Categories

Fra i dag er Danmark næsten ren politistat, – hvad kan vi gøre ded det?

Læs denne bekendtgørelse:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/36?fbclid=IwAR2X9D3QvOC7qPASzPmuteAG1HslD-XLHhKepju6H1aDgLs3UbpcpNcY7JA
Det er rendyrket diktatur som i Kina og det gamle Østtyskland. Jeg fatter ikke at et folkevalgt folketing kan finde på at gå med til den slags. Det er klart grundlovsstridigt, men sådanne småting er magthaverne åbenbart ligeglade med.
Vi må fortsætte med alle former for ikke-voldelige protester og demonstrationer, indtil de måske også [...]

Danmark skal handle ud fra humanisme og næstekærlighed

Nej, vi skal ikke tage 50 personer hjem, som nogle politikere foreslår, blot for at vaske vore hænder og tro at vi viser anstændighed. Vi skal selvfølgelig tage alle danske statsborgere, børn og forældre osv. Hvis vi ikke gør det, så bliver statsborgerskab jo helt betydningsløs. Næste gang er det måske mig, som ikke kan [...]

Corona og statistik.

Med de seneste tal fra i dag, så er i alt 1623 danskere døde af eller med Corona i hele perioden. Det skal bemærkes at hvis man inden for 14 dage er testet positiv og derefter omkommer af anden sygdom eller ulykke eller selvmord, så tæller de som Corona.
Men tilbage til de i alt 1623 [...]

Vi skal ikke længere finde os i det.

Danmarks nuværende regering ved jo ikke hvad den selv laver. De lader sig styre af SSI og WHO, som igen styres af en grådig farma-industri. De stjæler vort liv, vor frihed, vor økonomi osv. på grundlag af syntetisk frygt, som siger at vi er tæt på at dø alle sammen af en meget farlig sygdom, [...]

Vigtig nytårshilsen til vor statsminister

Hi Mette
Som en af dine undersåtter takker jeg for din nytårshilsen. Faktisk har jeg aldrig før følt mig som undersåt, men jeg har heller aldrig før i mine 74 år prøvet at leve i et diktatur, så det har været noget af en oplevelse. Men det er altså ikke særlig rart på sine gamle dage [...]