Categories

Forstå statistikken og åbn samfundet

Don’t worry! selve denne sygdom er tæt på ingenting. Problemet er den statsautoriserede frygt- og propagandamaskine, som godt hjulpet af den sensationshungrende presse på få uger har etableret en yderst effektiv skrækkampagne, fjernet vor ret og vor lyst til at være sammen, øget ensomheden og ødelagt samfundsstrukturen og -økonomien mm., samt forårsaget langt flere dødsfald og mere nød end selve sygdommen.
I Danmark er der stort set ingen overdødelighed pga. corona. Der dør stort set samme antal, som på samme tid tidligere år, og med enkelte undtagelser, så er der tale om folk, der er så svækkede at de ellers ville være døde af noget andet. I Italien og Spanien, hvor pressen får det til at lyde som om alle dør, er der en lille overdødelighed, men på linje med tidligere influenzaepedemier og stadig i små 0/00 af befolkningen. I USA er der en lille øjeblikkelig overdødelighed, men når vi får at vide at 55.000 er døde af corona, ser vi bare at det er et stort tal, og tænker ikke på at der hvert år dør over 3 mio. mennesker i USA ud af en befolkning på næsten 350 mio.
Hvor mange er døde som følgevirkninger af dette verdensomspændende hysteri og lock down? Hvor mange gamle har måttet leve den sidste del af sit liv i total ensomhed? Hvor mange arbejdsløse og små erhvervsdrivende har mistet deres livsgrundlag? Og går vi uden for Danmarks egen lille køkkenhave, betyder dette ekstrem fattigdom og alle ved at den verdensomspændende lock down vil koste mange flere menneskeliv pga. fattigdom og hungersnød end pga. corona.
Samtidig har vi pludselig glemt alt om krigen i Syrien, verdens flygtningelejre og klimakrisen, som også koster langt flere menneskelig end corona, – tag bare dødstallene pga. luftforureningen i de store byer.
Det er mig en gåde, hvordan det er lykkedes at opbygge denne skrækpropaganda, som har fået hele verden i selvsving. Og det er rystende, hvordan en ellers veloplyst befolkning klapper hælene sammen og finder sig i hvadsomhelst på et ikke-oplyst grundlag, i stedet for at kræve de reelle statistiske sammenhænge og virkelighed lagt til grund.

Comments are closed.