Categories

Vi får aldrig fred for atom-lobbyen, for der er penge i skidtet, og så skidt være med ulemperne

Hvorfor betale ekstra for en kilde, som er potentiel ekstrem farlig og som efterlader farligt affald, når vi har masser af muligheder for at få ren og ufarlig energi til under halvdelen af prisen. At påstå at A-kraft ikke er dyrere er ganske enkelt en påstand mod bedre vidende. Men fordi A-kraft er big business, så benytter denne industri enhver chance for at få come back i Danmark og Tyskland og for at bevare positionen i bl.a. Finland og Frankrig.
Forestil dig lige en jordklode om 500 eller 1000 år med masser af farlige affaldsdepoter alle vegne. Eller forestil dig en nedsmeltning i Danmark eller Nordtyskland magen til den i Tjernobyl, som hen over de efterflg. mange år gjorde 1000-vis af mennesker kræftsyge. (Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, har forudsagt i alt 4.000 ekstra dødsfald som konsekvens af ulykken, mens forskere i en analyse lavet for Greenpeace forudser 93.000 dødsfald). I Fukushima døde 15.000, 6000 kom alvorlig til skade og 1000-vis blev berørt på anden vis.
Derfor er det et klart holdningsspørgsmål: vil vi have ubegrænset energiforsyning med en dyr og potentiel farlig teknik, og så acceptere faren og ulemperne, eller vil vi omlægge vore forbrugsmønstre til sund fornuft og dække den relevante forsyning med ren og vedvarende energi.
Jeg går ind for det sidste.

“Spionskandalen er skadelig for Danmark”

Nej det er ikke skadeligt for Danmark. Det er skadeligt for alle de tåber, som render rundt i Danmark og i verden og leger skæg og blå briller, og det er skadeligt for de fisfornemme og selvhøjtidelige politikere og embedsfolk, som står bag og orkestrerer at nogen skal rende rundt og spionere på hinanden og skaber splid og usikkerhed. det er til skade at man bruger borgernes penge til den slags, og det er til skade for samfundet og os alle sammen at det sker i hemmelighed og uden reel demokratisk kontrol.
Jeg er sikker på at denne skandale gavner Danmarks renomme, ikke i regeringskontorerne i Washington, ej heller blandt EUs bureaukrater og nok heler ikke i Moskva, selv om Putin formentlig vil nyde at grine af sagen. Men det vil formentlig gavne Danmarks renomme blandt ganske almindelige samfundsborgere uden kors og bånd og stjerner verden over. For efterhånden kan enhver med lidt normalbegavelse se at disse mere eller mindre selvbestaltede, lukkede og hemmelige organisationer fortrinsvis er til gavn for dem selv og deres leg, og at de er medvirkende til at fastholde mistro, splid og ufred i verden.
Et samfund kan kun være demokratisk, hvis det er åbent, har pressefrihed, og alle borgerne er informeret om, hvad magthaverne foretager sig. Desuden bør Danmark medvirke til at også verdenssamfundet bygger på demokratiets og frihedens grundpiller.
Lad os nu udnytte denne skandale, eller hvad det nu viser sig at være, til at skære voldsomt ned på både PET og FE, – i bedste fald lukke dem, og i stedet indføre åben og fredelig kommunikation til gavn for Danmark og for alle dem, som vil kopiere Danmark som et godt eksempel.

WOW! – nu tror “eksperterne” pludselig på flokimmunitet

Nu kom så den store C-nyhed, at når vi snart opnår flokimmunitet, så forsvinder C-problemet stille og roligt af sig selv.
Nyheden bakkes sågar op af regeringens efterhånden velkendte udvalgte “eksperter”, selv om et par af dem dog indrømmer det med et vist forbehold. “Nyheden” er endnu ikke kommenteret af selve regeringen, og det er spændende at se, hvordan de nu med støtte fra deres spindoktorer vil forsøge at bortforklare.

For sagen er jo, at det er slet ingen nyhed. Det er noget som vi vidste allerede fra begyndelsen for 22 måneder siden. Forskellen er bare at regeringen, hjulpet af deres velbetalte “eksperter” har oplevet deres kick ved at opleve 80% af befolkningen indhalere den statsautoriserede frygtpropaganda, makke ret og betingelsesløs underkaste sig et de facto diktatur regime uden de ellers grundlovsfæstede demokratiske rettigheder.

Desuden er det lykkedes regeringen at slanke statskassen med et par hundrede milliarder. Gamle og ensomme m.fl., og store dele af erhvervslivet er blevet ekstremt mishandlet i 22 måneder, børn og unge har fået frataget et vigtigt år af deres opvækst og et stort flertal har via grov propaganda følt sig tvunget til at modtage en tvivlsom og potentiel farlig vaccine.

For den flokimmunitet som nu pludselig er gået op for “eksperterne” som en mulighed kunne jo lige så godt være sket fra begyndelsen.
Forskellen er bare at nu er smittetallet pludselig blevet så højt at man intet kan gøre ved det, trods restriktioner og mere eller mindre nytteløse vaccine, og så er man pludselig nødt til at finde en ny forklaring og dagsorden, -og denne gang heldigvis den rigtige.

1.000.000.000 kr. (10 mia) til test uden sund fornuft

100.000.000 test á min. 100 kr./stk = 10.000.000.000 kr. (10 mia. kr.) alene til test. Det svarer til en årsløn til ca. 3.000 hjemmehjælpere eller sygeplejesker. Eller det svarer til af de nye 2½ supersygehus (ikke fordi jeg synes at vi skal have disse mastodonter, – hellere støtte udbredelse af lokale læger bl.a. i landdistrikterne). Og så kommer de tvivlsomme vacciner oveni med endnu større beløb.
Men havde det så bare været penge smidt ud af vinduet, så skidt da, det er trods alt kun penge. Dog er det lidt ærgerligt, for det er jo dine og mine penge, som bliver smidt ud af og vi ville jo hellere have noget vigtigt og fornuftigt for vore penge.
Men det er langt værre end pengespild, for alle de mange test og især systemets opfordring til at lade sig teste bruges til at orkestrere en frygt og sygeliggørelse af befolkningen. Daglige testtal og smittetal piskes op til at se voldsomt ud, og gøres til hver dags vigtigste pressebegivenhed, selv om kun få bliver alvorlig syge. Der er dom som mener at formålet er at gøre folk bange, så vi er lettere at få til at gå i takt og sige “javel Mette”. Jeg tror nu ikke rigtig på at Mette har tænkt så strategisk, men det er jo ikke desto mindre det som sker. Og et sagligt formål med disse test er der vist ingen som kan få øje på ud over medicinalindustrien og dem som er i lommen på dem bl.a. WHO, og så selvfølgelig de indhyrede, systemloyale og velbetalte plaprehoveder som Brostrøm og Lundgren m.fl.
Hvor længe skal vi finde os i dette misbrug af vore egne penge til at undertrykke vor frihed og stjæle vor normale tilværelse?
Det skal vi indtil et flertal finder ud af at fjerne skyklapperne og forstår at vi skal være loyale over for hinanden og ikke over for magtsyge og manipulerende undertrykkere.

PET og FET har glemt at vi har pressefrihed i Danmark

Iflg. Berlingske, så har landets to højest placerede efterretningschefer – Finn Borch Andersen fra PET og Svend Larsen fra FE de seneste dage personligt “talt alvorsord med chefredaktører på landets frie medier”.
En skandale at PET og FET truer den frie presse. Det er jo helt på linje med Stasi i det hedengangne DDR eller KGB i Rusland, for slet ikke at tale om Nordkorea.
Det er helt uacceptabelt, og det fortæller, at der i Danmark findes magtfulde skattebetalte personer, som misbruger deres magt, og slet ikke har forstået at vi har demokrati og ytringsfrihed i Danmark.
At organisationer misbruger vore skattepenge til at rende rundt og lege skæg og blå briller er i sig selv et problem. Men når de derudover forsøger at holde deres eskapader hemmelige og åbenlyst undertrykker den frie presse, så befolkningen ikke kan holde øje med hvad de laver, så er det et angreb mod selve demokratiets grundlag, og derfor helt uacceptabelt.
Vi må håbe at pressen enten protesterer, eller måske endnu bedre, ryster på hovedet og trækker på skulderen.

Mee-too og de radikale

Hvornår stopper hysteriet og heksejagten?
En mand må ikke længere opføre sig som en mand og en kvinde må ikke have lyster, eller i hvert fald skal de skjules, for ellers kommer mee-too-politiet farende og ødelægger karriere og fremtid.
Hvad er det for et intolerant og asketisk samfund I vil have? Hold kæft, hvor er det kedeligt!
Hvis magtfulde ledere benytter sin position til at tvinge eller manipulere sig til sex med underordnede, så er det selvfølgelig helt uacceptabelt. Men når en person lægger op til en ligestillet person med et klap på r…., så må modtageren altså selv kunne finde ud af om man vil nyde det eller sige fra.
Hvis mee-too skal være vigtigere end naturen, så bliver verden kold, kedelig og uinspirerende.
Vi skal bekæmpe undertrykkelse med alle fornuftige midler, men der skal være plads til den naturlige. inspirerende og vidunderlige flirt mellem kønnene, uden at nogen af parterne blive udskammet 10 eller 20 år senere.
Jeg har brug for at tilføje at Morten Østergaard har været en god mand for de radikale og for danmark. Han er efter min mening et helt igennem ordentlig menneske, som godt kan lide kvinder, især når han får et par genstande (hvem kan ikke det), men han er på enhver måde uskadelig. Og jeg syes at det er en skandale at han skulle fældes på en ældgammel forholdsvis uskyldig sag, som givetvis blev orkestreret, fordi der var en anden person med albuer, som håbede på at få hans rolle i partiet. Det skete så heldigvis ikke.

Om stænklapper og masketvang

For ca. 40 år siden indførte justitsminister Hans Hækkerup tvungne stænklapper på alle biler. Alle fik monteret stænklapper inden en bestemt dato, for ellers vankede der bøder. Men så en dag startede nogen med at afmontere stænklapperne, pakke dem ind og sende dem til justitsministeren med post. Flere og flere hørte om det og gjorde det samme, og snart modtog justitsministeriet tusindvis af stænklapper.
Kort tid efter blev stænklappeloven afskaffet.

Vi kunne jo sende 1000-vis af mundbind til sundhedsministeren, eller måske endnu bedre til statsministeren. De må helst være brugte og snavsede, De af os, som ikke bruger den slags, kan sagtens finde dem smidt allevegne.

NB: På pressemødet i dag indrømmede myndighederne at mundbind har ingen eller meget ringe effekt på smitterisikoen, men kan have god effekt ved at det hele tiden gør os opmærksom på at vi skal passe på og holde afstand. Med andre ord, det store ressourceforbrug og miljøforurening forårsaget af mundbind accepteres for at sikre at vi hele tiden holder fast i en frygt i befolkningen, at vi allesammen skal gå rundt og være være bange for hinanden. Jeg har ikke ord for den mentalitet, som ligger bag dette.

Så kører møllen igen.

Panik, panik, panik pga. en smittespredning, som var ventet, når vejret bliver koldere. Panik, panik, panik pga. en dødelighed som er så tæt på 0 som noget kan være.
Nye restriktioner ny undertrykkelse af borgerne nye begrænsninger i normal livsudfoldelse, ny propaganda og tom udokumenteret snak. Det hele præsenteret på et pressemøde, inden det er vedtaget
Store dele af befolkningen lapper det sig, knalder hælene sammen og siger javel, selvom rigtig mange bliver trætte og deprimerede. Pressen lapper med og skjuler den modstand som findes. Man interviewer kun folk, som snakker undertrykkerne efter munden, og det er en lidelse at høre de helt indforståede spørgsmål på pressemødet, – ikke et minimum af modstand er tilladt. Det er ekstremt skræmmende.
Ligenu er det mest børn, som smittes, ligesom hver vinter med forkølelse og influenza, og børn bliver ikke væsentlig syge af Corona. Men da børn ikke er vaccineret mod Corona, så manipulerer man nogle smarte statistikker, som viser at smittefaren er højest hos ikke-vaccinerede, hvilket selvfølgelig er statistisk korrekt, når børn regnes med, men i realiteten en løgn.
Flere og flere mener at der er stærke eksterne kræfter bag det antidemokratiske bedrag og undertrykkelse. Jeg føler mig stadig usikker på dette. Jeg tror snarere at den danske regering er i lommen på deres udvalgte såkaldte eksperter, men jeg ved det ikke??
Der er et lille håb i den øjeblikkelige situation, nemlig at oppositionen står bremserne i på fredag, når vanvidet skal behandles i det politiske udvalg. Det ligner måske ønsketænkning, men lad os i det mindste leve i håbet indtil fredag.

Du SKAL fgm vaccineres, – ikke for din egen skyld, – men for samfundets …

Corona-manipulation er ikke nok for regeringen. Nu starter endnu en propaganda, manipulation og pres for at få danskerne til at tage vaccination mod influenza. Og narrativet er helt som ved Corona-manipulationen at man skal “tage vaccinationen for samfundets skyld”, og hvis man ikke gør det, så er man et dårligt menneske, som fortjener statsautoriseret udskamning. Sundhedsminister Magnus Heunicke siger “vaccinen er købt, så nu skal den også bruges” (jo, det er rigtig, det siger han faktisk).
Når engang vi gamle skal væk, så er det vel ikke så væsentlig om det er Corona eller Influenza eller lungebetændelse, som kommer og gør en ende på en sygdomssvækket krop. Jeg vil bare ikke risikere at dø af en vaccine, som enten er virkningsløs, som influenzavaccinen var i 2017/18, eller direkte farlig, som meget tyder på er gældende for Corona-vaccinen.
Og for friske unge er disse vacciner af flere årsager en total misforståelse af et fornuftigt forhold til sin krop og dennes immunforsvar. Når autoritetspersoner forsøger at forføre befolkningen til disse vaccinationer vhja. frygt, manipulation og indirekte tvang, bør de retsforfølges for personskadelig virksomhed, eller i det mindste fyres fra deres poster uden varsel, inden de gøre mere skade.

Professor Astrid Stuckelberger: En pandemi av løgner

Skrevet af Julia Schreiner Benito

– Jeg er ingen varsler, jeg bare forklarer, med vitenskap. Om løgnene, korrupsjonen, propagandaen… Og om skadene av vaksinene.

For jeg er ekspert innen folkehelse, medisin og vitenskap.
Astrid Stuckelberger er professor med 30 år bak seg som forsker. I årene 2009 -13 var hun ansatt i WHO med pandemi som spesialområde. Hun har utgitt 180 publikasjoner og 12 bøker. Til hemali sier Astrid:

Ingen pandemi
Korrupsjon, juks med forskning
Rekordmange dødsfall av vaksinene
WHO opererer som et foretak med medlemsland som datterselskap
– Hva er du mest bekymret for nå?
– For vaksinen. Som ikke er en vaksine, men et bioteknologisk, syntetisk eksperiment. Med genetiske modifikasjoner, som GMO. (Genetic modified organism). De burde ha opplyst om innholdet i vaksinen. Det farlige ved vaksinen er at den trigger infeksjon. Jeg tror ikke det er spikeproteinet som er problemet, men at vaksinen inneholder grafén. Det er dødelig, og nå har vi statistikk. Vi vet.

WHO er ikke som før
Astrid Stuckelberger snakker med hemali på norsk. Hun bor i Genéve, hennes mor er fra Ålesund. Hun ler ofte, krisen til tross.
– Jeg er glad for å kunne dele dette med det norske folk. WHO er ikke den samme organisasjonen som før. WHO har forandret seg siden jeg var der. Jeg har ikke sett det før nå, men nå når jeg studerer dette politisk, hva som skjedde, så ser jeg det.

Det skjedde en forandring i 2016, forklarer Astrid.
– Den var spesiell: Organisasjoner som er NGO, – non govermental organization – slik som GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – ledet av Bill Gates – de kom til WHO i 2006 med et fond. Siden da utviklet WHO seg til en ny type internasjonal organisasjon. GAVI fikk mer og mer innflytelse, og total immunitet, mer enn diplomatene i FN. GAVI kan gjøre akkurat som de vil, politiet kan ikke gjøre noe.

Bill Gates tok over, han håndterte alt innen vaksinering.

– WHO gjennomgikk en revisjon 2014. Etter det ble vel WHO mer som et selskap med land som datterselskap enn en åpen organisasjon. Stemmer det?
– Ja. Da jeg jobbet med internasjonale relasjoner i WHO i 2013, så jeg at GAVI kom mer og mer inn. I presenterte GAVI en global handlingsplan for vaksinering 2012-2020. Altså åtte år hvor GAVI hadde alt i sine hender. Bill Gates håndterte vaksinering, han tok over.

Her ser du hele intervjuet med Stuckelberger i video.
Som et slaveri
– Hvilken makt har WHO over de ulike land?
– Det er spørsmålet. Før var alle land frie. Men nå, når jeg gjør intervjuer over hele verden, ser jeg at hvert land er en del av et «selskapet WHO». WHO er ikke lenger en demokratisk medlemsorganisasjon, som FN. De ulike regjeringer danner grunnlaget for «foretaket». Det stemmer logisk med hva som nå skjer, «foretakene» ønsker penger, business, og å kontrollere folk. Det er som et slaveri. Skattene vi betaler, de går til regjeringer som er underlagt «selskapet». Under de multinasjonale organisasjonene, som GAVI.

Kontrakt mellom GAVI, Verdensbanken og WHO
– GAVI, Verdensbanken og WHO inngikk en kontrakt, den heter IFFM: International Facility Finance for Immunization. Våre land, vårt folk, betaler til WHO, Verdensbanken og GAVI for å utføre sine programmer for immunitet. Som betyr å vaksinere hele befolkningen. Når du ser planen fra GAVI, ser du at de fra 2012 til 2020 har hatt dette som mål. Men så gikk det ikke, de måtte skape en pandemi.
– Du sier at pandemien var planlagt?
– Ja, absolutt. Det kan du se av alle dokumenter. Alle kan analysere dem, de ligger åpent foran nesene våre.

Jeg er i rettssak, de angriper meg. de prøver å si at jeg ikke er kompetent, at jeg lyver.

– Professor John Ioannidis ved Stamford University har med tre artikler vist at dødeligheten i 2020 ikke var høyere sammenlignet med andre år. Det er en løgn, og ingen pandemi. WHO aksepterer at dødeligheten ikke er høyere, likevel har de ikke erklært «pandemien» å være over.

– Hva har det kostet deg å varsle?
– Jeg ser ikke meg selv som en varsler, jeg bare forklarer vitenskapelig. Som ekspert innen folkehelse, medisin og vitenskap. Universitetene i Genève og Lausanne har stoppet alle kursene mine. Jeg er i rettssak, de angriper meg.
De vil frata meg min medisinske lisens, de prøver å si at jeg ikke er kompetent, at jeg lyver. Det gjelder for alle forskere som sier dette, vi er nå flere leger som advarer om dødsfall etter vaksinering. Det er farlig for fagfolk å snakke om det.

– Media er betalt

– Media er betalt av de multinasjonale «selskapene». Jeg kaller dem internasjonale pirater, smiler hun.
– Og media kontrollerer regjeringene. Media må bli uavhengig, de må hjelpe befolkningen til fri opplysning.
– En rekke studier og leger viser til at det finnes behandling for Covid-19.
– Ja, jeg jobber mye med Frankrike, leger der har skapt en NGO (ikke statlig organisasjon). En forening for legene som har mistet posisjon og lisens etter å ha behandlet med eksisterende medisiner. Vi må organisere et parallelt sosialt system. Vi må tilbake til «vikingtid», ler hun.
– Det har kommet til Sveits, mye her nå har røtter i vikingtid. Jeg tenker mye på det, og dere i Norge kan gå tilbake til jordbruk.

Astrid mener at vaksineringen må stoppes umiddelbart.
– Med begrunnelse i vaksinenes innhold. Etter 30 års forskning vet jeg at når du har en, to eller tre kasusstudier og du observerer i mikroskop, for konseptbevis, da trenger du ikke å gjøre mer forskning. Det du ser i mikroskop er bevis nok. Når opptil ti eksperter verden rundt ser det samme i mikroskopet, så er det nok.
I vaksinene ser de grafén, parasitter, metaller … Derfor bør vi stoppe vaksineringen, og forby alle injeksjoner. De som fortsetter, bør tiltales.

De som fortsetter å vaksinere bør tiltales.

Om bivirkninger etter vaksinering sier Astrid:
– Dødstallene og bivirkningene som rapporteres utgjør kun 1-10% av virkeligheten. I slutten av oktober viste europeiske EudraVigilance 29 000 døde, men med antatte mørketall kan det være 290 000. Dette er ikke lett å vite, for det utføres ikke obduksjoner. Det er mye løgn og svindel i vitenskap, og i systemene. PCR-testen er ett eksempel, legen kan ikke bruke den diagnostisk. Leger blir betalt for å hevde at dødsfall skyldes Covid, utfra PCR som ikke fungerer. Veldig ofte skjer dette uten obduksjon. De sier at dødsfallet skyldes Covid, selv når det ikke er tilfelle.

Leger blir betalt for å hevde at dødsfall skyldes Covid, utfra PCR som ikke fungerer.

– Av data fra VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ser vi nå mer og mer korrelasjon mellom dødsfall og vaksinering. Det er forferdelig at en ikke gjør klinisk forskning, en henter bare informasjon fra sykehusene. Det er unikt i pandemisk historie at dataene ikke er åpne. I USA rapporteres det om 17 000 døde av vaksinering, også barn og babyer. Det er ikke etisk å fortsette. Hittil i USA er dødstallet tre ganger høyere enn totalen av alle vaksiner siste 35 år. Det er offisielle tall, uten klinisk forskning eller validering. Forskningen er ikke ferdig, men vaksineringen fortsetter. Det er forferdelig, virkelig kriminelt.

Hittil i USA er dødstallet tre ganger høyere enn totalen av alle vaksiner siste 35 år.

– Hvor mange doser ønsker de å gi, totalt?
– Åtte doser, de har kjøpt åtte. Men det var ingen pandemi. Det var en pandemi av PCR, propaganda, fryktpropaganda… Det er massiv korrupsjon og interessekonflikter. Vitenskapen og media er også korrupt, hele systemet er korrupt. Fagfolk blir kjøpt med eierandeler i vaksineselskap. De har tenkt det ut de siste 20 år. Industrien styrer media, legene … Løgnene kommer fra universiteter som sier «vi kjenner vitenskapen». Det er unikt. Universitetene i Sveits selger Pfizer og Moderna.

– Folk har blitt lurt. De har ikke sett at det var propaganda. Og at politikk og definisjoner er endret.

Følg med på hemali.no – snart legger vi ut hele intervjuet med Astrid Stuckelberger som video.

Referanser
Sjefredaktøren i British Medical Journal, Fiona Godlee, forklarer hvordan manipulering av data, klanderverdig forskning og ulovligheter begått av Pfizer kan ha brakt verden inn i situasjon vi befinner oss i.
Nesten alle studier på smitte-dødelighet-forholdet (IFR) av Covid har gitt resultater som ligger på mellom 0,04% og 0,5%.
Det betyr at Covids overlevelse er minst 99,5%.
Det har ikke vært uvanlig overdødelighet. Pressen har kalt 2020 Storbritannias «dødeligste år siden andre verdenskrig». Misvisende fordi det ignorerer den massive økningen i befolkningen i forhold til da.
Et mer fornuftig statistisk mål på dødelighet er Aldersstandardisert dødelighet (ASMR). I så måte er 2020 ikke engang det verste året for dødelighet siden 2000. Faktisk har det siden 1943 bare vært ni år som har vært bedre enn 2020.
Statistikk, global dødelighet etter C-19.
Antall “Covid -dødsfall” er kunstig oppblåst. Land rundt om i verden har definert «Covid -død» som en «død av enhver årsak innen 28/30/60 dager etter en positiv test«. Helsearbeidere fra Italia, Tyskland, Storbritannia, USA, Nord -Irland og andre har alle innrømmet denne praksisen.
Å fjerne ethvert skille mellom det å dø av Covid, og det å dø av noe annet etter å ha testet positivt for Covid, vil naturligvis føre til overtelling av «Covid-dødsfall». Den britiske patologen John Lee advarte om dette «betydelige overestimatet» allerede i fjor vår. Andre «mainstream»-kilder har også rapportert det.
Tatt i betraktning den enorme prosentandelen av «asymptomatiske» Covid-smittede, den velkjente forekomsten av alvorlige tilleggssykdommer og potensialet for falsk-positive tester gjør dette Covid-dødstallet til meget upålitelig statistikk.
Dette mønsteret har holdt seg i alle andre land i løpet av «pandemien». En FOIA -forespørsel fra oktober 2020 til Storbritannias ONS avslørte at mindre enn 10% av det offisielle antallet «Covid -død» på den tiden hadde Covid som eneste dødsårsak.
Gjennomsnittsalderen for “Covid -død” er høyere enn gjennomsnittlig levealder. Gjennomsnittsalderen for en «Covid -død» i Storbritannia er 82,5 år. I Italia er det 86. Tyskland, 83. Sveits, 86. Canada, 86. USA, 78, Australia, 82.
I nesten alle tilfeller er medianalderen for en “Covid -død” høyere enn den nasjonale levealderen.
Risikoen for død “fra Covid” følger nesten nøyaktig risiko for død basert på bakgrunn for død generelt.
Det har vært en massiv økning i bruken av «ulovlige» DNR -er. Vaktbikkjer og offentlige etater har rapportert enorme økninger i bruken av Do Not Resuscitate Orders (DNR) (ordre om å ikke gjenopplive) de siste månedene.
I USA vurderte sykehusene «universelle DNR -er» for alle pasienter som har testet positivt for Covid, og sykepleiervarsler har innrømmet at DNR -systemet ble misbrukt i New York.
I Storbritannia var det en «enestående» økning i «ulovlige» DNRer for funksjonshemmede, fastlegeoperasjoner sendte ut brev til ikke-terminale pasienter som anbefalte at de signerte DNR-ordre, mens andre leger signerte «blanko-DNR«-er for hele sykehjem.
En studie utført av Sheffield University fant at over en tredjedel av alle «mistenkte» Covid-pasienter hadde en DNR vedlagt filen innen 24 timer etter sykehusinnleggelse.
Mars 2020 ble det rapportert at sykehus i Spania og Italia var overfylte, men dette skjer hver influensasesong.
I 2017 hadde spanske sykehus 200% kapasitet, og i 2015 sov pasienter i korridorerene.
En rapport fra JAMA fra mars 2020 fant at italienske sykehus «vanligvis kjører med 85-90% kapasitet i vintermånedene».
I Storbritannia er NHS regelmessig strukket til bristepunkt over vinteren.
Som en del av Covid-politikk deres, kunngjorde NHS våren 2020 at de ville «omorganisere sykehuskapasiteten på nye måter å behandle Covid og ikke-Covid-pasienter hver for seg» og at «som et resultat vil sykehusene oppleve kapasitetstrykk på også lavere enn vanlige beleggstall enn det som tidligere hadde vært tilfelle. ”
Dette betyr at de fjernet tusenvis av senger. Under en påstått dødelig pandemi reduserte de maksimalbelegget på sykehus.
Til tross for dette følte NHS aldri press utover den vanlige influensasongen, og hadde til tider faktisk 4 ganger flere tomme senger enn normalt.
Både i Storbritannia og USA ble det brukt millioner på midlertidige akuttsykehus som aldri ble brukt.
PCR-test: En kinesisk studie fant at samme pasient kunne få to forskjellige resultater fra samme test samme dag.
I Tyskland er tester kjent for å ha reagert på vanlige forkjølelsesvirus.
En studie fra 2006 fant PCR -tester for ett virus som også reagerte på andre virus.
I 2007 resulterte en avhengighet av PCR -tester i et «utbrudd» av kikhoste som faktisk aldri fant sted. Noen tester i USA reagerte til og med på den negative kontrollprøven.
En portugisisk domstol bestemte at PCR -tester var «upålitelige» og ikke skulle brukes til diagnose.
WHO har to ganger innrømmet PCR -tester ga falske positiver. I desember 2020 la WHO ut et orienteringsnotat om PCR -prosessen som instruerte laboratorier om å være forsiktige med høye CT -verdier som forårsaker falske positive resultater: «Når prøver returnerer en høy Ct -verdi, betyr det at mange sykluser var påkrevd for å oppdage virus. Under noen omstendigheter er skillet mellom bakgrunnsstøy og faktisk tilstedeværelse av målviruset vanskelig å fastslå.»
Januar 2021 ga WHO ut et annet notat, denne gangen som advarer om at «asymptomatiske» positive PCR-tester bør testes på nytt fordi de kan være falske positive: «Der testresultatene ikke samsvarer med den kliniske presentasjonen, bør en ny prøve tas og testes på nytt med samme eller annen NAT -teknologi.»
Flertallet av Covid -infeksjoner er «asymptomatiske». Fra mars 2020 antydet studier fra Italia at 50-75% av positive Covid-tester ikke hadde symptomer.
En britisk studie fra august 2020 fant at hele 86% av «Covid -pasientene» ikke opplevde virussymptomer i det hele tatt.
Studie fra november -21: mRNA-vaksinen gir dramatisk økning av markører for inflammasjon og hjertesykdom.
Covid -«vaksiner» er uten sidestykke. Før 2020 hadde det aldri blitt utviklet noen vellykket vaksine mot et humant koronavirus. Siden den gang har vi angivelig laget 20 av dem på 18 måneder.
Forskere har forsøkt å utvikle en SARS- og MERS -vaksine i årevis, med liten suksess.
Noen av de mislykkede SARS -vaksinene forårsaket faktisk overfølsomhet for SARS -viruset. Det betyr at vaksinerte mus potensielt kan få sykdommen i mer alvorlig grad enn uvaksinerte mus. Et annet forsøk forårsaket leverskade hos ilder.
Mens tradisjonelle vaksiner virker ved å utsette kroppen for en svekket stamme av mikroorganismen som er ansvarlig for å forårsake sykdommen, er Covid -vaksinene mRNA -vaksiner.
mRNA (messenger ribonucleic acid) vaksiner virker teoretisk ved å injisere viralt mRNA i kroppen, hvor det replikerer inne i cellene og oppmuntrer kroppen til å gjenkjenne og lage antigener for «piggproteinene» til viruset. De har vært gjenstand for forskning siden 1990 -tallet, men før 2020 ble ingen mRNA -vaksine godkjent for bruk.
Vaksiner gir ikke immunitet, eller forhindrer smitte. Faktisk fremhevet en artikkel i the British Medical Journal at vaksinestudiene ikke var designet for å engang prøve og å vurdere om «vaksinene» begrenset smitte.
Vaksineprodusentene var ganske klare på det selv, da de slapp ut uprøvde mRNA -genterapier, at produktets «effekt» var basert på «å redusere alvorlighetsgraden av symptomer«.
FDA (US Food and Drug Administration) – offentlig myndighet – vil hemmeligholde alle papirer rundt nødgodkjennelsen av Pfizer/Biontechs vaksine til 2076. FDA vil altså ikke opplyse om hvilken dokumentasjon som ligger til grunn for godkjennelse av et preparat som nå presses på verdens befolkning.
Pfizer innrømmer de ikke vet noe om langtidsvirkninger av vaksinen i den lekkede forsyningskontrakten mellom Pfizer og regjeringen i Albania: «De langsiktige effektene og effekten av vaksinen er foreløpig ikke kjent. Det kan være bivirkninger av vaksinen som ikke er kjent for øyeblikket».
Videre har ingen av vaksinene vært utsatt for ordentlige forsøk. Mange av dem hoppet over forsøk i tidlig fase, og menneskelige forsøk i sen fase har enten ikke blitt fagfellevurdert, har ikke gitt ut dataene sine, vil ikke bli avsluttet før i 2023 eller ble forlatt etter «alvorlige bivirkninger».
Vaksineprodusenter har fått innvilget juridisk skadeløsholdelse om de skulle forårsake skade. USAs lov om offentlig beredskap og beredskap (PREP) gir dem immunitet frem til minst 2024.
EUs produktlisenslov gjør det samme, og det er rapporter om konfidensielle ansvarsklausuler i kontraktene EU inngikk med vaksineprodusenter.
Storbritannia gikk enda lenger og ga permanent lovlig skadeløsholdelse til regjeringen og eventuelle ansatte i den for enhver skade som ble påført når en pasient blir behandlet for Covid19 eller «mistenkt Covid19».
Den lekkede albanske kontrakten antyder at Pfizer i det minste gjorde skadesløsholdelsen til et standardbehov for å levere Covid -vaksiner: «Kjøper samtykker herved til å skadesløsholde, forsvare og holde Pfizer […] ufarlige for og mot alle søksmål, krav, handlinger, krav, tap, skader, forpliktelser, forlik, straffer, bøter, kostnader og utgifter».
EU forberedte «vaksinepass» minst ett år før pandemien begynte. Foreslåtte tiltak mot COVID, presentert for publikum som improviserte nødtiltak, har eksistert siden før sykdommen dukket opp.
To EU-dokumenter publisert i 2018, «2018 State of Vaccine Confidence» og en teknisk rapport med tittelen «Design og implementering av et immuniseringsinformasjonssystem» diskuterte sannsynligheten for et EU-dekkende vaksinasjonsovervåkingssystem.
Disse dokumentene ble kombinert i 2019 «Vaksinasjonsplan», som (blant annet) etablerte en «mulighetsstudie» om vaksinepass for å begynne i 2019 og avsluttes i 2021:

Denne rapportens endelige konklusjoner ble offentliggjort september 2019, bare en måned før Event 201.
En «treningsøvelse» spådde pandemien bare uker før den startet. I oktober 2019 holdt World Economic Forum og Johns Hopkins University Event 201. Dette var en treningsøvelse basert på et zoonotisk koronavirus som startet en verdensomspennende pandemi. Øvelsen ble sponset av Bill and Melinda Gates Foundation og GAVI vaksinealliansen.
Øvelsen publiserte sine funn og anbefalinger i november 2019 som en «oppfordring til handling«. En måned senere registrerte Kina sitt første tilfelle av «Covid».
Global influensa er tilsynelatende nesten helt forsvunnet.
I mellomtiden har tilsynelatende en ny sykdom kalt «Covid», som har identiske symptomer og en lignende dødelighet som influensa, rammet alle mennesker som vanligvis er rammet av influensa.