Categories

Forstå statistikken og åbn samfundet

Don’t worry! selve denne sygdom er tæt på ingenting. Problemet er den statsautoriserede frygt- og propagandamaskine, som godt hjulpet af den sensationshungrende presse på få uger har etableret en yderst effektiv skrækkampagne, fjernet vor ret og vor lyst til at være sammen, øget ensomheden og ødelagt samfundsstrukturen og -økonomien mm., samt forårsaget langt flere dødsfald [...]

Nu må panikken have en ende!

Samlet dødstal i Danmark er ca. 150 pr. døgn, og ud af disse dør ca. 10-15 af ELLER MED covid-19. Det er med få undtagelser gamle og syge, der er så svækkede af især kræft eller hjertekarsygdomme mm., at døden bare ville have en anden årsag, hvis ikke de blev taget af Covid-19.
På verdensplan er [...]

Statsministerens såkaldte åbning af samfundet kan måske ligne ansvarlighed, men det er det ikke.

I 2019 døde 53.261 danskere, svarende til 4.438 om måneden eller gennemsnitlig 146 i døgnet året rundt. I 2017 og 2018 var tallene stort set de samme. Ud af de ca. 150 dødsfald pr. døgn dør pt. 10-20 af eller med CW19.
I Italien, hvor det står værst til, er der nu ca. 9000 dødsfald af [...]

I stedet for at ødelægge naturen, kan dansk landbrug komme først med omlægningen, hvis vi skynder os

Det er vanvittigt at kredse i landbruget som bl.a. den jyske landmand, Knud Jeppesen, bliver ved at forsvare det moderne giftlandbrugs naturødelæggelse med at byerne også ødelægger naturen. Det sidste har han jo helt klart ret i, men derfor er det da alligevel forkert at sige “fordi de er dumme, så må jeg også gerne [...]