Categories

Danmark skal handle ud fra humanisme og næstekærlighed

Nej, vi skal ikke tage 50 personer hjem, som nogle politikere foreslår, blot for at vaske vore hænder og tro at vi viser anstændighed. Vi skal selvfølgelig tage alle danske statsborgere, børn og forældre osv. Hvis vi ikke gør det, så bliver statsborgerskab jo helt betydningsløs. Næste gang er det måske mig, som ikke kan få lov at rejse ind i Danmark pga. en forbrydelse (helt aktuelt kunne det fx. være at jeg ikke gider corona-vaccine).
Det er uanstændig at efterlade nogen i lejrene. De er danskere, de er mennesker, og uanset hvad de har haft gang i, så bliver verden et endnu mere brutalt sted at leve, hvis vi ikke tager os af dem og viser og lærer dem den menneskekærlighed, som de trænger til at lære.
At et enkeltindivid kan have foragt for et andet menneske er menneskeligt og undskyldeligt. Men en stat må ikke navigere efter foragt. Staten skal derimod søge løsninger på konflikter og negative tiltag i stedet for at skabe eller fremme dem.
Så se nu at få disse stakler hjem til Danmark, og hjælp dem med at blive til ordentlige samfundsborgere.

Corona og statistik.

Med de seneste tal fra i dag, så er i alt 1623 danskere døde af eller med Corona i hele perioden. Det skal bemærkes at hvis man inden for 14 dage er testet positiv og derefter omkommer af anden sygdom eller ulykke eller selvmord, så tæller de som Corona.
Men tilbage til de i alt 1623 dødsfald, så udgør det under 2,95% af alle døde i det seneste år (ca. 55.000), hvor altså 97% er døde af altmulig andet + en væsentlig del af de 2,95%, som ikke er døde AF men MED Corona, – nogle eksperter vurderer at dette er langt overhalvdelen, men dette er ikke verificeret.
De 1623 dødsfald AF eller MED Corona udgør 0,028% af den danske befolkning, altså 3 for hver 10.000, hvilket er langt mindre end en hård vinterinfluenza, og mangefold mindre end dødsfald pga. rygning, luftforurening, dårlig ernæring, alkoholisme og depressioner mm.
I alt 183.801 er erklæret smittede. Sygdomsforløbet varer i gennemsnit højst 2 uger (de fleste bliver slet ikke syge af smitten), dvs. at 7.000 eller under 0,13% er løbende syge af Corona.
Ingen af disse tal er hemmelige, de er alle offentlig tilgængelige. Bl.a. bringer Politiken.dk hver dag den opdaterede statistik. Og som enhver med en smule flair for tal kan se, så er det reelle Corona-problem så tæt som noget kan være på ingenting.
Men hvordan kan det så være muligt at sætte hele verden ud af drift, når der reelt er intet at frygte, og slet ikke, når der sammenlignes med andre farer i livet?
Desværre ser en væsentlig del af forklaringen ud til at være det, at folk generelt lader sig påvirke af overskrifter og propaganda, og derved opbygges fortællinger, som befordrer en frygt-psykose, som sætter den logiske tankevirksomhed ud af drift. Desuden har mange svært ved i det hele taget at forholde sig til tørre tal, med mindre at det handler om prisen på rugbrød, mælk og benzin.
Så dette er min forklaring på at man kan få et stort flertal til at rende rundt med ubrugelige masker, halvdelen fordi de tror på autoriteterne og halvdelen for at undgå udskamning og konflikt.
Men hvad vil så vor egen regering opnå ved at medvirke til opbygning af dette frygt-scenarie i stedet for at medvirke til at neddæmpe det? Ja, for det første så består regeringen jo af almindelige mennesker, så de sætter sig måske heller ikke ind i statistikken. for det andet er bange for at tage ansvar, og derfor lytter de til “de højere magter” som i dette tilfælde formentlig primært er SSI og WHO.
Men hvorfor vil så SSI og WHO og evt. andre lignende organisationer føre hele verdens befolkning bag lyset, ødelægge vore samfund og påføre os en hel utilstedelig undertrykkelse med påskud om at ville frelse os fra den snarlige død, som statistikken klart fortæller slet ikke er på trapperne?
Hel ærlig, det undrer mig, og jeg kan ikke selv besvare dette spørgsmål.
Den eneste forklaring, som jeg kan finde, er at disse organisationer på den ene eller den anden måde er i lommen på en dygtig og hensynsløs medicinalindustri, som ser hysteriet som vejen til at tjene flercifrede milliarder på salg af “værnemidler” og vacciner mv. Men som sagt, det er kun et gæt, for jeg kender ikke forklaringen. Og jeg forstår ikke at det aktuelle verdensomspændende hysteri, nedbrydning af vore samfund og undertrykkelse af befolkningerne kan ske i et moderne såkaldt oplyst samfund.

Vi skal ikke længere finde os i det.

Danmarks nuværende regering ved jo ikke hvad den selv laver. De lader sig styre af SSI og WHO, som igen styres af en grådig farma-industri. De stjæler vort liv, vor frihed, vor økonomi osv. på grundlag af syntetisk frygt, som siger at vi er tæt på at dø alle sammen af en meget farlig sygdom, hvis ikke vi retter ind.
Men sandheden er at dødsfald med Corona kun udgør ca. 6% af det seneste års samlede dødsfald i Danmark, og de 94% af disse er på vej til at dø uanset Corona, hvilket betyder at Corona reelt har været direkte skyld i 0,15% af det samlede dødstal inden for det seneste år. Med andre ord. Med andre ord, ud af de indtil nu 1450 dødsfald i Danmark med Corona er Corona den direkte skyldige for de 75.
Alle disse tal er offentlig tilgængelige, men da folk generelt ikke interesserer sig for statistik, så har det altså hidtil været muligt at manipulere en helt ubegrundet frygt langt ind i folkesjælen.
Lockdown har fatale konsekvenser. Det er estimeret at millioner af mennesker verden over vil dø pga. lockdown og endnu flere kommer til at leve i dyb fattigdom.
I Danmark betyder det isolering, fremmedgørelse, ensomhed, desuden arbejdsløshed og lukning af mange små virksomheder, og dermed øget centralisering. Mennesker forhindres i det samvær, som er den vigtigste del af tilværelsen, og tvinges eller opfordres til at isolere sig med voldsomt stigende psykiske problemer til følge. Gamle på plejehjem forhindres i det samvær, som er den sidste mening med deres tilværelse. Unge fratages deres ungdom og børn forhindres i skolegang og samvær med kammeraterne. Det er lykkedes regeringen at gøre Danmark til et sygt samfund, hvor gode oplevelser og events er forbudt, Folk går rundt med masker, er bange for hinanden og isolerer sig i ensomhed.
Jeg kender ikke dødstallene pga. lockdown, de kan ikke registreres, og fx. selvmord kommer ofte senere efter en længere periode med depression. Men jeg er overbevist om at det samlede antal dødsfald pga. lockdown vil langt overstige de reelle Corona-dødsfald. Og hertil kommer at man har fjernet meget af det, som gør livet værd at leve mens vi lever.
Men hvad handler det hele om? Er det frygt for at træffe egne beslutninger i stedet for at rette sig efter WHO? er det manglende viden om statistik? (det burde de mange rådgivere vel kunne hjælpe med), er et magtsyge? nyder statsministeren at kunne lege mor og diktator? – Jeg ved det ikke, og jeg undrer mig. Jeg er 74 år og har oplevet adskillige epidemier også dem med langt større dødstal end denne. Men det er første gang i min tid at verdens magthavere er gået fuldstændig i selvsving og at den danske regering er hoppet med på vognen og de facto har indført diktatur og grov undertrykkelse af den danske befolkning.
På det seneste har man yderligere strammet undertrykkelsen, og truer med at stramme og forlænge den igen. Samtidig forsøger man at manipulere os alle til at modtage en overflødig og tvivlsom vaccine.
Vi må gøre noget nu, vi kan ikke vedblivende vente på at regeringen kommer til fornuft, for det ser ikke ud til at ske foreløbig. Og selv når folk bliver så trætte at frygt-kanpagnen fiser ud, så har man i mellemtiden set sit snit til at indføre en nu diktatorisk epidemilov.
Men så længe et flertal frivilligt maskerer sig og går i takt er det svært. Vi kan blot protestere og udvise civil ulydighed.
Men lad høre, hvis nogen har gode ideer til imødegåelse af hysteriet og undertrykkelsen, – ikke.voldelige naturligvis!

Vigtig nytårshilsen til vor statsminister

Hi Mette
Som en af dine undersåtter takker jeg for din nytårshilsen. Faktisk har jeg aldrig før følt mig som undersåt, men jeg har heller aldrig før i mine 74 år prøvet at leve i et diktatur, så det har været noget af en oplevelse. Men det er altså ikke særlig rart på sine gamle dage at få frataget til fundamentale frihedsrettigheder, og især ikke når det begrundes med en oppisket frygt for en fare, som statistisk set ikke eksisterer.
Når vi ser dig i de koreograferede pressemøder, ser det ud som om du nyder den udemokratiske magt, som du har givet dig selv, men jeg tror dog ikke at det er noget som du selv har fundet på, da hysteriet og magtrusen jo er verdensomspændende. Jeg tror nærmere at du som andre af verdens ledere lader dig manipulere af WHO, som er kendt for at modtage store pengesummer fra den farma-industri, som skal sælge test og vaccine.
Men du kan vel ikke være uvidende om at smittetallene er væsentlig lavere end i tidligere influenzaepidemier, at dødstallene som får corona-stemplet indtil nu kun er 2,4% af det seneste års samlede dødsfald, og at de døde, med ganske få undtagelser, var på vej til at dø og blot fik mærkatet corona i stedet for lungebetændelse eller kræft.
Det er sørgeligt, hver gang et liv afsluttes, men det er nu en del af livets gang, at vi alle skal herfra på et eller andet tidspunkt.
Vi skal passe på hinanden, og vi skal især passe på de svage. Men hvis et par dages længere levetid for døende skal koste undertrykkelse af de demokratiske frihedsrettigheder for hele befolkningen, som skal leve videre, så er prisen for høj. Desuden går undertrykkelsen og restriktionerne jo også ud over de døende, endog i ekstrem høj grad, når de forhindres i at have besøg af deres kære.
Endelig er det et stort spørgsmål om de udemokratiske, frihedsbegrænsende restriktioner har nogen virkning, og om det ikke ville være mere effektivt at betragte os alle som voksne, ansvarlige mennesker, og så bygge på vejledning i stedet for regler?
Alt i alt så har du brugt din magt til at skabe urimelige forhold for Danmark og den danske befolkning. Det har været årsag til ubærlig ensomhed og frustration for netop de grupper, som du gerne vil beskytte. Det har ødelagt livsgrundlaget for mennesker, som er blevet arbejdsløse, som har mistet deres livsværk, deres virksomhed, for dem som gik hinanden på nerverne, når de skulle være hjemme hele tiden, for de gamle, som er blevet isoleret som fanger, for de unge, som er blevet frarøvet ungdommen osv. osv.

Tænk over det!
Hyg dig i aften, så godt du kan, – det er dig vel undt.
Men lad os så starte det nye år med at droppe den vildt overdrevne og ødelæggende skrækpropaganda, og giv os vort liv tilbage.
Godt nytår!

Et svar til David Trads

David Trads, du skuffer mig, både med din manglende viden og med din antidemokratiske tankegang. Tvangsvaccination er en grov undertrykkelse af den personlige frihed, og det bliver ikke bedre, hvis det sker på et falskt eller tvivlsomt grundlag.
Du siger: “Det her er den alvorligste trussel mod vores fælles sundhed, som alle nulevende har oplevet”. Men det passer jo ikke. Prøv at sætte dig ind i statistikken, så vil du finde ud af at corona er et mikroskopisk problem, som er pisket op vhja. frygt og pression og markedsføring i en grad, som er ufattelig.
Kik i stedet på de virkelige problemer som hjerte-kar-sygdomme, forurening, klimaforandring og ødelæggelse af klodens biodiversitet, eller krige og underernæring osv.
Med dit skriv, som bygger på manglende forståelse af den reelle statistik, bidrager du til den propaganda, som formentlig stammer fra en skjult dagsorden om at sælge test og vaccine, som begge dele er usikkert og i værste fald helbredsskadelige.
Du spænder dig selv for en vogn bestående af uvidenhed, manipulation, frygtpropaganda og markedsføring for en kynisk farma-industri. Og du appellerer til at undertrykke vore demokratiske frihedsrettigheder for at tvinge os til at modtage en tvivlsom og måske farlig vaccine.
Dette klæder ikke en socialdemokrat.

Se David Trads’ indlæg herunder:

David Trads, journalist og forfatter
Hvis man ikke lader sig vaccinere, skal man kunne straffes
Skal coronavaccination gøres obligatorisk?
»Ja, det skal det. Det her er den alvorligste trussel mod vores fælles sundhed, som alle nulevende har oplevet, og vi ved, at der er en rigtig god mulighed for at slå den ned ved hjælp af en vaccine. Så vi er simpelthen nødt til at sikre os, at det antal, der skal have vaccinen, for at vi får nedkæmpet virussen, også er et antal, vi kan nå op på. Det betyder, at vi kan blive nødt til at sige, at det at lade sig vaccinere er noget, man skal«.
Betyder det, at man efter din mening skal kunne straffes, hvis ikke man tager vaccinen?
»Ja, det gør det«.
Hvordan?
»Det kan man gøre på mange måder. Og her vil jeg også lige sige, at det selvfølgelig er o.k., hvis folk af forskellige helbredsårsager ikke kan tage vaccinen. Det skal selvfølgelig ikke straffes. Men da det her er så afgørende for, at vi kan få det samfund tilbage, som vi alle sammen ønsker – herunder den økonomi, der skal til for at drive det samfund – så er det simpelthen for risikabelt at lade folk bestemme selv. Man kunne eksempelvis give bødestraf til dem, der ikke vil lade sig vaccinere. Alternativt kunne man nægte ikke-vaccinerede adgang forskellige steder; på restauranter, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og så videre«.
Men konsekvensen af det, du siger, er vel, at individets krop snarere er statens ejendom end individets egen?
»Ja. Og sådan kan det blive nødt til at være. Det er i virkeligheden heller ikke så usædvanligt et overgreb mod individet, som man umiddelbart kunne tro. Når vi i al almindelighed bliver indlagt på et hospital, sidder vi jo ikke som individuelle borgere og betvivler den behandling, som det sundhedsfaglige personale præsenterer os for. Og så er det heller ikke nyt, at der af folkesundhedsmæssige årsager bliver truffet beslutninger, der overtrumfer vores egen ret til selv at bestemme, hvad vi gør«.
Vil du selv lade dig vaccinere uden betænkeligheder?
»Ja, det vil jeg. Uden den mindste betænkelighed«.

Vaccine-skepticisme en sund reaktion og tyder på at demokratiet kan genoplives

Jeg er ikke enig med Jacob Mark fra SF, som prøver at lukke munden på vaccineskeptikerne. Hele denne corona-sag er mystisk, og mistænkelig og giver anledning til utallige spørgsmålstegn. Hvordan kan man sætte en hel verden i stå vhja. en massiv skrækpropaganda for noget som er tæt på ingenting, når man spørger statistikken i stedet for følelserne.
Mere og mere tyder på at en korrupt pharma-indistri kan være bag.
Hvis jeg var et samvittighedsløst magtmenneske med en stor stilling i medicinalindustrien, ville jeg lynhurtig kunne finde en “partner” i WHO, som mod en erkendtlighed kunne hjælpe med de “rigtige” holdninger. Og da desværre uselvstændige regeringer verden over tilsyneladende lytter til WHO og retter ind, så kan dette formentlig være en forklaring på hele gedemarkedet.
Men tilbage til min uenighed Jacob Mark. Jeg mener at det er meget vigtig at alle skeptikere giver udtryk for enhver mening, som ikke er “statsautoriseret.” Vaccinen er først og fremmest unødvendig, fordi den såkaldte pandemi er en alm. vinterinfluenza med væsentlig færre dødsfald end normalt, idet registreringen af adskillige dødsfald er manipuleret, så det ser til at være pga. corona.
Dernæst hersker der stor tvivl om vaccinationens virkning både på kort og især på lang sigt. Endelig er der spørgsmålet om bivirkninger, som er uafklaret. Men det er bemærkelsesværdig at vaccineleverandørerne har sikret sig at de ikke kan retsforfølges for bivirkninger.

Jeg føler mig magtesløs! – vanvidet fortsætter bare derudad …

Danmark lukker for tilrejsende fra England, og Sverige lukker grænsen til Danmark, og nu må vi ikke en gang rejse gennem Sverige til Bornholm. Alle myndigheder verden over synes at kappes om, hvem der er bedst til at genere deres befolkninger mest muligt. Og det aktuelle optrapning af vanvidet begrundes i en virus, som SSI siger ikke er speciel farlig.
Det statsautoriserede og internationale hysteri er fuldstændig grotesk og helt ude af proportioner. Og det kan kun lade sig gøre fordi et flertal af befolkningerne lader sig inficere og manipulere af den voldsomme statsautoriserede frygtpropaganda.
Men hvad er formålet med fortsat at gøre folk bange, undertrykke vore frihedsrettigheder, herunder bevægelsesfrihed, ødelægge borgernes muligheder arbejdsmæssigt, socialt og økonomisk? Og hvem står bag? Er det bare nogle dumme politikere som kopierer hinanden og ikke aner hvad de laver, eller er de i lommen på nogen, bevidst eller ubevidst, nogen som profiterer på vanvidet, fx. medicinalindustrien, eller ???
Ingen ved hvad der foregår, men hvis vi nogensinde får det at vide, så bliver det verdens største skandale, som vil langt overstige vore små lokale køkkenhave-historier som Frederiksens mink-løgn, og Støjbergs barne-bruds-fanatisme.

Korrekte tal men manipulerede konklusioner

“1000 dødsfald”, gul farve, “BREAKING” og billede af kiste og bedemand i beskyttelsesdragt. Det er dagens bidrag fra Politiken til regeringens skrækpropaganda. Og der er ingen tvivl om at det virker, folk går i takt som aldrig før. Jeg har i dag været med Metro og S-tog, og jeg var den absolut eneste uden maske. Så alt i alt lykkes det, med regeringens og pressens propaganda, at omdanne en ellers oplyst befolkning i et ellers demokratisk land, til små artige børn, som accepterer at miste frihedsrettigheder, sociale kontakter, jobs og økonomi pga. en naturlig influenzalignende sygdom, hvor både smittetal, sygdomsudbrud og dødsfald iflg. den officielle statistik er væsentlig lavere end en almindelig vinterinfluenza.
Derudover er der grund til at sætte spørgsmålstegn ved statistikken, bl.a. fordi et dødsfald registreres som Corona-relateret, hvis den døde har fået konstateret Corona-smitte inden for 30 dage før dødsfaldet. Hvis fx. en svækket person bliver smittet med Corona, uden at blive syg, hvilket gælder for flertallet af de smittede, eller bliver rask efter 3-10 dage, hvilket sker for de fleste syge, og derefter dør inden for 30 dage af noget andet, så bliver dødsfaldet registreret som Corona-relateret. Dette er også forklaringen på at det samlede dødstal ikke er steget under Corona-epidemien.
Inden for den seneste uge er der konstateret 22.000 smittede i Danmark, det svarer til 0,4% af hele befolkningen, og heraf er igen kun 258 indlagte, svarende til 0,005%, hvilket er så tæt på 0, at det kan være svært at forstå, hvordan det kan være “BREAKING NEWS”?
Man markedsfører skræk og rædsel, man undertrykker vore demokratiske frihedsrettigheder, man ødelægger sociale relationer, især for dem som har mest brug for det, man spærrer gamle inde på plejehjem, man stækker de unges livsbetingelser og skaber frustrationer og depressioner, man ødelægger erhvervslivet, især de små selvstændige, man øser milliarder ud af vor fælles økonomi til kompensationer pga. vanvittige restriktioner og til nytteløse test, som fortrinsvis har til formål at holde frygten og hysteriet i live.
Men hvem står egentlig bag? Hvem er stærke nok til at kunne få alverdens regeringer og den “frie” presse til enstemmigt at opbygge denne frygt og det deraf følgende vanvid? Jeg ved det ikke og måske regeringerne ikke selv ved det. Men en naturlig mistanke kunne være at det er den medicinalindustri, som først tjener milliarder på test mv. og herefter forventer at tjene endnu flere milliarder på vacciner. Og hvordan skulle det så kunne lade sig gøre? Ja, det er jo en offentlig hemmelighed at der finder corruption sted i de store FN-organisationer, så det er vel ikke utænkelig at nogen i WHO kunne være i lommen på medicinalindustrien, og vi ved at regeringerne lytter til WHO. Dette er den eneste forklaring jeg har kunnet finde, men måske er forklaringen en helt anden?
Uanset hvad og hvem, der måtte være bag, så må det være din og min opgave at modarbejde hysteriet, manipulationen og undertrykkelsen i Danmark. Det burde egentlig være en let opgave, for alle facts og talmateriale er offentlig tilgængelig for enhver. Eneste problem er at den tilgængelige viden af regeringen og “den frie” presse i forening serveres på en misvisende måde indpakket i gule overskrifter garneret med frygtindgydende tekster og billeder af kister og bedemand i beskyttelsesdragt. Så vi kan bare argumentere med de samme tal, men på en ærlig måde, og mon så ikke det efterhånden går op for det store artige flertal at de er blevet bedraget.

Er protest og civil ulydighed egoisme eller ansvarlighed?

Egoisme og manglende ansvarlighed, kaldes det af nogen, når vi protesterer mod myndighedernes antidemokratiske og undertrykkende Corona-restriktioner. Problemet i denne sag er bare at hele denne præmis er forkert.
For det første er det vigtigt at demokratiets grundregler og borgernes fundamentale frihedsrettigheder opretholdes og beskyttes. Hvis man undertrykker disse med halve sandheder, skrækpropaganda og tvivlsom detailregulering, så må man forvente at grupper, som kan tænke selv, før eller siden vil gøre oprør eller i det mindste civil ulydighed.
I den nuværende situation har vi at gøre med en epidemi, som af myndighederne, i Danmark med statsministeren i spidsen, er pisket op til noget som intet har med virkeligheden at gøre. Skrækpropaganda og selvsving markedsføres, godt hjulpet af pressen, til et niveau, som er helt ude af proportioner. Typisk ser man faretruende overskrifter, som kan give enhver dødsangst, og når man så læser ned i artiklen, bekræftes de reelle statistikker som fortæller noget helt andet. Når vi bliver gamle og svage, så dør vi på et eller andet tidspunkt af og med en eller anden sygdom. At så nogen dør af eller med Covid-19 i stedet for influenza eller lungebetændelse er vel mindre væsentlig. Hovedsagen er at der ikke er nogen væsentlig overdødelighed, heller ikke i Italien eller Sverige, som fanatikerne ofte bruger som eksempel og undskyldning for at gå amok med vilde restriktioner. Læs venligst statistikken i stedet for overskrifterne.
Hvorfor regeringen går i selvsving, kan man kun gisne om. Er de dumme og uoplyste? Nej det kan jeg ikke forestille mig med alle de embedsfolk de har i ryggen. Er de magtsyge? Jo, det kan man godt forestille sig, alt tyder på at deres popularitet ikke forringes i den befolkning, som de træder på med deres overdrevne og udemokratiske restriktioner. Tror de selv på at de varetager befolkningens interesse? Måske, men i så fald kan det næsten kun være fordi de er hjernevasket af den frygt som de selv opbygger. Eller handler det i virkeligheden om at de er i lommen på medicinalindustrien, som skal tjene milliarder på at sælge en ikke gennemprøvet vaccine. Måske sker manipulationen indirekte gennem SSI og WHO? Ingen kender svaret, måske ikke en gang dem selv??? Men konsekvenserne af deres handlinger er helt uoverskuelige både på kort og på lang sigt.
Unge forhindres i at udleve deres ungdom, gamle spærres inde og nægtes besøg af deres kære, sociale kontakter og kulturliv forhindres, selv om disse er vigtige for menneskelig udfoldelse og trivsel, erhverv og økonomi ødelægges, og værst af alt, folk går rundt som zombier og er bange for hinanden, fordi det er lykkedes at opbygge en hidtil uset skrækpropaganda.
Denne skræk og dødsangst vil sidde tilbage i sjælen i lang tid frem, og betyder at magthaverne kan tillade sig næsten hvad som helst, hvilket jo er yderst belejligt for magtmennesker, og hvilket allerede viser sig i forslag til epidemilov og desuden har vist sig i hele den undertrykkende terrorlovgivning, som har huseret gennem de seneste 2 årtier. Det er derfor vigtigt for demokratiet og den personlige frihed at flest muligt stritter imod. Og når vi gør det, så handler det ikke om at vi er egoister og ligeglade med andre mennesker, tværtimod. Vi skal nok hjælpe med at passe på hinanden, som vi altid har gjort. Vi vil bare ikke underkues af regler og restriktioner, som slet ikke er gennemtænkte og som ødelægger vor tilværelse og vort samfund, vor psyke, som frarøver de unges deres ungdom, og sætter de gamle i fængsel, med den officielle begrundelse at vi ældre så måske kan leve en måned længere, – altså hvis isolation på et plejehjem kan kaldes at leve.
Covid-19 er ikke ufarlig, men reaktionerne på den er langt værre end sygdommen. Jeg har her kun beskæftiget mig med situationen i vort forkælede Europa, men kan oplyse at der flere steder i Afrika og Asien dør 1000-vis af mennesker ikke af Covid-19, men af sult forårsaget af Covid-19-restriktioner, bl.a. pga. manglende turisme mm.
Så, forstå det, – egoisterne er ikke os, som protesterer fordi vi kan se lidt ud over her og nu og ud over vor egen næsetip. Egoisterne er dem, som udnytter situationen til at øge deres egen magt, og desuden dem som tier stille og gemmer sig bag en ubrugelig resource- og mljøødelæggende maske.

Statsministeren vil forbyde os at danse om juletræ i vort eget hjem

Forsøget på at indføre total undertrykkelse af os bliver værre og værre, mere og mere intens. Statsministeren siger at vi ikke må danse om juletræ, Brostrøm tilføjer at vi ikke må ikke holde i hånd, og akademikerlægen Jens Lundgren agiterer for at vi skal gå med mundble i vor eget hjem. Så mangler der kun at man sender Politiet ud i alle danske hjem for at kontrollere om vi gør som Mette og hendes proselytter kræver. Hvad mon bliver det næste?
Og som begrundelse giver man nogle smittetal, som for det første ikke nødvendigvis er pålidelige, for det andet var ventet, når kulden sætter ind, for det tredje kun er 2% af de testede (altså ikke af befolkningen), for det fjerde kun er farlig for enkelte svage grupper og for dem som ellers ville være blevet taget af en influenza eller en lungebetændelse. Men uanset at epidemien er beskeden og forholdsvis ufarlig, så har regeringen brugt den til at oppiske et selvsving af frygt og angst, godt hjulpet på vej af en presse, som ikke føler sig for god til at snakke den diktatoriske regering efter munden.
Det er ekstrem uhyggeligt hvad der foregår. Massesuggesionen bygget op på kraftig overdimensioneret frygt fungerer, således at et flertal af befolkningen tilsyneladende finder sig i det, nogen fordi de tror på frygten, og andre for ikke at skeje ud fra mængden.
Et omkvæd, som vi tit må høre på er “jamen se hvad der sker i Sverige” eller “se hvad der sker i Italien”, eller i USA. Men når man går tallene efter i sømmene og regner på dem, så er sandheden at de samlede dødstal i såvel Sverige som Italien ikke er højere end foregående år. At de døde så ender med en label hvor der står Corona, gør jo ikke døden hverken mere eller mindre trist.
Jeg skal hermed opfordre til at vi holder jul som vi har lyst til med dem vi har lyst til, at vi stopper med at lade magtsyge politikere blande sig i vort privatliv, og at vi står sammen og protesterer højlydt mod den syge undertrykkelse, der foregår af vore demokratisk frihedsrettigheder. Denne undertrykkelse er nemlig mangefold mere skadelig end den epidemi, som bruges som undskyldning for undertrykkelsen.