Categories

Træet på Enghave plads er ikke eneste offer for uduelighed

Det tager 114 år at erstatte dette træ, med andre ord, set i et menneskes leveperspektiv så er det uerstatteligt. Men ligenu synes det at de såkaldte planlæggere ser det som deres hovedopgave at fælde smukke gamle træer og ødelægge smuk grøn natur i byen til fordel for beton og asfaldt. Et af de værste eksempler er masakren på kirkegården ved Nørrebros Runddel, hvor man fældede vildt løs på de store gamle træer for at lave en byggeplads som er 5 gange større end den kommende metrostation. På Kgs. Nytorv har man fældet en stor del af Krinsen, ikke for at få plads til en station, men for at opstille skurvogne under byggeriet. Dette er ganske enkelt en plat og respektløs prioritering af værdier.
Hvis man som i mange andre storbyer kunne finde ud af først at bore tunnelen, dernæst at udhule stationerne, og til sidst at bore en en skakt op til elevator og rulletrapper, så kunne vi få en langt billigere Metro med rulletrapper hele vejen op uden først at smadre vor smukke by.
Metro er noget af det bedste der er sket i København i nyere tid, men Metroselskabet ved ganske enkelt ikke hvad de selv laver, og det giver store miljømæssige tab til vor smukke by, og gør samtidig projektet milliarder af kroner dyrere end nødvendigt. Hvor er det dog synd for København og os allesammen.

You must be logged in to post a comment.