Categories

Nuværende dansk svineproduktion synger på sidste vers

Men så godt og enkelt kan det løses:
Halvering af produktionen fra 30 til max 15 mio. svin.
Omlægning til økologisk drift. Herved sikres både kvalitet, næringsværdi og dyrevelfærd.
Forhøjelse af kiloprisen, således at landbruget har samme nettoindtjening med den halverede mængde.
Halvering af forbruget af kød i husholdningerne. Herved sparer forbrugeren penge og øger samtidig sundheden. Pga. den [...]