Categories

Omskæring. statsminister og Washington …

Det som foregår bag lukkede døre ligenu er ekstrem ulækkert. Vi har en statsminister, som pludselig har “skiftet mening” og nu vil ignorere et stort flertal i den danske befolkning, som ønsker at forbyde omskæring ag drengebørn. Hun hævder at egentlig er hun enig med befolkningsflertallet, men bare pludselig har skiftet mening. Og ingen oplyste danskere kan være i tvivl om at det handler om et vink med en vognstang fra Washington, som igen er styret af fanatiske jøder.
Dette er bare ét af mange eksempler på hvordan vort demokrati overrules af høgene i Washington og deres pengestærke jødiske lobbyister.
Det er helt uacceptabelt at amerikanske lobbyister skal bestemme dansk politik. Og det er helt uacceptabelt og total udemokratisk, at vor statsminister klapper hælene sammen, siger “javel” og straks skifter mening.
Mit Danmark skal være et selvstændigt demokratisk land som bygger på gode humanistiske værdier. Vi vil ikke regeres af en marionet, som styres af fanatiske amerikanske lobbyister.
Det gode ved denne sag er, at manipulationen denne gang sker så åbenlys, at forhåbentlig alle kan se det.

Er der mon nogen som er enig??

“Uden tryghed ingen frihed.
Overvågning skaber tryghed.
Altså: med overvågnig stiger friheden”
Udtalt i Folketinget af Justitsminister og lommefilosof Nick Hækkerup.

Hvorfor løser vi ikke problemet i stedet for at fortsætte den umenneskelige immigrant-bashing?

Løsningen er jo meget simpel, og det har vi vidst lige siden kolonitiden:
- Vi skal holde op med at stjæle deres råvarer, men betale dem ordentlig.
- Vi skal medvirke til at processing af råvarer, og dermed værditilvæksten sker der hvor råvarerne produceres, og med anstændige lønninger og erved styrke økonomi og beskæftigelse.
- Vi skal forbyde al eksport fra Vesten af våben og militært udstyr, og derved formindske konfliktmuligheder og virkninger deraf.
- Vi skal støtte udviklingen af demokrati og humanisme, og derudover afholde os fra enhver politisk indblanding
- Vi skal hjælpe med snarest muligt at skaffe nye muligheder for folk i flygtningelejre, og i mellemtiden sørge for anstændige menneskelige forhold i lejrene

Det vil koste nogle penge, ja, men der er masser af penge i verden, som enten er parkeret til ingen nytte eller anvendes til ligegyldige eller destruktive formål.
Tag pengene fra FRONTEX m.fl., som kun gør situationen værre og tage pengene fra det voldelige militær, som bruger enormeresourcer på at støtte konflikter og ufred.
Og vi “forbrugere” skal også bidrage i form af højere priser på varer importeret fra udviklingslande.
Forøvrigt har corona-hysteriet vist at der pludselig er næsten ubegrænsede milliarder til rådighed. Så det lader til at penge kun er et spørgsmål om prioritering.

Og hvor lang tid vil det så tage, før tiltagene får indflydelse på imigrationen? Min bedste vurdering er at hvis vi i Vesten ville vælge at gå helhjertet ind, så kunne toppen af problemet forsvinde allerede inden for et år, og resten op til 90-95% bør derefter kunne løses inden for en 5-årig periode. De sidste 5-10% kan formentlig aldrig løses, men sådan er livet.

Skal Frederiksen og Krag have lov til at ødelægge flere familier?

Med mindre at der er tale om direkte vold og mistrivsel, eller barnet selv har et udtalt ønske om at blive flyttet, så vil børn altid have det bedst hos deres mor og/eller far, også selv om familien ikke lige kører præcis efter forbrugersamfundets normer.
Jeg har i min levetid og mit virke adskillige gange oplevet at børn er blevet fjernet fra en god og kærlig mor, foretaget af unge og totalt ukompetente socialrådgivere, som mente at de skulle frelse verden.
Jeg har intet specifikt kendskab til Langelands forvaltning, men jeg er bange for at dette store menneskelige problem desværre er landsomfattende. Der bruges meget store offentlige ressourcer til direkte at ødelægge familier og skade børnenes opvækst og fremtid, og både vor socialminister og statsminister bakker op om vanvidet. Teoretisk faglighed og praktisk saglighed går langtfra altid hånd i hånd, og myndigheder burde blande sig langt mindre i familiernes privatliv, og når der endelig er brug for hjælp, så bør hjælpen tilbydes af kompetente personer og på familiernes præmisser.

Hvor er det dog synd for Støjberg

Pernille Vermund var i aftenshowet i aften, inviteret fordi hun vil indsamle penge til at annoncere til fordel for stakkels Inger Støjberg, som nu skal stå til regnskab for med magt og formentlig ulovligt at have adskilt indvandrepar, som i forvejen havde mistet alt, og kun havde hinanden.
Det som Inger Støjberg har gjort, lovligt eller ej, overfor mennesker, som ikke havde mulighed for at forsvare sig, er så ondskabsfuldt og modbydeligt at det trodser enhver beskrivelse.
For at søge sympati har hun markedsført sagen med begreber som “barnebrude” og undertrykkelse af unge piger. Men bortset fra vistnok 2 tilfælde, så handlede det om par, som elskede hinanden, og som efter krig og elendighed kom til Danmark, for sammen at leve et civiliseret liv i et civiliseret samfund. – De blev nu tvangsmæssigt adskilt på Støjbergs ordre, ligesom jøder blev det under Hitler-regimet.
Men disse sårbare mennesker er Penille Vermund selvfølgelig kold overfor, og bruger ligesom Inger Støjberg alle kyniske midler for at fremme sin fremmedfjendske dagsorden.
De to smukke, samvittighedsløse piger er nu tilsyneladende blevet slyngveninder. Fred være med det. fint nok, tag også Marie Krarup i hånden og hyg jer med jeres syge dogmatisme. Men hold jer venligst væk fra politik, som har til formål at ødelægge andre menneskers tilværelse.

Når regeringen styrer efter frygt i stedet for sund fornuft

Man får næsten tårer i øjnene over dem som forsvarer regeringens coronahysteri og hykleri.
Nårtalen er om at ofrene i Danmark har været lavere end i andre lande, så har man nok glemt at tænke på helheden, herunder alle dem, som er blevet og bliver ofre for nedlukningen, det være sig syge, som ikke har kunnet få behandling, gamle og svage, som har måttet tilbringe den sidste del af livet i ensomhed, konkursramte, som har mistet deres livsværk, osv. Alle disse indirekte ofre, som skyldes hysteriet og nedlukningen vil med garanti være langt flere, også flere døde, end de få der er døde af elle med corona (ca. 550 ud af 55.000 årlige dødsfald i Danmark). Men de vil ikke være særlig synlige i statistikken, fordi de vil fordeles over de næste mange måneder.
Og så er der økonomien. Jo, jeg er helt enig i at menneskeliv skal prioriteres højere end økonomi, men det er vigtigt at huske på at økonomisk deroute også koster menneskeliv og anden form for menneskelig elendighed.
Den økonomiske krise ville være kommet alligevel, corona eller ej, men nu bliver den bare langt værre. Og illusionen at det hele går over lige om lidt er helt ude i hampen. Den økonomiske del af krisen er slet ikke rigtig begyndt, men kommer nu, når vi skal til at betale regningen for hysteriet.
Vor regering har baseret sine beslutninger på angst i stedet for sund fornuft,. Det er ikke just professionelt, og har kostet store menneskelige og økonomiske ofre. Men sket er sket, så lad os nu se at få åbnet samfundet op straks og uden mere fnidder for således at bekrænse katastrofen.

Forstå statistikken og åbn samfundet

Don’t worry! selve denne sygdom er tæt på ingenting. Problemet er den statsautoriserede frygt- og propagandamaskine, som godt hjulpet af den sensationshungrende presse på få uger har etableret en yderst effektiv skrækkampagne, fjernet vor ret og vor lyst til at være sammen, øget ensomheden og ødelagt samfundsstrukturen og -økonomien mm., samt forårsaget langt flere dødsfald og mere nød end selve sygdommen.
I Danmark er der stort set ingen overdødelighed pga. corona. Der dør stort set samme antal, som på samme tid tidligere år, og med enkelte undtagelser, så er der tale om folk, der er så svækkede at de ellers ville være døde af noget andet. I Italien og Spanien, hvor pressen får det til at lyde som om alle dør, er der en lille overdødelighed, men på linje med tidligere influenzaepedemier og stadig i små 0/00 af befolkningen. I USA er der en lille øjeblikkelig overdødelighed, men når vi får at vide at 55.000 er døde af corona, ser vi bare at det er et stort tal, og tænker ikke på at der hvert år dør over 3 mio. mennesker i USA ud af en befolkning på næsten 350 mio.
Hvor mange er døde som følgevirkninger af dette verdensomspændende hysteri og lock down? Hvor mange gamle har måttet leve den sidste del af sit liv i total ensomhed? Hvor mange arbejdsløse og små erhvervsdrivende har mistet deres livsgrundlag? Og går vi uden for Danmarks egen lille køkkenhave, betyder dette ekstrem fattigdom og alle ved at den verdensomspændende lock down vil koste mange flere menneskeliv pga. fattigdom og hungersnød end pga. corona.
Samtidig har vi pludselig glemt alt om krigen i Syrien, verdens flygtningelejre og klimakrisen, som også koster langt flere menneskelig end corona, – tag bare dødstallene pga. luftforureningen i de store byer.
Det er mig en gåde, hvordan det er lykkedes at opbygge denne skrækpropaganda, som har fået hele verden i selvsving. Og det er rystende, hvordan en ellers veloplyst befolkning klapper hælene sammen og finder sig i hvadsomhelst på et ikke-oplyst grundlag, i stedet for at kræve de reelle statistiske sammenhænge og virkelighed lagt til grund.

Nu må panikken have en ende!

Samlet dødstal i Danmark er ca. 150 pr. døgn, og ud af disse dør ca. 10-15 af ELLER MED covid-19. Det er med få undtagelser gamle og syge, der er så svækkede af især kræft eller hjertekarsygdomme mm., at døden bare ville have en anden årsag, hvis ikke de blev taget af Covid-19.
På verdensplan er indtil nu 150.000 døde af ELLER MED Corona 19. Hvert år dør 5,5 mio. pga. luftforurening, – det er 33 gange så mange.
Den nedlukning af samfundet, som har fundet sted har været panikagtig, umodent og dumt. Det har reelt ikke redet noget eller nogen, idet følgerne af panikken har krævet flere ofre end sygdommen. Det har øget ensomheden hos gamle og svage i uhørt grad, det har ødelagt små virksomheder og livsbetingelserne for millioner verden over, og det har kostet så mange penge, at vi i stedet kunne have løst størstedelen af klimaproblemet, som er et langt større problem end Covid-19.
Covid-19 sagen er gået i total selvsving på verdensplan, hjulpet på vej af en skinger presse og inkompetente politikere, som har ladet sig styre af angst i stedet for facts og sund fornuft. Og her har den danske regering ikke holdt sig tilbage, men i lighed med andre landes magthavere indført reelt diktatur. Og når man bygger undertrykkelse på frygt, så er det meget let at få en befolkning til at gå i takt, – det havde jeg ikke forventet skulle ske i Danmark i min levetid.
Det er selvfølgelig positivt at se luftforureningen halveret, men det burde i stedet ske på en fornuftsbetonet baggrund, ellers holder det jo ikke alligevel.
Lad os nu se at få sat samfundet i gang igen, hellere i dag end i morgen. Regeringen har gjort en stor fejl ved at lade sig rive med af angst og massepropagande, men det skal være dem tilgivet, hvis vi får det frie demokratiske samfund tilbage. Men det skal ske NU, vi vil ikke vente til august,blot for at regeringen skal kunne retfærdiggøre sine forkerte paniske handlinger.

Statsministerens såkaldte åbning af samfundet kan måske ligne ansvarlighed, men det er det ikke.

I 2019 døde 53.261 danskere, svarende til 4.438 om måneden eller gennemsnitlig 146 i døgnet året rundt. I 2017 og 2018 var tallene stort set de samme. Ud af de ca. 150 dødsfald pr. døgn dør pt. 10-20 af eller med CW19.
I Italien, hvor det står værst til, er der nu ca. 9000 dødsfald af eller med CW19, dette ud af de ca. 700.000 italienere, som dør hvert år.
Vi ved ikke hvor stor en del af corona-dødsfaldene der ellers ville være døde alligevel af noget andet, men meget tyder på at det er langt de fleste. Det er heller ikke blevet oplyst om det samlede dødstal er højere i denne tid, end det plejer at være, men hvis det er, så er det nok yderst marginalt. Os ældre, som statistisk set skal herfra i en overskuelig fremtid dør ikke af alderdom, men på et eller andet tidspunkt bliver vi indhentet af en sygdom, som slukker lyset, det er jo naturens orden, og for tiden er det så CW19 som gør det.
I min verden er myndighedernes ageren helt uansvarlig. Den bygger ikke på sund fornuft og heller ikke på næstekærlighed til de ældre og svagelige, selv om det er det man siger. Den bygger på panik, selvsving og massesuggestion og i visse tilfælde også magtsyge, og det er ikke et isoleret dansk fænomen, nej man kopierer vanviddet mellem hinanden på verdensplan. Man sørger bevidst eller ubevidst for at vi alle bliver skræmt fra vid og sans, hvorefter det er relativ let at få os til at få i takt og acceptere hvad som helst ”for vor egen overlevelses skyld”, – det er ret ulækkert, og minder alt for meget om noget som vi så i Europa i 1930-erne.
Samfundet sættes i stå spontant nærmest fra den ene dag til den anden, hvilket har store konsekvenser, som myndighederne slet ikke har styr på. Hvor mange menneskeliv vil det koste? Og det handler vel heller ikke bare om tal, men også om trivsel, så hvad koster det mht. ensomhed og depression, vel især hos den gruppe af ældre og svagelige, som man forestiller sig at beskytte med de voldsomme tiltag. Hvad med dem, som ikke har så lang tid igen med eller uden corona-smitte, skal de så leve de sidste måneder og dø uden mulighed for samvær med deres børn og børnebørn? Har nogen spurgt dem, hvad de selv mener?
Vi skal selvfølgelig omgås hinanden med sund fornuft, og det er fint nok at myndighederne belærer os om at vaske hænder og at de store forsamlinger aflyses mm. Men at få problemet til at ligne et katastrofe, som er langt større end virkeligheden og bringe hele befolkningen i en ekstase af skræk og frygt, som vi alle skal dø, det er uhørt. Og dernæst så lukke hele samfundet ned, det er en urimelig, skadelig og uansvarlig overreaktion, som har katastrofale følger både for samfundet og for enkeltindivider, ikke mindst samfundets svageste, som man påstår at ville beskytte.
Men sket er sket, det kan vi ikke lave om på, så nu må vi kikke fremad. Vi skal have samfundet og livet tilbage, hellere i dag end i morgen. Vi skal have mennesker tilbage i gaderne, vi skal have åbnet cafeer og restauranter, måske med begrænsninger til 20-30 personer, eller 50, som man gør i Sverige. Vi skal straks finde en fornuftig måde at imødekomme ældre og ensommes behov for samvær med deres kære osv. Vi skal stoppe med kun at tænke klinisk med baggrund i frygt og skræmmebilleder, men i stedet opprioritere de menneskelige behov og samfundets overlevelse.

Aldersfordeling og dødsårsager er er velbeskrevet af Danmarks Statistik her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid/doedsfald

I stedet for at ødelægge naturen, kan dansk landbrug komme først med omlægningen, hvis vi skynder os

Det er vanvittigt at kredse i landbruget som bl.a. den jyske landmand, Knud Jeppesen, bliver ved at forsvare det moderne giftlandbrugs naturødelæggelse med at byerne også ødelægger naturen. Det sidste har han jo helt klart ret i, men derfor er det da alligevel forkert at sige “fordi de er dumme, så må jeg også gerne være det”. Det er da ekstremt vigtigt at vi passer på de store landarealer, når vi taler naturbeskyttelse herunder bevarelse af vor biodiversitet.
Der er giftrest i grundvandet, det ved alle, vi ved også at det fortrinsvis kommer fra sprøjtelandbruget. Vi ved også at det er blevet bedre af de nye restriktioner, som landbruget har måttet acceptere under stor protest gennem mange år. Der er nedsivning af kvælstof fra landbruget, det ved alle også, og også det har landbruget kæmpet med næb og klør for at få lov til at bevare. Og så er biodiversiteten, som ødelægges af monokultur og sprøjtegifte, herunder de for os alle så vigtige bier, den flotte stork, som er helt væk og den smukke lærkesang osv. Hvordan kan en landmand bare være ligeglad med det, han mister jo også selv disse vigtige værdier. Og så er der næringsværdien, idet naturlig skabte planteprodukter i modsætning til de kunstig skabte har orden i proteinkomplementeringen. Og endelig er der dyrevelfærden, som taler for sig selv. Dem som forsvarer det eksisterende dyrplageri kan være glade for at de fleste forbrugere ikke selv har set hvordan det foregår, for ellers ville man kræve industri-dyre-produktionen lukket øjeblikkeligt. Nå ja, og så er der jo også gyllelugten, som visse steder konkurrerer med byernes bilos om hvad der er værst.
Hvor ville det dog være skønt, hvis landbruget ville stoppe med at forsvare en produktion som er skadelig for både natur og mennesker, og i stedet bruge kræfterne til at fremme en hurtig omlægning til et moderne naturligvenligt landbrug, byggende på økologi, kvalitet og dyrevelfærd. Dette vil også skabe en lysere tid for dansk landbrug, idet både danske forbrugere og eksportmarkedet vil elske det og betale for det. På denne måde kan Danmark blive foregangsland, ligesom vi har været mht. vedvarende energi. Men det skal ske snart, hvis Danmarks skal være i frontlinjen, for ellers bliver vi overhalet af andre landes landbrug og kvalitetskravene fra vore eksportmarkeder.