Categories

Danmark er jo ikke truet, bare vi holder os i skindet

Dansk Folkeparti har nu startet skænderi med FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) om Islamisk Stat eller Rusland er den største trussel mod Danmark. FE prøver at bilde os ind at Rusland er en trussel for Danmark, da FE jo er en del af militærstrategernes og våbenfabrikanternes univers, og hvis man kan bilde befolkningen og politikerne ind at Rusland er en trussel, vil det fremme det militærindustrielle kompleks.
Dansk Folkeparti har ret, når de siger at Rusland ikke er en trussel mod Danmark. Problemet er bare hvorfor de mener det, og samtidig mener at Islamisk Stat er en trussel mod Danmark. For Islamisk Stat er jo heller ikke en trussel mod Danmark, eller hvis de er, så er det kun pga. Danmarks krigsdeltagelse.
Selv om Dansk Folkeparti har ret i at Danmark bør samarbejde med Rusland og ikke se Rusland som en trussel, så er det værd at lægge mærke til at Dansk Folkepartis tilnærmelse til Rusland skyldes et håb om at Rusland vil medvirke til at fremme den europæiske islamofofi, og dette motiv kan vel ikke undre, når man kender Dansk Folkeparti.
Det er sørgeligt, at når Dansk Folkeparti endelig mener noget fornuftigt, så er det altid noget skummelt som ligger bagved.
Truslerne mod Danmark består at terrorisme, som stort set kunne reduceres til nul, hvis Danmark igen ville være en fredsnation, som vi var fra 1864 og indtil Fog Rasmussen i 2003. Vi kunne være et fredeligt land til gavn og tryghed for os selv, og til fremme for udvikling, demokrati, fred og fatigdomsbekæmpelse i hele verden.
I stedet har vi FE og Dansk Folkeparti, som med hver deres tåbelige trusselsbilleder, kæmper om hvem der kan skabe mest utryghed for dig og mig og Danmark.

Selvfølgelig bliver vi i Europol

Så er Europol-aftalen ved at være på plads, og det er stort set samme forhold som vi har haft hele tiden. Det kunne selvfølgelig ikke være anderledes, for det er jo sund logik at dette er lige så vigtigt for resten af EU som for Danmark.
Det har derfor været ulideligt at se og høre på politikerne, både de danske og EU-toppen samt journalisternes forsøg på at få os til at tro at det skulle være et problem. Journalisterne har kogt rigtig megen suppe på det søm, og EU-politikerne har vist bekymrede ansigter og stillet betingelser, mere eller mindre bestilt af de danske, som er sure over at vi ikke stemte som de ville.
Nu har de så alle næsten bøjet sig, efter at de har fundet ud af at vi vælgere nok heller ikke ville makke ret ved en ny afstemning.
Så engang imellem virker demokratiet, selv om magtpolitikerne ikke kan lide det.

Hillary Clinton er højt kvalificeret, men …

Hillary vil blive den dygtigste og mest velfunderede amerikanske præsident ever. Men desværre har hun ingen væsentlige visioner, og hendes overordnede holdning er som sædvanlig “America über alles”. Hun skal værne om amerikansk magt og våbenindustri, og ellers bliver hun sat på plads eller i værste fald myrdet, for sådan er Amerika desværre. Og dog, – lad os ønske og håbe at Bernie Sanders har en vis indflydelse, og at Hillary kan blive grebet af ideen om at skabe et bedre samfund. Hvis det skulle ske at hun pludselig får visioner, så vil hun pga. sin indsigt og dygtighed blive den bedste amerikanske præsident ever, og skabe mirakler for hele verden. Hvis ikke, så fortsætter det bare som “the same old shit”.

Bare man dog ville forsøge at indføre politistaten i et hug

Bare man dog ville forsøge at indføre politistaten i et hug, så ville det straks blive bremset af protester. Men når man gør det med en lille bid ad gangen, så vænner befolkningen sig stille og roligt til de små ændringer. Selv de politikere og embedsfolk som skaber det hele bliver immune, og synes derfor at det er ok og til folkets bedste. Hvis de undertrykkelseslove som vi allerede har i dag var blevet forsøgt indført på en gang før 2001, så ville det straks være blevet forhindret af en bastant folkeprotest, hvor selv det meste af højrefløjen ville have deltaget.

Skal vi være bange for russerne?

Det var rigtig godt at Sigge Winther i aftes i Deadline præsenterede tallene som viser at militærstyrkerne i Nato er mange gange større end i Rusland. Men det var yderst beklageligt at gæsten Anna Libak fik lov til at afvise det som betydningsløst, og straks dreje samtalen i en anden retning.

Anne Libak er dygtig til russisk og har enhver tænkelig teoretisk baggrund for at være ruslandskender. Men hun ved ikke hvordan Ruslands befolkning tænker, fordi hun er inficeret af en nærmest religiøs russerskræk, som stammer fra den koldkrigsretorik, som højre populister, incl. hende selv, nu arbejder på at genoplive.

I mit arbejde med at modvirke Danmarks køb af krigsfly har jeg oplevet, at langt de fleste danskere ikke kender de tal som Siggi Winther lagde frem, og derfor er lettere at overbevise om ”nødvendigheden” af oprustning mod Rusland.
Tallene er derfor yderst afgørende for debatten, og Anne Libaks hurtige ignorering af tallene bør derfor ikke stå uimodsagt.

I forbindelse med fusionen af de 2 Tysklande var det en uformel aftale at de øvrige østeuropæiske lande skulle forblive neutrale. Men da Rusland var svag benyttede Vesten lejligheden til alligevel at annektere alle disse lande, og dette føles som en trussel set fra den russiske befolkning. Derfor er det let for Putin at få opbakning på hjemmefronten for sin aggressive fremtoning, men at betragte dette som en militær trussel mod vesten er naturligvis helt hen i vejret. Husk på også at Rusland har været angrebet 3 gange af vesten med store tab til følge, og USA’s fremturen i Sydamerika, Vietnam og Mellemøsten har ikke svækket frygten i den russiske befolkning. Endelig har kun USA og ingen andre anvendt atomvåben.

Men kort sagt, tallene som blev vist i aftes er et væsentligt argument blandt mange andre, for at et russisk angreb på vesten er utænkeligt, og tallene derfor bør være med til at nedtone den russerskræk, som militærstrateger og våben lobbyen bygger på.
Men med Anne Libaks deltagelse uden modspil, blev denne yderst væsentlige oplysning reduceret til ingenting.

Europol, – se så at få lavet den aftale

Det er meget beklageligt at hele “the establishment” er mere interesseret i noget ligegyldigt strategi end i at løse problemet. Danmarks deltagelse i Europol er ikke kun vigtigt for Danmark, men lige så vigtigt for de øvrige Europos lande. Det er derfor besynderligt hvorfor det skulle være vanskeligt at lave en parallelaftale, som svarer til den danske vælgerbefolknings ønsker? Men fordi “the establishment” er sure over at den danske vælgerbefolkning ikke makker ret, så forsøger man at lave et problem ud af noget, som overhovedet ikke er noget problem, – nemlig, at selvfølgelig skal vi samarbejde i Europa om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Det vil være klædeligt og også praktisk og fornuftigt om “the establishment” i EU og også i Danmark dropper alle de tåbelige strategiske og bureaukratiske forhindringer, og sørger for snarest at gennemføre den Danske parallelaftale, som er til gavn for alle, på nær de grænseoverskridende forbrydere.

Kære Martin Henriksen. Jeg har brug for din hjælp.

Jeg er født og opvokset i Danmark, og har boet her altid, mine forældre var begge danske ligesom også mine bedsteforældre og oldeforældre, men mht. tip er jeg lidt i tvivl, der var vistnok noget med en tysker et sted i stamtræet? Jeg har blå øjne og taler flydende dansk, dog talte jeg jydsk de første 16 leveår. Alt dette tyder jo på at jeg er dansker, men nu er jeg alligevel kommet i tvivl om jeg lever op til dine krav. For jeg er ikke kristen, jeg er heller ikke særlig begejstret for dronningen, og jeg kan faktisk helt godt lide de fleste udlændinge. Og så har jeg en række ideer, som jeg godt ved at du finder tåbelige, jeg mener at det er et rigt lands samfundsopgave at hjælpe mennesker i nød, og jeg synes ikke at det er vild sexet at smide bomber efter mennesker i Mellemøsten.
Så nu har jeg brug for at vide sandheden om mig selv: er jeg en rigtig dansker?
Jeg kan godt forstå, hvis det er et svært spørgsmål, og jeg venter gerne på dit svar, hvis du har brug for først at drøfte det med Marie Krarup.

Hvor længe vil politikere støtte den hårde kriminalitet?

Et stort antal af den danske befolkning vil have hash, – sådan er det, like it or not. Så længe forstokkede politikere ikke fatter det og får det lovliggjort, så vil handelen medføre kriminalitet der hvor hash handles, og de store fortjenester vil blive brugt til yderligere kriminalitet. Det er logik for burhøns. Politikerne kunne tage ved lære af konsekvenserne af alkoholforbuddet i USA. Nu rydder Christiania boderne, og det vil eksportere og sprede kriminaliteten til samfundet udenfor. Politiet siger at de flytter med, men når de ikke kunne udrette noget i Christiania bliver det total umuligt, når problemet spredes over hele København. Alle fornuftige kræfter ønsker fri hash, så vi slipper af med store dele af al kriminalitet, og fortjenesten kan beskattes. Og sådan bliver det, spørgsmålet er kun hvor længe vi skal vente på at de forstokkede politikere kommer til fornuft.

Nordstream2, USA skal blande sig udenom

Der kan siges meget for og imod den planlagte gasledning, Nordstream2 mellem Rusland og Tyskland. Men da Danmark synes at have en central rolle, så bør vi selvfølgelig bruge denne rolle i fredens, samarbejdets og befolkningernes tjeneste. Ledningen er i både Ruslands og Tysklands interesse, vore 2 største naboer, det kan vi ikke sidde overhørig. Vi bør tage en åben dialog med Rusland med henblik på at være imødekommende mod at Rusland til gengæld sørger for at krigen i Ukraine stoppes helt, og forholdet mellem de to lande normaliseres, hvilket Danmark også kan medvirke til på Ukraines side (dog næppe med Fogh Rasmussen som medvirkende). Den danske regering skal varetage danskernes interesse, og det gør den ikke ved sammen med USA at opruste og vedblivende at provokere Rusland, men ved at skabe et godt og fredeligt naboskab. Danmarks nuværende falden på halen for USAs krigsliderlighed må ophøre, og det er helt forkasteligt at USA blander sig i denne sag, som er indre europæisk anliggende.

Soldat: forvent ikke åbenhed i militæret, udskift i stedet vold med noget konstruktivt.

Politiken efterlyser på soldaternes vegne mere åbenhed i militæret. Hertil er kun at sige:

Militæret (som fejlagtigt kaldes forsvar) er en voldelig og destruktiv organisation, som efter ordre fra USA sendes ud i verden for at skabe lidelse, død og elendighed, flygtninge og terrorister, eller de sendes til Baltikum for at medvirke til at oppiske en fjendtlig stemning mellem Vesten og Rusland. Åbenhed og ytringsfrihed bør findes i enhver offentlig organisation, hvis vi vil kalde os et demokrati. Men i en organisation, som bygger på voldsstrategi, lusk og blå briller, er åbenhed og demokrati naturligvis reduceret til fine ord ved festlige lejligheder, det ligger i sagens natur. Det eneste fornuftige en soldat kan gøre er derfor at smide uniformen og skaffe sig et ikke voldeligt civilt job. Det kan man heldigvis gøre i Danmark uden at blive stillet for en krigsret eller det der er værre.