Categories

Er protest og civil ulydighed egoisme eller ansvarlighed?

Egoisme og manglende ansvarlighed, kaldes det af nogen, når vi protesterer mod myndighedernes antidemokratiske og undertrykkende Corona-restriktioner. Problemet i denne sag er bare at hele denne præmis er forkert.
For det første er det vigtigt at demokratiets grundregler og borgernes fundamentale frihedsrettigheder opretholdes og beskyttes. Hvis man undertrykker disse med halve sandheder, skrækpropaganda og tvivlsom detailregulering, så må man forvente at grupper, som kan tænke selv, før eller siden vil gøre oprør eller i det mindste civil ulydighed.
I den nuværende situation har vi at gøre med en epidemi, som af myndighederne, i Danmark med statsministeren i spidsen, er pisket op til noget som intet har med virkeligheden at gøre. Skrækpropaganda og selvsving markedsføres, godt hjulpet af pressen, til et niveau, som er helt ude af proportioner. Typisk ser man faretruende overskrifter, som kan give enhver dødsangst, og når man så læser ned i artiklen, bekræftes de reelle statistikker som fortæller noget helt andet. Når vi bliver gamle og svage, så dør vi på et eller andet tidspunkt af og med en eller anden sygdom. At så nogen dør af eller med Covid-19 i stedet for influenza eller lungebetændelse er vel mindre væsentlig. Hovedsagen er at der ikke er nogen væsentlig overdødelighed, heller ikke i Italien eller Sverige, som fanatikerne ofte bruger som eksempel og undskyldning for at gå amok med vilde restriktioner. Læs venligst statistikken i stedet for overskrifterne.
Hvorfor regeringen går i selvsving, kan man kun gisne om. Er de dumme og uoplyste? Nej det kan jeg ikke forestille mig med alle de embedsfolk de har i ryggen. Er de magtsyge? Jo, det kan man godt forestille sig, alt tyder på at deres popularitet ikke forringes i den befolkning, som de træder på med deres overdrevne og udemokratiske restriktioner. Tror de selv på at de varetager befolkningens interesse? Måske, men i så fald kan det næsten kun være fordi de er hjernevasket af den frygt som de selv opbygger. Eller handler det i virkeligheden om at de er i lommen på medicinalindustrien, som skal tjene milliarder på at sælge en ikke gennemprøvet vaccine. Måske sker manipulationen indirekte gennem SSI og WHO? Ingen kender svaret, måske ikke en gang dem selv??? Men konsekvenserne af deres handlinger er helt uoverskuelige både på kort og på lang sigt.
Unge forhindres i at udleve deres ungdom, gamle spærres inde og nægtes besøg af deres kære, sociale kontakter og kulturliv forhindres, selv om disse er vigtige for menneskelig udfoldelse og trivsel, erhverv og økonomi ødelægges, og værst af alt, folk går rundt som zombier og er bange for hinanden, fordi det er lykkedes at opbygge en hidtil uset skrækpropaganda.
Denne skræk og dødsangst vil sidde tilbage i sjælen i lang tid frem, og betyder at magthaverne kan tillade sig næsten hvad som helst, hvilket jo er yderst belejligt for magtmennesker, og hvilket allerede viser sig i forslag til epidemilov og desuden har vist sig i hele den undertrykkende terrorlovgivning, som har huseret gennem de seneste 2 årtier. Det er derfor vigtigt for demokratiet og den personlige frihed at flest muligt stritter imod. Og når vi gør det, så handler det ikke om at vi er egoister og ligeglade med andre mennesker, tværtimod. Vi skal nok hjælpe med at passe på hinanden, som vi altid har gjort. Vi vil bare ikke underkues af regler og restriktioner, som slet ikke er gennemtænkte og som ødelægger vor tilværelse og vort samfund, vor psyke, som frarøver de unges deres ungdom, og sætter de gamle i fængsel, med den officielle begrundelse at vi ældre så måske kan leve en måned længere, – altså hvis isolation på et plejehjem kan kaldes at leve.
Covid-19 er ikke ufarlig, men reaktionerne på den er langt værre end sygdommen. Jeg har her kun beskæftiget mig med situationen i vort forkælede Europa, men kan oplyse at der flere steder i Afrika og Asien dør 1000-vis af mennesker ikke af Covid-19, men af sult forårsaget af Covid-19-restriktioner, bl.a. pga. manglende turisme mm.
Så, forstå det, – egoisterne er ikke os, som protesterer fordi vi kan se lidt ud over her og nu og ud over vor egen næsetip. Egoisterne er dem, som udnytter situationen til at øge deres egen magt, og desuden dem som tier stille og gemmer sig bag en ubrugelig resource- og mljøødelæggende maske.

Comments are closed.