Categories

Skal Frederiksen og Krag have lov til at ødelægge flere familier?

Med mindre at der er tale om direkte vold og mistrivsel, eller barnet selv har et udtalt ønske om at blive flyttet, så vil børn altid have det bedst hos deres mor og/eller far, også selv om familien ikke lige kører præcis efter forbrugersamfundets normer.
Jeg har i min levetid og mit virke adskillige gange oplevet at børn er blevet fjernet fra en god og kærlig mor, foretaget af unge og totalt ukompetente socialrådgivere, som mente at de skulle frelse verden.
Jeg har intet specifikt kendskab til Langelands forvaltning, men jeg er bange for at dette store menneskelige problem desværre er landsomfattende. Der bruges meget store offentlige ressourcer til direkte at ødelægge familier og skade børnenes opvækst og fremtid, og både vor socialminister og statsminister bakker op om vanvidet. Teoretisk faglighed og praktisk saglighed går langtfra altid hånd i hånd, og myndigheder burde blande sig langt mindre i familiernes privatliv, og når der endelig er brug for hjælp, så bør hjælpen tilbydes af kompetente personer og på familiernes præmisser.

Comments are closed.