Categories

I stedet for at ødelægge naturen, kan dansk landbrug komme først med omlægningen, hvis vi skynder os

Det er vanvittigt at kredse i landbruget som bl.a. den jyske landmand, Knud Jeppesen, bliver ved at forsvare det moderne giftlandbrugs naturødelæggelse med at byerne også ødelægger naturen. Det sidste har han jo helt klart ret i, men derfor er det da alligevel forkert at sige “fordi de er dumme, så må jeg også gerne være det”. Det er da ekstremt vigtigt at vi passer på de store landarealer, når vi taler naturbeskyttelse herunder bevarelse af vor biodiversitet.
Der er giftrest i grundvandet, det ved alle, vi ved også at det fortrinsvis kommer fra sprøjtelandbruget. Vi ved også at det er blevet bedre af de nye restriktioner, som landbruget har måttet acceptere under stor protest gennem mange år. Der er nedsivning af kvælstof fra landbruget, det ved alle også, og også det har landbruget kæmpet med næb og klør for at få lov til at bevare. Og så er biodiversiteten, som ødelægges af monokultur og sprøjtegifte, herunder de for os alle så vigtige bier, den flotte stork, som er helt væk og den smukke lærkesang osv. Hvordan kan en landmand bare være ligeglad med det, han mister jo også selv disse vigtige værdier. Og så er der næringsværdien, idet naturlig skabte planteprodukter i modsætning til de kunstig skabte har orden i proteinkomplementeringen. Og endelig er der dyrevelfærden, som taler for sig selv. Dem som forsvarer det eksisterende dyrplageri kan være glade for at de fleste forbrugere ikke selv har set hvordan det foregår, for ellers ville man kræve industri-dyre-produktionen lukket øjeblikkeligt. Nå ja, og så er der jo også gyllelugten, som visse steder konkurrerer med byernes bilos om hvad der er værst.
Hvor ville det dog være skønt, hvis landbruget ville stoppe med at forsvare en produktion som er skadelig for både natur og mennesker, og i stedet bruge kræfterne til at fremme en hurtig omlægning til et moderne naturligvenligt landbrug, byggende på økologi, kvalitet og dyrevelfærd. Dette vil også skabe en lysere tid for dansk landbrug, idet både danske forbrugere og eksportmarkedet vil elske det og betale for det. På denne måde kan Danmark blive foregangsland, ligesom vi har været mht. vedvarende energi. Men det skal ske snart, hvis Danmarks skal være i frontlinjen, for ellers bliver vi overhalet af andre landes landbrug og kvalitetskravene fra vore eksportmarkeder.

Comments are closed.