Categories

Fægt med åben pande

Demokrati betyder folkestyre. Men hvordan kan vi, folket, styre noget som helst, når magthaverne skjuler hvad der foregår bag deres polerede kulisser? Hvordan kan vi stole på vore politikere og embedsmænd, når de ikke tør være åbne om hvad de siger og gør? Sålænge vi har magthavere som føler sig nødt til at skjule sandheden om hvad de foretager sig, kan et ærligt demokrati ikke leve. Så længe der eksisterer hemmeligt politi som CIA, KGB, Stasi og PET, som har magt til at undertrykke enkeltindividet uden at detaljerne kommer offentligt frem, sålænge kan er ærligt demokrati ikke leve.
WikiLeaks og andre whistelblowers er derfor et vigtigt element som er med til at sikre at vi ikke mister den sidste rest af et ærligt demokrati.
I vor del af verden påstår vore magthavere at de kæmper for demokratiet. Hvis det er rigtigt må de overbevise os derom ved at fægte med åben pande, og således gøre WikiLeaks overflødig.

You must be logged in to post a comment.