Categories

Nordstream2, USA skal blande sig udenom

Der kan siges meget for og imod den planlagte gasledning, Nordstream2 mellem Rusland og Tyskland. Men da Danmark synes at have en central rolle, så bør vi selvfølgelig bruge denne rolle i fredens, samarbejdets og befolkningernes tjeneste. Ledningen er i både Ruslands og Tysklands interesse, vore 2 største naboer, det kan vi ikke sidde overhørig. Vi bør tage en åben dialog med Rusland med henblik på at være imødekommende mod at Rusland til gengæld sørger for at krigen i Ukraine stoppes helt, og forholdet mellem de to lande normaliseres, hvilket Danmark også kan medvirke til på Ukraines side (dog næppe med Fogh Rasmussen som medvirkende). Den danske regering skal varetage danskernes interesse, og det gør den ikke ved sammen med USA at opruste og vedblivende at provokere Rusland, men ved at skabe et godt og fredeligt naboskab. Danmarks nuværende falden på halen for USAs krigsliderlighed må ophøre, og det er helt forkasteligt at USA blander sig i denne sag, som er indre europæisk anliggende.

You must be logged in to post a comment.