Categories

Venstres gift- og griseplan er topmål af uforstand

Venstres gift- og grise-vækstplan er så tåbelig, at selv kredse i landbruget (bortset fra pamperne i toppen) ryster på hovedet. At planen påføres chokoladeovertræk ved at nævne nogle få ord om økologi, gør den ikke mindre tåbelig, da planen i sin helhed går ud på at spille endnu mere hasard med vore fremtidige levevilkår. Det handler om øget naturforurening, ringere madkvalitet med gift- og medicinrester og dermed øget risiko for følgesygdomme og resistente bakterier. Det handler om ligegyldighed over for natur, mennesker og dyr, og alene holdningen over for behandlingen af dyr er yderst usympatisk.
Nu har vi fået en fødevareminister, som tilsyneladende har forstået grundproblematikken (på trods at det tåbelige mælk-til-Kina-projekt), og tør stå frem med sine holdninger og advarsler. Lad os ønske at landbruget, industrien og detailhandelen tager godt imod budskabet, og forstår at grådighed bliver for dyrt i længden, og at værn af naturen, ordentlig behandling af dyrene og fremstilling af gift- og medicinfri fødevarer er en god investering, da det vil være bestemmende for vor livskvalitet og folkesundheden nu og fremover, og dermed økonomisk optimalt.
Men skulle det ikke sive ind på lystavlen hos de ansvarlige, så varer det heldigvis ikke længe inden det delvis løser sig selv ”the hard way”, når eksportmarkedet opdager MRSA-faren og derfor siger farvel til dansk svinekød. I så fald har dansk landbrug og fødevareindustri forspildt sin chance for at være førende på sunde og bæredygtige kvalitetsprodukter. For hvis vi ikke kender vor besøgelsestid, så vil der være andre derude i den store verden som er klogere og tænker mere langsigtet end den nuværende danske grådighed, som Venstres plan er eksponent for.

You must be logged in to post a comment.