Categories

Europol, – se så at få lavet den aftale

Det er meget beklageligt at hele “the establishment” er mere interesseret i noget ligegyldigt strategi end i at løse problemet. Danmarks deltagelse i Europol er ikke kun vigtigt for Danmark, men lige så vigtigt for de øvrige Europos lande. Det er derfor besynderligt hvorfor det skulle være vanskeligt at lave en parallelaftale, som svarer til den danske vælgerbefolknings ønsker? Men fordi “the establishment” er sure over at den danske vælgerbefolkning ikke makker ret, så forsøger man at lave et problem ud af noget, som overhovedet ikke er noget problem, – nemlig, at selvfølgelig skal vi samarbejde i Europa om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Det vil være klædeligt og også praktisk og fornuftigt om “the establishment” i EU og også i Danmark dropper alle de tåbelige strategiske og bureaukratiske forhindringer, og sørger for snarest at gennemføre den Danske parallelaftale, som er til gavn for alle, på nær de grænseoverskridende forbrydere.

You must be logged in to post a comment.