Categories

Høring i ”forsvars”udvalget

I dag havde ”forsvars”udvalget kaldt til høring i landstingsalen på Christiansborg. Det var yderst interessant. Udspillet til køb af 27 stk. F35 Joint Strike Fighter blev lagt frem af ministeren Peter Christensen, og hele evalueringsbaggrunden blev gennemgået med kurver, beregninger, scenarier og overvejelser af kampflykontorets chef Lone Lindsby.
En amerikansk ekspert og 3 danske, heriblandt en major og tidligere pilot, samt direktøren for dansk våbenindustri gjorde rede for yderligere baggrund og forudsætninger, og forsvarsudvalgets medlemmer spurgte løs ud fra kriteriet at nye danske krigsfly er en absolut nødvendighed.
Så der var stor fest og glæde over det nye legetøj, lige bortset fra Rene Gade fra Alternativet og Eva Flyvholm fra Enhedslisten som begge understregede at der ikke burde købes kampfly lige nu, men heller ikke turde definitivt melde klart ud at vi skal en helt anden vej.
Også radikale Martin Lidegaard var helt med på den (hvilket skuffer mig meget), men mente dog at man kunne nøjes med 20 stk. i begyndelsen og så måske købe flere senere, en meget uprofessionel holdning, idet 20 stk. er for få, hvis man går ind for krig, men for mange hvis man går ind for fred.
Der var dog også lige problemet med finansieringen, som ifølge ministeren var vel tilrettelagt inden for rammerne af ”forsvars”budgettet, men som selvfølgelig kunne skride pga. valutakurser og en masse andre ting, og som er baseret på bl.a. nogle helt vilde forringelser af piloternes arbejdsvilkår, samt en række andre forudsætninger som er kørt helt til kanten.
Der kunne siges meget mere om dagens indhold, men min konklusion er følgende:
Både ministeren og de øvrige medvirkende lagde tingene ærligt frem, incl. parametre og forudsætninger, hvor hovedforudsætningerne er nødvendigheden af fly til de 3 ”strategiområder”:
1. Danmarks ”territorialforsvar”
2. militær sikring af Danmarks rettigheder i Arktis
3. ”internationale opgaver” (oversættelse: bombetogter i fremmede lande).
Hvis vi lige et øjeblik hopper med på hovedforudsætningen ”nødvendigheden”, og ligeledes accepterer de øvrige forudsætninger, så er det min opfattelse at 27 stk. F35 er en professionel og optimal beslutning, både i type og antal.
Men det blev dog også (helt ærligt) fremlagt, at de øvrige forudsætninger er så stramme at der let kunne blive brug for yderligere 5+7 fly, hvis ”ability” ikke kan overholdes. Desuden at flere forudsætninger selvfølgelig kan ændre sig.
Ud fra dagens oplysninger forekommer det mig klart at det optimale beløb på i alt 56,4 mia. kr. holder ingen steder. Dette beløb stammer fra kompromisset mellem hvad ministeriet har kunnet stampe op inden for rammerne af det eksisterende ”forsvars”budget og antallet på 27 fly ved de givne forudsætninger. Det er soleklart (eller ”bombe”sikkert) at der skal bruges mange flere penge, og at krigs-partierne vil foreslå stigninger i de kommende ”forsvars”forlig.
Udgangspunktet for dagens høring var: Danmark har brug for nye kampfly, regering har med baggrund i kampflykontorets årelange arbejde fremsat sin indstilling om køb af 27 stk. F35, og dette skal med vold og magt gennemføres.
Regering, størstedelen af oppositionen, embedsmænd, eksperter, konsulenter, alt er kørt i stilling for at sørge for at beslutningen gennemføres uanset befolkningens modstand og et par små-pip fra Alternativet og Enhedslisten. Og de er generelt dygtige og professionelle og virker yderst overbevisende med deres foretrukne ord ”nødvendig”.
Jeg forlod Christiansborg med blandede følelser. Skal jeg opgive kampen, eller skal jeg kæmpe hårdere? Jeg ved stadig ikke om det kan betale sig, men jeg kan nok ikke lade være, så længe danske politikere ikke forstår at en bedre verden ikke skabes af bombefly.

You must be logged in to post a comment.