Categories

Et svar til David Trads

David Trads, du skuffer mig, både med din manglende viden og med din antidemokratiske tankegang. Tvangsvaccination er en grov undertrykkelse af den personlige frihed, og det bliver ikke bedre, hvis det sker på et falskt eller tvivlsomt grundlag.
Du siger: “Det her er den alvorligste trussel mod vores fælles sundhed, som alle nulevende har oplevet”. Men [...]

Vaccine-skepticisme en sund reaktion og tyder på at demokratiet kan genoplives

Jeg er ikke enig med Jacob Mark fra SF, som prøver at lukke munden på vaccineskeptikerne. Hele denne corona-sag er mystisk, og mistænkelig og giver anledning til utallige spørgsmålstegn. Hvordan kan man sætte en hel verden i stå vhja. en massiv skrækpropaganda for noget som er tæt på ingenting, når man spørger statistikken i stedet [...]

Jeg føler mig magtesløs! – vanvidet fortsætter bare derudad …

Danmark lukker for tilrejsende fra England, og Sverige lukker grænsen til Danmark, og nu må vi ikke en gang rejse gennem Sverige til Bornholm. Alle myndigheder verden over synes at kappes om, hvem der er bedst til at genere deres befolkninger mest muligt. Og det aktuelle optrapning af vanvidet begrundes i en virus, som SSI [...]

Korrekte tal men manipulerede konklusioner

“1000 dødsfald”, gul farve, “BREAKING” og billede af kiste og bedemand i beskyttelsesdragt. Det er dagens bidrag fra Politiken til regeringens skrækpropaganda. Og der er ingen tvivl om at det virker, folk går i takt som aldrig før. Jeg har i dag været med Metro og S-tog, og jeg var den absolut eneste uden maske. [...]

Er protest og civil ulydighed egoisme eller ansvarlighed?

Egoisme og manglende ansvarlighed, kaldes det af nogen, når vi protesterer mod myndighedernes antidemokratiske og undertrykkende Corona-restriktioner. Problemet i denne sag er bare at hele denne præmis er forkert.
For det første er det vigtigt at demokratiets grundregler og borgernes fundamentale frihedsrettigheder opretholdes og beskyttes. Hvis man undertrykker disse med halve sandheder, skrækpropaganda og tvivlsom detailregulering, [...]

Statsministeren vil forbyde os at danse om juletræ i vort eget hjem

Forsøget på at indføre total undertrykkelse af os bliver værre og værre, mere og mere intens. Statsministeren siger at vi ikke må danse om juletræ, Brostrøm tilføjer at vi ikke må ikke holde i hånd, og akademikerlægen Jens Lundgren agiterer for at vi skal gå med mundble i vor eget hjem. Så mangler der kun [...]