Categories

Hvorfor løser vi ikke problemet i stedet for at fortsætte den umenneskelige immigrant-bashing?

Løsningen er jo meget simpel, og det har vi vidst lige siden kolonitiden:
- Vi skal holde op med at stjæle deres råvarer, men betale dem ordentlig.
- Vi skal medvirke til at processing af råvarer, og dermed værditilvæksten sker der hvor råvarerne produceres, og med anstændige lønninger og erved styrke økonomi og beskæftigelse.
- Vi skal forbyde al eksport fra Vesten af våben og militært udstyr, og derved formindske konfliktmuligheder og virkninger deraf.
- Vi skal støtte udviklingen af demokrati og humanisme, og derudover afholde os fra enhver politisk indblanding
- Vi skal hjælpe med snarest muligt at skaffe nye muligheder for folk i flygtningelejre, og i mellemtiden sørge for anstændige menneskelige forhold i lejrene

Det vil koste nogle penge, ja, men der er masser af penge i verden, som enten er parkeret til ingen nytte eller anvendes til ligegyldige eller destruktive formål.
Tag pengene fra FRONTEX m.fl., som kun gør situationen værre og tage pengene fra det voldelige militær, som bruger enormeresourcer på at støtte konflikter og ufred.
Og vi “forbrugere” skal også bidrage i form af højere priser på varer importeret fra udviklingslande.
Forøvrigt har corona-hysteriet vist at der pludselig er næsten ubegrænsede milliarder til rådighed. Så det lader til at penge kun er et spørgsmål om prioritering.

Og hvor lang tid vil det så tage, før tiltagene får indflydelse på imigrationen? Min bedste vurdering er at hvis vi i Vesten ville vælge at gå helhjertet ind, så kunne toppen af problemet forsvinde allerede inden for et år, og resten op til 90-95% bør derefter kunne løses inden for en 5-årig periode. De sidste 5-10% kan formentlig aldrig løses, men sådan er livet.

Comments are closed.