Categories

Jeg bliver virkelig træt af denne Mattias Tesfayes udlændinge-bashing.

Det er med ham som med Nasar Kadar, at nu har de deres på det tørre og så skal andre udlændinge bare ned med nakken. Det er meget ubehageligt og meget umodent og dumt af dem.
Nu er Mattias bekymret fordi nogen unge udlændinge ikke ved at Kim Larsen er død. – Altså, jeg kan godt lide Kim Larsen, men skal det pludselig være en særlig dansk kvalifikation at vide om han er levende eller død, – hansynger jo stadig i radioen og på CDer. Mon ikke der er anden viden, som er vigtigere? Hvor mange danskere ved at bomber fra en dansk virksomhed smadrer mennesker i Yemen? Hvor mange danskere kender effekten af klimaforandringerne? Hvor mange danskere kender til antibiotikaresistens? Hvormange danskere ved at dansk landbrug er i gang med væsentlig at indskrænke den danske flora og favna og desuden forurene vort drikkevand? osv. osv, – Jo, Kim Larsen er ikke ligegyldig, men …
Mattias opstiller 3 punkter:
1. Man skal lære dansk. Jo, det er da en god ide, men der er jo mange måder at kommunikere på, og tvang fører aldrig til noget godt. Med motivation, så vil det jo komme helt automatisk lidt efter lidt.
2. Folk skal forsørge sig selv. Jo, men der er jo lige hvad de allerfleste helst vil. Men når man kommer til Danmark bliver man straks frataget al selstændighed og gjort til sociale klienter med begrænsninger, regler og umyndiggørelse. Det vil jo aldrig føre til selvforsørgelse. Et eksempel på det modsatte er i Uganda, hvor flygtninge fra Sudan får udleveret et lille stykke jord, hvor de kan dyrke fødevarer, redskaber og byggematerialer til et lille hus, samt llidt forsyning indtil det hele fungerer.
3. Folk skal anerkende, at demokratiets værdier bliver grundlaget for deres eget liv. “Det er Gud, der har vigepligt, når religion og demokrati støder sammen”. Det er jeg ikke uenig i, menhusk på at det har taget århundreder at nå til denne erkendelse i vor verden, hvor kristendommen har hærget, og stadig gør det til en vis grad, – og så vil Mattias have at nydanskere skal klare denne forandring på 14 dage. Det er jo total nuts og total mangel på forståelse af hvordan virkeligheden ser ud.
4. Det er ikke godt, når folk klumper sig sammen i nogle bestemte boligområder og dermed sender børnene på de samme skoler. Enig, men det stemmer bare ikke overens med at socialdemokratiet sammen med de borgerlige skaber alle mulige forhindringer for at indvandrere kan være alm. samfundsborgere på lige fod med gammel-danskere. Og når man som nu bliver så usselt behandlet af det danske samfund, så er det vel naturligt at man finder sammen i klynger med fælles problemer og fælles interesser. Det samme gjorde de danskere som indvandrede til Amerika, faktisk er der den dag i dag en dansker-by i Californien.
Hele Mattias’ dagsorden går tilsyneladende ud på at appellere til de danskere, som idag stemmer på DF for at få den flyttet til Socialdemokratiet. Om han er hardcore fremmedfjends, eller bydreng for Mette Frederiksen, eller bare dum, det vides ikke. Men det er sørgeligt og uholdbart, at Socialdemokratiet således ikke er et alternativ til den borgerlige regering med Inger Støjbergs og DF’ facisme.
Vi må derfor sørge for at skaffe flest muligt stemmer til De Radikale, Alternativet og Enhedslisten, og monikke danskerne snart vågner af tornerosesøvnen og opdager at vi kommer længere og længere væk fra de danske værdier, som hedder åbenhed, frisind og tolerance.

You must be logged in to post a comment.