Categories

Hvad er bedst for Danmark, hævn eller hjælp til at komme videre i livet? – Jeg spørger bare …

Så kom endelig 3 stakkels kvinder fra Syriske fangelejre til Danmark med deres endnu mere stakkels børn, og dette under stort ståhaj, og sikkert kæmpe udgifter, som det altid er, når det offentlige er involveret. Man kunne have spurgt mig eller en anden person med lidt kendskab til verden uden for Danmark, og hjemtagelsen kunne være sket lettere, hurtigere og billigere. Men det er ikke i politikernes og myndighedernes interesse, for det handler jo om en hel anden dagsorden, nemlig at lufte den indre danske svinehund.
Og jeg skal love for at svinehunden bliver luftet. Så det første der sker er at de traumatiserede børn skal tvinges væk fra deres mødre gøres endnu mere traumatiserede. Tvangsadskillelse af børn og forældre er jo blevet en normal dagligdags socialdemokratisk rutine, under såkaldt hensyn til “børnenes tarv”, men administreret firkantet og formelt uden kærlighed og forståelse, ofte af “eksperter” med fine uddannelser, men uden livserfaring. Og i denne sag er det ikke anderledes. Seriøse eksperter, som ikke er i lommen på socialdemokratiske politikere, siger samstemmende at det gør ondt værre, når børnene skal miste den eneste person, som de har kunnet forholde sig til under de vanskelige vilkår i flere år.
Men de “eksperter” som er i lommen på regeringen er ligeglade. En af dem sagde i TV-avisen i aften at børnene skal fjernes fra deres mor for at få et trygt hjem og blive opdraget til gode danske samfundsborgere. Enhver kan høre at det lyder helt som det kinesiske kommunistparti.
En mor til en af de anklagede kvinder bad i dag i retten om at måtte give sin datter et knus. Det blev afslået, hvilket fortæller alt om den brutalitet, som Danmark ønsker at anvende for at fodre den indre svinehund.
Hvis kvinderne har gjort noget forkert i Syrien, så må det naturligvis have konsekvenser. Men formålet med konsekvenserne skal være at gøre verden bedre og ikke det modsatte. Kvinderne har allerede fået en betydelig straf, og herefter handler det om at lade kærligheden og tilgivelsen råde, så børnene kan vokse op og blive gode samfundsborgere, i stedet for at blive hadefulde, fordi de og deres mødre er blevet behandlet dårligt for at dumme danske politikere kan vise handlekraft.
Hjælp disse kvinder til at få et hjem, hvor børnene kan trives i kærlighed, og hvis retssagen viser at der er basis for straf, så giv dem fodlænke i en periode, i stedet for at skabe mere statsautoriseret elendighed.

Politikerne forsøger stadig at undgå atsige sandheden

Jeg hader, når politikere forsøger at bilde os noget ind, i stedet for at være ærlig og fortælle sandheden. Denne sag handler jo om at venstrefløjen anser minkavl for uetisk og urimelig dyrplageri og derfor ønsker erhvervet lukket for bestandig. Heri er jeg enig.
Men så må man sige det ligeud og dernæst skabe en reguleret afvikling over et passende antal år.
I stedet har man valgt behændigt at udnytte corona-hysteriet som undskyldning for at smadre erhvervet på en uigennemtænkt, ekstrem brutal og usympatisk måde. Man har opbygget et frygt-scenarie og dernæst kender alle den rystende historie om nedslagtning, nedgravning og opgravning igen og de 20.000.000.000 skattekroner, som avlerne endnu venter på.
De fleste eksperter, som ikke er i lommen på regeringen har bekræftet at mink-hysteriet var stærkt overdrevet og at risikoen var meget lille, ligesom risikoen ved corona generelt.
Ved at slå alle mink ihjel og fjerne minkavl fra danmarkskortet på en yderst brutal måde, havde man så regnet med at avlerne ville give op og minkavl nu var afskaffet i Danmark. Men også der tog regeringen fejl, avlerne er klar til at gå i gang igen. Og regeringen tør stadig ikke bekende kulør og forbyde minkavl, så i stedet laver man nu 1 års forbud i håb om at avlerne så vil give op.
Hvor er det dog usselt at vi har en regering, som vælger at fifle med sandheden i stedet for at fægte med åben pande.

Brug din egoisme med omtanke

Lad os bare være egoister, det hører til vor naturlige selvopretholdelsesdrift. Og som egoist er det vigtigt for mig at jeg har det rart og er fyldt med positive og rare følelser. Sådanne positive følelser får jeg, når jeg er med til at skabe en bedre verden, og lige nu lider jeg under at jeg er en del af det Danmark, som er med til at skabe vold og undertykkelse, producere og sælge våben, bygge mure og ødelægge andre menneskers liv.
For at jeg kan have det rart, skal mit Danmark være et humanistisk foregangsland. Vi skal ikke bygge pigtrådshegn og understøtte et voldeligt EU-grænsepoliti.
Vi skal stoppe med nykoloniseringen, vi skal stoppe med at udbytte andre lande og folkeslag.økonomisk, vi skal stoppe med at udvikle og sælge våben. Vi skal stoppe vort overforbrug, som ødelægger livsvilkårene for andre folkeslag.
Hvis vi efterlever disse ting, så løser migrantproblemet sig selv i løbet af få år. Jeg har i mit arbejde rejst meget i fattige lande, og jeg har sjældent mødt nogen, som ønskede at forlade deres fædreland. Derimod har jeg mødt utallige, som ønskede at forlade fattigdom, krig og undertrykkelse. Eksempelvis kan jeg fortælle om rigtig mange ugandere, som for mange år siden flygtede til Skandinavien er taget tilbage, efter at landet er blevet fredeligt og forholdsvis demokratisk. Den slags fremskridt giver mig personlig glæde.
I mellemtiden må vi selvfølgelig tage imod asylansøgere efter gældende regler, behandle den ordentlig og hurtigt, og hjælpe dem retur, hvis de ikke er i fare i deres hjemland.
Vi har alle hver især brug for at føle os trygge og glade. Men min tryghed og glæde behøver ikke at være på bekostning af andre. Tvært imod så vokser min tryghed, livskvalitet og glæde når jeg ved at også alle andre har det trygt og godt, og når andre lider, kan det ikke undgås at jeg lider med, bevidst eller ubevidst, for sådan er vi indrettet.
Så lad os bare være egoister, bare vi bruger det rigtig. For den allerstørste personlige glædesfølelse får vi, når vi har medvirket til andres muligheder og glæde.

Inger Støjberg og “instrukssagen”

13 højesteretsdommere og 36 retsmøder til ære for Inger Støjberg. Hvad mon det koster af skattekroner? Og hvad løser det? – ingenting! Sådan er det efterhånden med alle offentlige sager og problematikker. Ud med demokratiet og den sunde fornuft, og ind med bureaukrati, jurister og andre djøffere, formelle principper og alverdens tænkelige og utænkelige bullshit med ubegrænsede skatteborgerbetalte omkostninger.
Inger Støjbergs syge retorik og umenneskelige behandling af indvandrerpar, som i forvejen var sårbare er utilgivelig. Men den tåbelige og dyre rigsretssag hjælper jo ikke de ofre, som fik deres tilværelse eller dele deraf ødelagt af Inger Støjberg. Det hjælper kun de grådige advokater, som scorer en masse skattebetalte honorarer.
Inger Støjberg hører til de desværre mange politikere, som ikke kender til samvittighed, men kun tænker på sig selv. Denne type mennesker bør smides ud af politik, og det kan ikke ske for hurtig. Men i et demokratisk samfund kræver det jo at vælgerne er med på den. Og så længe den indre danske svinehund matcher med samvittighedsløse politikere som Inger Støjberg, så er rigsretssager blot et dyrt spil for galleriet, – eller kald det bare socialhjælp til advokaterne.

Vi skal bruge pengene til sygepleje i stedet for til overflødige djøffere

Ustyrlig mange milliarder kr. til ligegyldige test og tvivlsomme vacciner, – intet problem.
Men når det handler om en tiltrængt lønforhøjelse til de sygeplejesker, som redder liv, så er der pludselig ingen penge i kassen. – Mærkeligt? – men det er altså sådan danske politikere tænker.
OK, nu har vi så ødslet pengene væk til Coronahysteriet, så vi kan selvfølgelig ikke bruge de samme penge igen, men skulle for at øge lønnen til sygeplejesker trykke flere penge, dette har dog ikke bekymret de Corona-hysteriske politikere.
Men i stedet for at trykke flere penge, så vil en højere løn til sygeplejerskerne og i øvrigt penge til flere sygeplejesker let kunne tilvejebringes ved besparelser. Det kan ske ved at fyre alle de overflødige og problemskabende djøffere, eller omskole dem til fx. sygeplejesker. Det vil samtidig forenkle og effektivisere de fleste opgaver i det offentlige og gøre tilværelsen enklere for både medarbejdere i det offentlige og for vi borgere.

Hvordan kan vi udskifte frygt med realiteter?

Jeg har i årevis forsøgt at påvise ved tal og statistikker, at terror i vores del af verden er så godt som intet, sammenlignet med alle mulige andre farer.
Alligevel har al verdens politikere og presse i fællesskab brugt den nærmest ikke eksisterende fare til at opbygge frygt, og derefter indført indgreb, som er langt værre og har kostet langt mere død og lidelse end terroren.
Nøjagtig det samme er sket med corona-hysteriet, hvor død og lidelse verden over pga. nedlukning og restriktioner er mange gange værre end hvad sygdommen har forårsaget.
Men man må konstatere at selv i en moderne og veloplyst verden så sker styringen ikke med udgangspunkt i sund fornuft baseret på tilgængelige statistikker og facts, men i stedet baseret på følelser, som har vist sig at være lette at manipulere.
Mine spørgsmål er nu:
1) hvordan får vi en moderne og velinformeret befolkning til at vælge fornuften og realiteterne frem for at lade sig styre af manipuleret frygt?
2) hvordan får vi moderne politikere til at operere ud fra sund fornuft og medvirke til sund, reel og konkret oplysning, og arbejde på at neddæmpe ubegrundet frygt, i stedet for som nu at medvirke til opbygning af frygten, og dernæst indføre tåbelige og undertrykkende tiltag?
3) hvordan får vi den “frie presse” til at tage sit arbejde alvorligt og opfylde deres vigtige rolle, som er konkret og reel oplysning, i stedet for at medvirke til oppiskning af en irrelevant og skadelig frygtstemning?

Den socoaldemokratiske udlændinge- og integrationsordfører

Denne mand hedder Rasmus Stoklund. Han var i Deadline i aften, hvor han skulle forsvare Socialdemokratiets ondskabsfulde og nærmest sadistiske udlændingepolitik, og man må sige at han gør det godt. Hans udtalelser er noget af det mest følelseskolde og inhumane, man næsten kan forestille sig, når han fx. forsvarer at velfungerende mennesker skal frarøves deres tilværelse i Danmark og tvangsudsendes til frygt og usikkerhed i Syrien, eller at børnene i de syriske flygtningelejre enten skal adskilles fra deres mødre eller også bare kan sejle deres egen sø.
Hele hans attitude, når han sidder tilbagelænet og smilende forsvarer ødelæggelse af andre menneskers liv er så gennemført modbydeligt og ulækkert at man næsten får opkastningsfornemmelser..
Mon han overhovedet har indsigt eller følelser til at forstå forholdet mellem mor og barn, og hvad adskillelse ved tvang eller statsmanipulation betyder menneskeligt? Hvordan kan det overhovedet komme så vidt at en dansk fremtrædende socialdemokratisk politiker er helt uden menneskelig forståelse og indsigt? Og hvordan kan det gå til at en sådan person kan blive valgt og givet magt og indflydelse i et humanistisk demokrati, som Danmark gerne skulle være?
Desværre så har vi for tiden en statsminister, som ikke er et hak bedre, og som næsten på linje med diktaturstaterne ikke skyr noget middel til at cementere sin magtposition, bl.a. vhja. stemmer fra visse danskeres indre svinehund.
Og hvis man skal forsøge at finde bare en lille undskyldning for Rasmus Stoklunds opførsel, så må det være at han er sendt i byen af statsministeren, men det får dog ikke respekten for manden til at stige.

Vanvidet fortsætter, nu snart i 2 år …

Politiken har specialiseret sig i at vedligeholde Corona-skræk-propagandaen. Om det skyldes at man er censureret af de diktatoriske myndigheder eller bare at man tror at det sælger aviser vides ikke, men det er ekstremt usagligt.
Denne artikel er sat op og beskrevet, som om hele Indonesien er ved at dø af Corona. Tallene er reelle nok, og og hvis man henholder sig til tallene, så er historien en helt anden end hvis man læser den manipulerende og skrækindjagende tekst.
Indtil nu er der 70.000 døde i Indonesien med Corona, iflg. artiklen. Der er 270.mio. indbyggere i landet, hvilket er 49 gange den danske befolkning. Med andre ord, så svarer de 70.000 døde i Indonesien til 1428 døde i Danmark. Altså er dødstallet i Indonesien i forhold til befolkningstallet kun godt halvdelen af det danske dødstal, som i forvejen er ekstremt lavt (ca. 2600 i 1½ år ud af ca. 80.000 dødsfald i alt).
Ethvert dødsfald betyder sorg og smerte, men vi dør altså når vi bliver gamle og svage, og i ganske få tilfælde så er det Corona, som skubber os ud over kanten. Sådan er det også i Indonesien.
Det er dybt kritisabelt at pressen fortsat understøtter den statsautoriserede masse-hysteri og skrækpropaganda. Og det er dybt kritisabelt at regeringerne verden over, incl. Danmark, bruger en ubegrundet skrækpropaganda og massemanipulation til at undertrykke befolkningerne og fjerne vore frihedsrettigheder.
Corona-restriktionerne er det groveste og mest modbydelige overgreb på verdens befolkning, som jeg har oplevet i mine 75 år. Og ud over de mange konsekvenser omkring økonomi, adskillelse og ensomhed og undertrykkelse i det hele taget, så er dødstallet på verdensplan pga. restriktionerne mange gange dødstallet pga. sygdommen.

Verdens formentlig bedste markedsføring nogensinde

Corona er en grov og rystende manipulation med hele verdens befolkning. Reelt er der tale om det samme som en influenza og sygdomsforløb og dødsfald er mindre end ved en sædvanlig influenza.
Jeg ved ikke hvor hysteriet og manipulationen stammer fra, men jeg mistænker WHO, som vel kan tænkes at være i lommen på den medicinalindustri, som tjener kassen på både den helt overflødige test og den på flere måder usikre vaccine.
Det er under al kritik at regeringer verden over, incl. Danmark, lader sig snyde til at indføre diktatoriske tilstande og undertrykke borgernes frihedsrettigheder uden nogen saglig begrundelse, og ydermere orkestreret af statsautoriseret frygtpropaganda. Det er det værste overgreb, som jeg har oplevet i mine 75 leveår.
I starten af epidemien døde nogle gamle mennesker, men dette har heller ikke været forskellig fra de sædvanlige influenzasygdomme, som hvert år er dødsårsagen for folk der er på vippen.
Men der værste af det hele er at befolkningsflertallet har slugt frygtpropagandaen råt, og derfor fundet sig i undertrykkelsen og alle konsekvenserne. Tænk at hele verden bare er hoppet med på limpinden. Det eneste positive der kan siges om hysteriet er at det er dygtigt udført markedsføring af dem som står bag.

UHA! UHA! Politiken skriver: 4 mio. døde på verdensplan MED Corona.

I de samme 1½ år hvor verden er gået i selvsving over at nogle af os gamle dør med Corona i stedet for med influenza eller noget andet har det samlede dødstal været ca. 45 mio.
Det er virkelig underligt hvorfor politikerne og sundhedsmyndighederne og pressen samstemmende bliver ved med deres vanvittige skrækpropaganda og restriktioner, og det er endnu mere underligt fordi de foregår i hele verden. Alle diktatoriske tiltag og tåbelige og formentlig grundlovsstridige indskrænkninger af vor personlige frihed kopieres fra land til land over hele verden, og pressen er med på den værste med skrækindjagende overskrifter som denne. I Danmark har TV-avisen i 1½ år kørt Corona-frygt-propaganda næsten konsekvent hver eneste aften i 1½ år og selv når smittetallene falder, laver Politiken overskrifter, som får det til at se ud som om vi allesammen er på vej til at dø af Corona.
Dette er det største og mest vanvittige propaganda- og massehysteri, som jeg har oplevet i mit 75-årige liv. Hel- og halvprofessionelle sundhedseksperter møvrer sig frem i pressen og håber på at blive kendte personer ved at prædike frygt, død og ulykke, og politikerne, uanset partifarve mimrer med på sangen, formentlig fordi de er bange for at tage ansvar, hvad der ellers burde være en politikers fornemmeste opgave.
Alle, som har sat sig ind i statistikkerne ved at langt de fleste Corona-dødsfald, formentlig 90-95%, er terminale patienter med kræft- og hjertesygdomme mm., hvor det så er Corona som ender livet i stedet for influenza eller lungebetændelse. Men de eksperter, som forsøger at forklare denne virkelighed bliver udskammet som “sølvpapirhatte” eller alt mulig andet af de etablerede “eksperter”, der opfører sig som en religiøs sekt, som bestemmer hvad der er sandheden.
Og hvad er der så kommet ud af hysteriet og manipulationen? Jo, vi er allesammen blevet fattigere, på nær vaccineindustrien, som har scoret kassen. Men skidt med det, hvad der er langt værre er den manipulerede fremmedgørelse og frygt for at være tæt på andre mennesker, isoleringen af gamle mennesker i ensomhed i deres sidste levetid, forhindring af ungdommens udfoldelsesmuligheder osv.
Og går vi videre ud i verden, så har vanvidet haft fatale konsekvenser for bl.a. fattige i udviklingslande, som har levet af en turisme, som forsvandt. Jeg har personlig kendskab til et område i Uganda, hvor folk var forholdsvis velstillet pga. turisme, og nu dør af sult direkte forårsaget af Corona-hysteriet.
I Danmark og Europa dør vi ikke af sult, men vi har fået frataget vor personlige frihed i flere afdelinger, senest med Corona-pas, som kun fås ved at acceptere en muligvis farlig og hel overflødig vaccination eller ve at rende til test hele tiden.
Det ville klæde Politiken at stoppe denne formentlig regeringskontrollerede nærmest religiøse skrækpropaganda og i stedet være på folkets og fornuftens side.