Categories

SFs folketingsgruppe må respektere Danmarks riges grundlov

§32, Stk. 7.
Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.
§ 56
Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

Özlem Cekic har således ikke bare ret, men også pligt, til at stemme efter sin egen overbevisning. Patidiciplin er ganske enkelt grundlovsstridigt, [...]

Vil vi have vold eller frisind? for mig er valget let

Problemerne med hashhandel har intet med Christiania at gøre, men er et generelt samfundsproblem.
Man kan vælge mellem to modeller, den nuværende som hedder mere politi, mere kyniske forbrydere, endnu mere politi, endnu mere kyniske forbrydere osv. mere vold og brutalitet fra begge sider, og mindre retssikkerhed for os alle sammen.
Eller alternativet som hedder fri hash [...]

Regeringens forslag til skattereform er uambitiøs

Selv om der er fornuftige elementer i regeringens forslag til skattereform, så er den så ekstrem uambitiøs, at ordet ”reform” ikke burde anvendes. Desuden sammenblandes arbejdspladser og arbejdsudbud, idet det anføres at 14.600 flere vil komme i job, men der kommer jo ikke flere i job af at der er flere som gerne vil arbejde, [...]