, undertrykke vore frihedsrettigheder, herunder bevægelsesfrihed, ødelægge borgernes muligheder arbejdsmæssigt, socialt og økonomisk? Og hvem står bag? Er det bare nogle dumme politikere som kopierer hinanden og ikke aner hvad de laver, eller er de i lommen på nogen, bevidst eller ubevidst, nogen som profiterer på vanvidet, fx. medicinalindustrien, eller ???
Ingen ved hvad der foregår, men hvis vi nogensinde får det at vide, så bliver det verdens største skandale, som vil langt overstige vore små lokale køkkenhave-historier som Frederiksens mink-løgn, og Støjbergs barne-bruds-fanatisme.

Comments are closed.