Categories

Betalingsring: vælg venligst: trængselsafhjælpning eller skatteobjekt

Tanken er ok, noget må gøres ved trængslen i København. Men der findes mere effektive metoder som ikke kræver kæmpe anlægsinvesteringer som snart er forældede. En overordnet og langsigtet tankegang burde være at starte med at drøfte, hvordan pendling kan begrænses og fordeles på tid. Dernæst bør tænkes i parkeringsanlæg ved S-stationer og motorvejstilkørsler, hurtigbusser fx. i nødsporene på motorvejene, previligerede rettigheder til biler med flere passagerer, tilstrækkelig kapacitet og præcision i togdriften mm. Prisreduktion på offentlig transport vil også mindske bilismen en smule, men desuden modvirke begrænsning i pendling. Når alle disse tiltag er overvejet og gennemført, kan en betalingsring, eller road pricing, som det nok bliver til den tid måske være en ide. Problemet er så at politikerne ud over trængselsafhjælpning tænker på betalingsringen som en cash cow. Men det er altid dumt at blæse med mel i munden, og der er masser af langt enklere metoder til at kræve ekstra skat.

You must be logged in to post a comment.