Categories

Kære dansker, gør oprør mod Danmarks krigsførelse

Nu er der igen danske soldater i Afghanistan. Vort engagement og fiasko i Irak og Libyen taler for sig selv, og alt tyder på at magthaverne vil involvere Danmark endnu mere i at øge volden i Mellemøsten.
Ud over de frygtelige danske tab og lidelser, som her er vel beskrevet, så har de danske soldater været med til at dræbe 3.000 “fjender” i Afghanistan, eller bønder eller fædre eller sønner, eller kort sagt mennesker, og lemlæstet en langt større antal med ufattelige lidelser til følge for de pågældende og deres pårørende.
Det er sørgeligt at der er krig i verden alene pga. forholdsvis få kyniske magtmennesker, som blæser på de lidelser, de udsætter deres befolkningerne for. Det er sørgeligt at vi også har sådanne magtmennesker i Danmark og et folketingsflertal af tåber, som bare siger ja til hvad som helst der åbenbart kan styrke potensen. Og det er endnu mere sørgeligt at den danske veloplyste befolkning ikke gør oprør og stopper dansk deltagelse i galemandsværket.

You must be logged in to post a comment.