Categories

Vi skal ikke overbevises, - vi kan tænke selv

Et væsentligt flertal har stemt nej til at retsområdet skal være overstatsligt, men ønsker stadig at samarbejde i EU på mellemstatsligt niveau. Vi har stemt nej, fordi vi mener det efter at have sat os ind i tingene, og det er noget udemokratisk vrøvl, at ja-siden har været for dårlig til at overbevise os, – vi skal ikke overbevises, vi kan tænke selv!

Om lidt falder det hele til ro, Danmark får de parallelaftaler, som er til fordel for alle parter, og verden kører fint videre, uden at vi som danske borgere har deponeret vor retssikkerhed og selvbestemmelse hos andre EU-lande eller hos et spinkelt flertal i et elitært Folketing, uden jordforbindelse.
Problemet i vort folkestyre er at et folketingsvalg er som en finanslovsdebat, hvor diskussionen handler om lidt småpenge, i stedet for værdier og visioner. Fx blev hverken Danmarks deltagelse i krig eller indkøb af krigsfly nævnt ved det seneste folketingsvalg, – ej heller EU-politikken, klimaforandringer, resistente bakterier osv.
Desuden gør partidiciplinen (som i øvrigt er grundlovsstridigt) at medlemmer med visioner og idealer bliver holdt uden for indflydelse.

You must be logged in to post a comment.