Categories

Til lykke! verden har fået en klimaaftale

Aftalen er slet ikke god nok, hensynet til fortsat vækst i både den rige verden og i vækstøkonomierne vejer alt for tungt, og hensynet til menneskerettighederne vejer alt for let.
Men vi har fået en aftale som trods alt er mere ambitiøst end jeg havde forventet, og som alle landene har tilsluttet sig. Det er et kæmpe historisk fremskridt fordi:
- Det viser at der nu er stor enighed om der skal gøres noget. Snakken om at klimaproblemet er venstreorienteret propaganda er definitivt fortid.
- Selv om alle ved at det nok ikke sker, så nævnes 1½ grad temperaturstigning som en ambition.
- Resultatet viser at hele verdenssamfundet kan udveksle synspunkter og nå til et resultat. Derfor kan denne klima konference vel vise sig også at få indflydelse på freds- konfliktløsningsarbejde.
Alle ved at der er lang vej igen, jeg synes at resultatet i Paris trods alt er værd at glæde sig over.

You must be logged in to post a comment.