Categories

Vi skal ikke finde os i diktatur i Danmark, og heller ikke når det begrundes i manipuleret frygt

Aldrig før i min 74-årige levetid har vi haft en diktator og hæmningsløs manipulator som statsminister. Aldrig før har vi haft en regering og statsminister, som spreder frygt og panik og som blæser på retten til personlig frihed. Enten er statsministeren direkte dum, eller også er hun et kynisk magtmenneske, som bevidst vil indfører diktaturlignende tilstand og undertrykkelse af danskerne. Og øvrige ministre samt store dele af Folketinget ligner dikkende lammehaler, som åbenbart ser det som deres opgave at snakke hende efter munden for enhver pris.
Hun skaber unødig frygt, frustrationer og panik og dermed stress. Hun begrænser eller ødelægger livsbetingelserne for de fleste danskere og især for de ældre og svagelige, som hun påstår at ville beskytte, men i virkeligheden sætter i ”fængsel” og nægter at modtage besøg. Og hun ødelægger Danmarks økonomi.
Og hvad er så begrundelsen for statsministerens grove magtudøvelse? Jo, den officielle begrundelse bygger på den frygt, som regeringen opbygger ved at manipulere med smittetallene. Fx taler man om de 859 registrerede smittede i dag, hvilket er lige så højt, som i marts. Men nu testes mere end 30 gange så mange som i marts, så når tallet for registrerede smittede er det samme, betyder det ud fra simpel matematik, at det at det reelle smittetal kun er 1/30 af smittetallet i marts, hvilket jo også understreges af at dødstallet nu er næsten 0, mens det i foråret rundede op til 20 om dagen. Også indlæggelser på intensiv er kun en brøkdel af foråret, men det undlader man at fortælle os. Pressen fortæller det heller ikke, hvorfor? Har den frie danske presse fået mundkurv på?
697 er døde af eller med Corona i Danmark i en periode med i alt i størrelsesordenen 35.000 dødsfald, og en væsentlig del af de 697 var i forvejen tæt på at dø af andre årsager. Ca. 14.000 for tidlige dødsfald i samme periode skyldes rygning, ca. 2.500 skyldes luftforurening, 4.300 skyldes manglende motion. Så der er nok at tage fat på. Men statsministeren og co. Synes åbenbart at det er mere sexet at skabe panik og smadre samfundet og borgernes tilværelse pga. en influenzalignende sygdom, som for de fleste går over efter en uge eller 2.
Uanset om statsministerens motiv er dumhed eller magtsyge, eller hun bare efteraber andre tåbelige regeringer, så er tiden inde til at stoppe vandvidet. Vi må protestere i skrift og tale, med civil ulydighed og i øvrigt med alle ikke voldelige midler over for statsministerens grove overgreb på demokratiet, på vi danskeres personlige frihed og på Danmarks økonomi.

Stop Corona-hysteriet nu

Siden Corona-hysteriet startede med at man svejste døre til i Vuhan, Kina, så er verdens magthavere gået amok. De har kastet hele verden ud i en dyb krise med mange flere ofre end sygdommen, og de har tiltaget sig diktatoriske og undertrykkende beføjelser som indskrænker vore demokratiske rettigheder, vor frihed og vor livsglæde. Danmark er ingen undtagelse. De får folk til at finde sig i det vhja. skrækpropaganda, og ved at skjule de virkelige tal, og pressen har enten fået mundkurv på eller sover en salig tornerosesøvn.

Her kommer nogle af tallene, som taler for sig selv:
Dødsfald af eller med Corona i hele verden har netop rundet 1 mio. Det svarer til ca. 2% af alle dødsfald i 2020 indtil nu (ca. 45 mio.), eller 0,013% af verdens befolkning.
Til sammenligning er i 2020 indtil nu døde i alt ca. 10 mio. af smitsomme sygdomme, dvs. at kun 10% af disse dødsfald er af eller med Corona, mindst de 90% skyldes andre smitsomme sygdomme.
Over 6 mio. er på samme tid døde af kræft, næsten 4 mio. er døde pga. rygning, knap 2 mio. pga. alkohol og ca. 1 mio. er trafikdræbte.

I Danmark er døde ca. 650 af eller med Corona, eller svarende til ca. 1,2% af de årlige dødsfald (ca. 55.000), eller ca. 0,01% af hele befolkningen.
I Danmark får vi nu at vide at det officielle registrerede daglige smittetal er det samme som i marts, ca. 650, men samtidig undlader man at fortælle at der testes mellem 50 og 100 gange så mange som i marts. Altså det samlede reelle smittetal må jo så være 50 – 100 gange mindre end i marts, hvilket heldigvis også ses på antal indlæggelser og på dødstallene, som er næsten 0.
Og alligevel indfører man tvungen brug at masker og dikterer yderligere nedlukninger, til stor skade for både den enkelte borger og for hele samfundet. Magthaverne fjerner borgernes muligheder både for arbejde og forlystelserskaber, de kører landet i sænk både økonomisk og mentalt. Faktisk minder den øjeblikkelige økonomiske politik om Sovjetunionen kort før kollaps.

Vi er næsten allesammen bange for at dø, og ingen ønsker at blive syge, hvis det kan undgås. Men hvorfor magthaverne over hele verden vil have at vi skal være mere bange for Corona end for andre sygdomme, det er en gåde?
Nu må hysteriet stoppe. Vi kan ikke styre hele verden, men vi må kræve af de danske politiker at de stopper vanviddet og deres diktatoriske lyster.
Danmark skal være et frit land, som styres af sund fornuft efter demokratiske principper, og ikke af diktatur og undertrykkelse baseret på manipuleret angst.

Som sagt, tallene taler for sig selv. Her kommer flere tal:
https://www.worldometers.info/da/

Sandheden om Corona

Nu må det altså holde op!
Nu må sandheden frem!
Inkompetente politikere over hele verden bruger Corona til at skabe skrækpropagande, for derefter at udnytte borgernes angst til, imod al sund fornuft, at acceptere tåbelige restriktioner, som er samfundsødelæggende, både for menneskers trivsel og levevilkår, for erhvervslivets overlevelse og for både den enkelte borgers og for samfundets udvikling og økonomi.
Og ved at gøre folk bange, kan man tilsyneladende få os til at acceptere hvadsomhelst.
Lad mig præsentere en gang simpel statistik:
I Danmark er smittetallet lige netop i dag. 26.09.2020, konstateret til 678. Det markedsføres af regeringen, som et katastrofalt højt tal, som skal føre til flere vanvittige og ødelæggende restriktioner. Men det er kun 0,012 % af befolkningen.
Forestiller vi os i værste fald at det aktuelle “høje” smittetal på 678 nye smittede pr. dag fortsætter hver eneste dag hele året, så vil antal smittede i alt hele året være ca. 250.000, hvilket svarer til 4,34 % af Danmarks befolkning.
Dødsfald af eller med Corona er i Danmark hidtil målt til 2,60% af antal konstaterede smittede.
Hvis vi forestiller os det helt urealistiske scenarie, at det målte smittetal fra i dag i allerværste fald skulle fortsætte hver eneste dag i et helt år, ville det med samme døds-% betyde ca. 6.500 dødsfald af eller med corona.
Men hertil må anføres:
- at smittetallet næppe kan fortsætte hele året på et så højt niveau, med eller uden restriktioner
- at dødstal i % af smittede er faldende
- at mere end 90% af alle dødsfaldende af eller med Corona ville ske alligevel, idet Corona kan komme lige før den dødbringende lungebetændelse, eller … , – vi skal jo dø af et eller andet, når tiden er inde. Og husk lige at vi dør i alt ca. 55.000 danskere pr.år.
Og det var så Danmark. jeg har ikke tjek på hvormange der dør pga. hysteriet og restriktionerne, men det give ubetinget store afsavn og lidelser, især hos ældre og ensomme.
Går vi til udlandet, så koster hysteriet og nedlukningen ufattelige lidelser og langt flere menneskeliv end selve sygdommen. Jeg har kendskab til områder i Uganda, hvor familier med børn sulter fordi turismen er stoppet pga. Corona.
Jeg har her forsøgt at mane til besindighed og sund fornuft. Tallene taler sit eget sprog, og fortæller med al ønskelig tydelighed at Corona-hysteriet er vildt overdrevet.
Som tallene siger, så er faren for at blive smittet meget begrænset og faren for at dø af Corona er så tæt på 0. som noget næsten kan være.
Og hvorfor så al den hysteri fra vore politikere? – helt ærligt, jeg ved det ikke. Men at landene kopierer hinanden og det hele er gået i selvsving er der ingen tvivl om.
Er politikerne bange for ansvar, – er de magtsyge, eller er de bare dumme? – helt ærligt, jeg ved det ikke.
Men jeg ved én ting for sikkert, nemlig at reaktionerne fra regeringerne verden over, heriblandt Danmark er helt ude af proportioner og ekstremt skadeligt for de borgere, hvis interesser de ellers gerne skulle varetage.

Corona-hysteri

Nu må det altså holde op!
Nu må sandheden frem!

Inkompetente politikere over hele verden bruger Corona til at skabe skrækpropagande, for derefter at udnytte borgernes angst til, imod al sund fornuft, at acceptere tåbelige restriktioner, som er samfundsødelæggende, både for menneskers trivsel og levevilkår, for erhvervslivets overlevelse og for både den enkelte borgers og for samfundets udvikling og økonomi.
Og ved at gøre folk bange, kan man tilsyneladende få os til at acceptere hvadsomhelst.

Lad mig præsentere en gang simpel statistik:

I Danmark er smittetallet lige netop i dag. 26.09.2020, konstateret til 678. Det markedsføres af regeringen, som et katastrofalt højt tal, som skal føre til flere vanvittige og ødelæggende restriktioner. Men det er kun 0,012 % af befolkningen.
Forestiller vi os i værste fald at det aktuelle “høje” smittetal på 678 nye smittede pr. dag fortsætter hver eneste dag hele året, så vil antal smittede i alt hele året være ca. 250.000, hvilket svarer til 4,34 % af Danmarks befolkning.
Dødsfald af eller med Corona er i Danmark hidtil målt til 2,60% af antal konstaterede smittede.
Hvis vi forestiller os det helt urealistiske scenarie, at det målte smittetal fra i dag i allerværste fald skulle fortsætte hver eneste dag i et helt år, ville det med samme døds-% betyde ca. 6.500 dødsfald af eller med corona.
Men hertil må anføres:
- at smittetallet næppe kan fortsætte hele året på et så højt niveau, med eller uden restriktioner
- at dødstal i % af smittede er faldende
- at mere end 90% af alle dødsfaldende af eller med Corona ville ske alligevel, idet Corona kan komme lige før den dødbringende lungebetændelse, eller … , – vi skal jo dø af et eller andet, når tiden er inde. Og husk lige at vi dør i alt ca. 55.000 danskere pr.år.

Og det var så Danmark. jeg har ikke tjek på hvormange der dør pga. hysteriet og restriktionerne, men det give ubetinget store afsavn og lidelser, især hos ældre og ensomme.
Går vi til udlandet, så koster hysteriet og nedlukningen ufattelige lidelser og langt flere menneskeliv end selve sygdommen. Jeg har kendskab til områder i Uganda, hvor familier med børn sulter fordi turismen er stoppet pga. Corona.

Jeg har her forsøgt at mane til besindighed og sund fornuft. Tallene taler sit eget sprog, og fortæller med al ønskelig tydelighed at Corona-hysteriet er vildt overdrevet.
Som tallene siger, så er faren for at blive smittet meget begrænset og faren for at dø af Corona er så tæt på 0. som noget næsten kan være.
Og hvorfor så al den hysteri fra vore politikere? – helt ærligt, jeg ved det ikke. Men at landene kopierer hinanden og det hele er gået i selvsving er der ingen tvivl om.

Er politikerne bange for ansvar, – er de magtsyge, eller er de bare dumme? – helt ærligt, jeg ved det ikke.
Men jeg ved én ting for sikkert, nemlig at reaktionerne fra regeringerne verden over, heriblandt Danmark er helt ude af proportioner og ekstremt skadeligt for de borgere, hvis interesser de ellers gerne skulle varetage.

Omskæring. statsminister og Washington …

Det som foregår bag lukkede døre ligenu er ekstrem ulækkert. Vi har en statsminister, som pludselig har “skiftet mening” og nu vil ignorere et stort flertal i den danske befolkning, som ønsker at forbyde omskæring ag drengebørn. Hun hævder at egentlig er hun enig med befolkningsflertallet, men bare pludselig har skiftet mening. Og ingen oplyste danskere kan være i tvivl om at det handler om et vink med en vognstang fra Washington, som igen er styret af fanatiske jøder.
Dette er bare ét af mange eksempler på hvordan vort demokrati overrules af høgene i Washington og deres pengestærke jødiske lobbyister.
Det er helt uacceptabelt at amerikanske lobbyister skal bestemme dansk politik. Og det er helt uacceptabelt og total udemokratisk, at vor statsminister klapper hælene sammen, siger “javel” og straks skifter mening.
Mit Danmark skal være et selvstændigt demokratisk land som bygger på gode humanistiske værdier. Vi vil ikke regeres af en marionet, som styres af fanatiske amerikanske lobbyister.
Det gode ved denne sag er, at manipulationen denne gang sker så åbenlys, at forhåbentlig alle kan se det.

Er der mon nogen som er enig??

“Uden tryghed ingen frihed.
Overvågning skaber tryghed.
Altså: med overvågnig stiger friheden”
Udtalt i Folketinget af Justitsminister og lommefilosof Nick Hækkerup.

Hvorfor løser vi ikke problemet i stedet for at fortsætte den umenneskelige immigrant-bashing?

Løsningen er jo meget simpel, og det har vi vidst lige siden kolonitiden:
- Vi skal holde op med at stjæle deres råvarer, men betale dem ordentlig.
- Vi skal medvirke til at processing af råvarer, og dermed værditilvæksten sker der hvor råvarerne produceres, og med anstændige lønninger og erved styrke økonomi og beskæftigelse.
- Vi skal forbyde al eksport fra Vesten af våben og militært udstyr, og derved formindske konfliktmuligheder og virkninger deraf.
- Vi skal støtte udviklingen af demokrati og humanisme, og derudover afholde os fra enhver politisk indblanding
- Vi skal hjælpe med snarest muligt at skaffe nye muligheder for folk i flygtningelejre, og i mellemtiden sørge for anstændige menneskelige forhold i lejrene

Det vil koste nogle penge, ja, men der er masser af penge i verden, som enten er parkeret til ingen nytte eller anvendes til ligegyldige eller destruktive formål.
Tag pengene fra FRONTEX m.fl., som kun gør situationen værre og tage pengene fra det voldelige militær, som bruger enormeresourcer på at støtte konflikter og ufred.
Og vi “forbrugere” skal også bidrage i form af højere priser på varer importeret fra udviklingslande.
Forøvrigt har corona-hysteriet vist at der pludselig er næsten ubegrænsede milliarder til rådighed. Så det lader til at penge kun er et spørgsmål om prioritering.

Og hvor lang tid vil det så tage, før tiltagene får indflydelse på imigrationen? Min bedste vurdering er at hvis vi i Vesten ville vælge at gå helhjertet ind, så kunne toppen af problemet forsvinde allerede inden for et år, og resten op til 90-95% bør derefter kunne løses inden for en 5-årig periode. De sidste 5-10% kan formentlig aldrig løses, men sådan er livet.

Skal Frederiksen og Krag have lov til at ødelægge flere familier?

Med mindre at der er tale om direkte vold og mistrivsel, eller barnet selv har et udtalt ønske om at blive flyttet, så vil børn altid have det bedst hos deres mor og/eller far, også selv om familien ikke lige kører præcis efter forbrugersamfundets normer.
Jeg har i min levetid og mit virke adskillige gange oplevet at børn er blevet fjernet fra en god og kærlig mor, foretaget af unge og totalt ukompetente socialrådgivere, som mente at de skulle frelse verden.
Jeg har intet specifikt kendskab til Langelands forvaltning, men jeg er bange for at dette store menneskelige problem desværre er landsomfattende. Der bruges meget store offentlige ressourcer til direkte at ødelægge familier og skade børnenes opvækst og fremtid, og både vor socialminister og statsminister bakker op om vanvidet. Teoretisk faglighed og praktisk saglighed går langtfra altid hånd i hånd, og myndigheder burde blande sig langt mindre i familiernes privatliv, og når der endelig er brug for hjælp, så bør hjælpen tilbydes af kompetente personer og på familiernes præmisser.

Hvor er det dog synd for Støjberg

Pernille Vermund var i aftenshowet i aften, inviteret fordi hun vil indsamle penge til at annoncere til fordel for stakkels Inger Støjberg, som nu skal stå til regnskab for med magt og formentlig ulovligt at have adskilt indvandrepar, som i forvejen havde mistet alt, og kun havde hinanden.
Det som Inger Støjberg har gjort, lovligt eller ej, overfor mennesker, som ikke havde mulighed for at forsvare sig, er så ondskabsfuldt og modbydeligt at det trodser enhver beskrivelse.
For at søge sympati har hun markedsført sagen med begreber som “barnebrude” og undertrykkelse af unge piger. Men bortset fra vistnok 2 tilfælde, så handlede det om par, som elskede hinanden, og som efter krig og elendighed kom til Danmark, for sammen at leve et civiliseret liv i et civiliseret samfund. – De blev nu tvangsmæssigt adskilt på Støjbergs ordre, ligesom jøder blev det under Hitler-regimet.
Men disse sårbare mennesker er Penille Vermund selvfølgelig kold overfor, og bruger ligesom Inger Støjberg alle kyniske midler for at fremme sin fremmedfjendske dagsorden.
De to smukke, samvittighedsløse piger er nu tilsyneladende blevet slyngveninder. Fred være med det. fint nok, tag også Marie Krarup i hånden og hyg jer med jeres syge dogmatisme. Men hold jer venligst væk fra politik, som har til formål at ødelægge andre menneskers tilværelse.

Når regeringen styrer efter frygt i stedet for sund fornuft

Man får næsten tårer i øjnene over dem som forsvarer regeringens coronahysteri og hykleri.
Nårtalen er om at ofrene i Danmark har været lavere end i andre lande, så har man nok glemt at tænke på helheden, herunder alle dem, som er blevet og bliver ofre for nedlukningen, det være sig syge, som ikke har kunnet få behandling, gamle og svage, som har måttet tilbringe den sidste del af livet i ensomhed, konkursramte, som har mistet deres livsværk, osv. Alle disse indirekte ofre, som skyldes hysteriet og nedlukningen vil med garanti være langt flere, også flere døde, end de få der er døde af elle med corona (ca. 550 ud af 55.000 årlige dødsfald i Danmark). Men de vil ikke være særlig synlige i statistikken, fordi de vil fordeles over de næste mange måneder.
Og så er der økonomien. Jo, jeg er helt enig i at menneskeliv skal prioriteres højere end økonomi, men det er vigtigt at huske på at økonomisk deroute også koster menneskeliv og anden form for menneskelig elendighed.
Den økonomiske krise ville være kommet alligevel, corona eller ej, men nu bliver den bare langt værre. Og illusionen at det hele går over lige om lidt er helt ude i hampen. Den økonomiske del af krisen er slet ikke rigtig begyndt, men kommer nu, når vi skal til at betale regningen for hysteriet.
Vor regering har baseret sine beslutninger på angst i stedet for sund fornuft,. Det er ikke just professionelt, og har kostet store menneskelige og økonomiske ofre. Men sket er sket, så lad os nu se at få åbnet samfundet op straks og uden mere fnidder for således at bekrænse katastrofen.