Categories

Udskift Danmarks krigs-politikere

Så skete det igen. Og selv for vore radikale folketingsmedlemmer går potensen altså frem for fornuft, saglighed og menneskeliv. Igen skal Danmark deltage i en tvivlsom krig uden nogen plan for hvordan og hvem der skal vinde freden. Danmark, dvs. dig og mig skal nu affyre bomber og missiler, som skal smadre mennesker, huse og infrastruktur. Vore krigspiloter skal ødelægge, dræbe og lemlæste fra kms højde, så vi ikke kan se blodet og elendigheden, det virker mere sympatisk end når “fjenden” skærer hovedet af folk, men det er jo det samme, blot med større effekt og større ødelæggelser.

Alle eksperter, incl. militære, indrømmer, at danske bomber let kan gøre ondt værre, at det er med til at øge flygtningestrømmen, at den danske krigsdeltagelse øger terrortruslen mod Danmark, og at de mange destruktive penge kunne have langt større positiv effekt ved at blive anvendt konstruktiv til nødhjælp. Desuden at IS svækkes bedst ved at vesten og alierede stopper for pengestrømmen, bl.a. ved ikke at aftage olie.
Men danske politikere vil ikke høre på eksperter, – jagerfly, bomber og specialtropper er mere sexet end nødhjælp.
Vi har brug for et folketingsvalg, hvor Danmarks udenrigspolitik bliver det væsentligste debatemne, og hvor partidiciplinen bliver brudt op, så vi kan fjerne de mange politikere som lever i fortiden med den middelaldelige krigsfilosofi, og så vi kan stemme på dem som vil bruge ressourcerne til fredelige og humanistiske formål, uanset partifarve.

You must be logged in to post a comment.