Categories

Julekursus 2019 på Langeland

Julekursus
”Skovly”, Lohals, 5953 Tranekær, Langeland.
for singler og andet godtfolk, som har lyst til at prøve noget andet end …

Ankomst den 23. december om eftermiddagen
Afrejse den 29.december over middag.

Tema:
”Klima- og miljøbevidsthed uden afsavn”
Hvordan kan jeg reducere mit ”footprint”, herunder min CO2-udledning, min påvirkning af biodiversiteten og fremme dyrevelfærd osv. på en sådan måde at livet bliver sjovere i stedet for besværlig?
Der bliver foredrag og især samtaler om emnet, og hvis du er åben og motiveret, så bliver det hverken kedeligt eller tom snak.
Deltagerne skiftes til at lave mad af råvarer, der så vidt muligt er økologiske.

Udover temaet:
23. og 24. laver vi julemad og holder juleaften sammen. Hvis nogen vil i kirke den 24., går vi gennem landsbyen og ad kirkestien til Hou Kirke.
Vi hygger os med sang og musik, tag dit instrument med, hvis du selv spiller.
Vi besøger 2 lokale billedkunstnere og får et foredrag om kunst, kultur og miljø.
Vi går ture på havnen, i skoven og ved stranden.

Transport:
Der er bus via Rudkøbing fra Odense, Nyborg og Svendborg, samt fra København (Flixbus).

Pris pr. deltager:
Deleværelse, 4 personer, fælles bad, kr.2.100
Dobbeltværelse, 2 personer, fælles bad, kr. 2.700
Dobbelt værelse, 2 personer, eget bad, kr. 3.000
Enkeltværelse, fælles bad, kr. 3.400
Enkeltværelse, eget bad, kr. 4.200

Kursusleder:
Flemming Østergaard, tidligere forstander for Miljøhøjskolen

Tilmelding og spørgsmål:
Flemming@Publicita.dk
Tel. 2299 3535

Missilangreb med 165 døde danskere

Missilangreb med 165 døde danskere, brændt ihjel eller druknet, – måske din søn eller datter, eller naboens? Det kan blive scenariet, hvis et flertal af inkompetente politikere får lov til at sende en fregat til Hormusstrædet, og hvis personalet, heriblandt unge uerfarne soldater er for dumme til at nægte at deltage i dette potentielle selvmord.
Bliver det i stedet det såkaldte støtteskib, kan det ende med 300 døde danskere.
Derudover kan deltagelsen i dette vanvid forventes at øge terrortruslen mod Danmark, og tåbernes macho-syge og krigsretorik vil således også skabe en ekstra fare for dig og mig, alle os, som ikke deltager, men ønsker fred og samarbejde. Det vil så igen give dumme og bange politikere anledning til skærpe terrorreglerne yderligere i retning af politistat.
Foruden farerne koster det misbrug af ressourcer og skattekroner, samt masser af luftforurening og CO2-udslip.

Med det nye folketing og den nye regering forventede jeg at Anders Fogs macho-Danmark ville være overstået, men sådan ser det desværre ikke ud. Både den nye udenrigs- og den nye forsvarsminister ser ud til at være hjernevasket i denne sag, og selv den radikale Martin Lidegaard har været ude at argumentere for at Danmark skal sende krigsskibe og med argumenter, som viser total mangel på indsigt, selv om han har været udenrigsminister.

Danmark skal ikke være en krigsnation, hverken fordi USA eller England ønsker det, – så forstå det dog!
Danmark skal ikke medvirke til optrapning af USAs konflikter kun til gavn for krigsindustrien.
Danmark skal være mæglere og medvirke til fred.
Så se nu at komme i gang med fredsarbejdet, kære politikere. Det et det som vi har valgt jer til, – ikke til at bringe danskeres liv og førlighed i fare.

Jeg bliver virkelig træt af denne Mattias Tesfayes udlændinge-bashing.

Det er med ham som med Nasar Kadar, at nu har de deres på det tørre og så skal andre udlændinge bare ned med nakken. Det er meget ubehageligt og meget umodent og dumt af dem.
Nu er Mattias bekymret fordi nogen unge udlændinge ikke ved at Kim Larsen er død. – Altså, jeg kan godt lide Kim Larsen, men skal det pludselig være en særlig dansk kvalifikation at vide om han er levende eller død, – hansynger jo stadig i radioen og på CDer. Mon ikke der er anden viden, som er vigtigere? Hvor mange danskere ved at bomber fra en dansk virksomhed smadrer mennesker i Yemen? Hvor mange danskere kender effekten af klimaforandringerne? Hvor mange danskere kender til antibiotikaresistens? Hvormange danskere ved at dansk landbrug er i gang med væsentlig at indskrænke den danske flora og favna og desuden forurene vort drikkevand? osv. osv, – Jo, Kim Larsen er ikke ligegyldig, men …
Mattias opstiller 3 punkter:
1. Man skal lære dansk. Jo, det er da en god ide, men der er jo mange måder at kommunikere på, og tvang fører aldrig til noget godt. Med motivation, så vil det jo komme helt automatisk lidt efter lidt.
2. Folk skal forsørge sig selv. Jo, men der er jo lige hvad de allerfleste helst vil. Men når man kommer til Danmark bliver man straks frataget al selstændighed og gjort til sociale klienter med begrænsninger, regler og umyndiggørelse. Det vil jo aldrig føre til selvforsørgelse. Et eksempel på det modsatte er i Uganda, hvor flygtninge fra Sudan får udleveret et lille stykke jord, hvor de kan dyrke fødevarer, redskaber og byggematerialer til et lille hus, samt llidt forsyning indtil det hele fungerer.
3. Folk skal anerkende, at demokratiets værdier bliver grundlaget for deres eget liv. “Det er Gud, der har vigepligt, når religion og demokrati støder sammen”. Det er jeg ikke uenig i, menhusk på at det har taget århundreder at nå til denne erkendelse i vor verden, hvor kristendommen har hærget, og stadig gør det til en vis grad, – og så vil Mattias have at nydanskere skal klare denne forandring på 14 dage. Det er jo total nuts og total mangel på forståelse af hvordan virkeligheden ser ud.
4. Det er ikke godt, når folk klumper sig sammen i nogle bestemte boligområder og dermed sender børnene på de samme skoler. Enig, men det stemmer bare ikke overens med at socialdemokratiet sammen med de borgerlige skaber alle mulige forhindringer for at indvandrere kan være alm. samfundsborgere på lige fod med gammel-danskere. Og når man som nu bliver så usselt behandlet af det danske samfund, så er det vel naturligt at man finder sammen i klynger med fælles problemer og fælles interesser. Det samme gjorde de danskere som indvandrede til Amerika, faktisk er der den dag i dag en dansker-by i Californien.
Hele Mattias’ dagsorden går tilsyneladende ud på at appellere til de danskere, som idag stemmer på DF for at få den flyttet til Socialdemokratiet. Om han er hardcore fremmedfjends, eller bydreng for Mette Frederiksen, eller bare dum, det vides ikke. Men det er sørgeligt og uholdbart, at Socialdemokratiet således ikke er et alternativ til den borgerlige regering med Inger Støjbergs og DF’ facisme.
Vi må derfor sørge for at skaffe flest muligt stemmer til De Radikale, Alternativet og Enhedslisten, og monikke danskerne snart vågner af tornerosesøvnen og opdager at vi kommer længere og længere væk fra de danske værdier, som hedder åbenhed, frisind og tolerance.

Danmark skal gå foran og nedruste

Hvem har mest krigsvæsen, Rusland eller NATO?
NATOs krigsbudget er ca. 13 x det russiske, altså ikke dobbelt eller 3-dobbelt, men 13-dobbelt.
Og alligevel hopper Danmark nu med på oprustningsvognen med Rusland som undskyldning.
Hvem har mest aggressivt trængt sig ind på hinandens geopolitiske område siden murens fald, Rusland eller NATO?
NATO har annekteret alle de østeuropæiske lande, som tidligere var en del af den Russiske (Sovjettiske) interessesfære, og har på det seneste forsøgt også at overtale de tidligere sovjetrepublikker, Georgien, Moldova og Ukraine.
Da det kom til Ukraine huggede Rusland bremserne i og sagde stop, ikke på en særlig sympatisk måde, men forståeligt. Og så brød Fanden løs.
NATO of EU, som siden 1989, trods løfter om et neutralt Østeuropa, er gået på strandhukst hos og anekteret alle Ruslands (Sovjets) tidligere alierede, går fuldstændig i selvsving, når Rusland slår bremserne i ved at annektere Krim, og forsøge at stoppe NATOs fleurt med Ukraine, i øvrigt i overensstemmelse med en stort flertal af befolkningen både på Krim og i Østukraine.
Putin et tidligere KGB-agent i Østtyskland, og høre som sådan næppe til Guds bedste børn. Men hans og Ruslands handling i Ukraine er forståelig om end usympatisk, og NATOs og EUs reaktion er slet ikke forståelig, da sagen klart foregår i Ruslands og ikke i NATOs geopolistiske interessesfære.
Hvis NATOs og EUs reaktion så havde været en fordømmelse af volden, kunne det være forståeligt, men det ville nok give problemer, da det største NATO-land, USA er velnok verdens mest voldelige organisation (tænk på Sydamerika, Vietnam, Irak, Afghanistan m.fl., og hvad med Hiroshima og Nagasaki ?).

Forstå det dog kære statsminister, kære forsvarsminister, kære folketingsmedlemmer … I er fanget i et spin af russerforskrækkelse, som intet har at gøre med virkeligheden, – det er jo NATO, USA, os, Danmark, som er den aggressive part, og Rusland, som bør føle sig truet. Og hvad kan man så gøre andet at true igen, men blot med en smule tom snik-snak fra en russisk ambassadør, og godt ved hvor svag Rusland er i forhold til NATO, og at Rusland ikke ville have en eneste chance i en krig med NATO.
Så hvorfor i alverden skal vi så opruste pga. den russiske trussel? – Det er der ingen der ved, uden dem som har sat spinnet i gang, – og det kan vel kun stamme fra en kynisk våbenindustri og deres politiske medløbere. Derfor kommer også kravet om at anvende 2% af BNP til krigsvæsen typisk fra USA, hvis økonomi vil kollapse, hvis våbenindustrien stækkes væsentlig, inden landet for taget sig sammen til at omlægge industrien til noget nyttigt, som fx. miljøindustri, sundhedsindustri og vedvarende energi.

Danmark må opgive sin rolle som krigførende land og som USAs nikkedukke, når det gælder om at være agressiv over for Rusland, og der er der mange grunde til:
1) det er dyrt for Danmark og usædvanlig dumme penge
2) det er farligt for Danmark, da vold skaber mere vold og optrapning, også retorisk, skaber fjender
3) Danmark har det stadig trods alt forholdsvis til vens med Rusland, hvilket er det bedste udgangspunkt for en dialog som skal skabe fred og forståelse og nedrustning
4) Danmark kan spille en afgørende rolle for verdensfreden, forudsat at vi stopper vort image som krigsnation

Det er fuldstændig ufatteligt at flertallet i regering og Folketing ikke kan se det. Hvad kan årsagen være?
Jeg har valgt at tro på at Danmark ikke er bundkorrupt, altså må det forventes at de ikke er betalt af våbenindustrien? Men hvad kan det så være?
Er de bare uintelligente, og aner ikke hvad der foregår? Nej, sådan er det vist heller ikke. Men hvad så?
Er de ligeglade, bare de kan få lov til at drikke te i Det Hvide Hus? Nej, den er for langt ude, det overgår jo kun statsministeren, og sjældent menige folketingsmedlemmer. Men hvad i alverden kan det så handle om?
Jeg tror at de tror på frygten. Hvis de er intelligente, så så frygter de ikke Rusland, men de frygter vælgernes frygt og vælgernes krav om handling. Og når pressen uafbrudt oppisker en frygtstemning, så tror politikerne fejlagtigt at de er nødt til at leve op til denne stemning og vise at de vil beskytte og værne om vor (vælgernes) tryhed. Derfor er de allesammen så eninge om at noget må gøres. Og når de så ikke aner hvad de skal gøre, så tyer de til gamle velkendte metoder: oprustning, selv om de formentlig godt ved at det er bullshit.

Men frygten i vælgerbefolkningen er ikke nær så stor som politikerne frygter, her tager politikerne fejl. For frygten findes meget mere i pressen end i befolkningen, fordi frygt sælger aviser, også i DR TV, selv om den ikke er kommerciel.
Hvis vore politikere kunne frigøre sig fra dette og i stedet bruge deres sunde fornuft, som jeg virkelig tror at de fleste af dem har, så ville verden se helt anderledes ud og vore 25.000.000.000 skattekroner kan bruges til noget fornuftigt i stedet for til et destruktivt krigsvæsen.
Danske politikere er ikke de værste, men de skal være de bedste, og det er dem/os der skal gå foran og arbejde for en verden i fred og samarbejde.

Danmark er jo ikke truet, bare vi holder os i skindet

Dansk Folkeparti har nu startet skænderi med FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) om Islamisk Stat eller Rusland er den største trussel mod Danmark. FE prøver at bilde os ind at Rusland er en trussel for Danmark, da FE jo er en del af militærstrategernes og våbenfabrikanternes univers, og hvis man kan bilde befolkningen og politikerne ind at Rusland er en trussel, vil det fremme det militærindustrielle kompleks.
Dansk Folkeparti har ret, når de siger at Rusland ikke er en trussel mod Danmark. Problemet er bare hvorfor de mener det, og samtidig mener at Islamisk Stat er en trussel mod Danmark. For Islamisk Stat er jo heller ikke en trussel mod Danmark, eller hvis de er, så er det kun pga. Danmarks krigsdeltagelse.
Selv om Dansk Folkeparti har ret i at Danmark bør samarbejde med Rusland og ikke se Rusland som en trussel, så er det værd at lægge mærke til at Dansk Folkepartis tilnærmelse til Rusland skyldes et håb om at Rusland vil medvirke til at fremme den europæiske islamofofi, og dette motiv kan vel ikke undre, når man kender Dansk Folkeparti.
Det er sørgeligt, at når Dansk Folkeparti endelig mener noget fornuftigt, så er det altid noget skummelt som ligger bagved.
Truslerne mod Danmark består at terrorisme, som stort set kunne reduceres til nul, hvis Danmark igen ville være en fredsnation, som vi var fra 1864 og indtil Fog Rasmussen i 2003. Vi kunne være et fredeligt land til gavn og tryghed for os selv, og til fremme for udvikling, demokrati, fred og fatigdomsbekæmpelse i hele verden.
I stedet har vi FE og Dansk Folkeparti, som med hver deres tåbelige trusselsbilleder, kæmper om hvem der kan skabe mest utryghed for dig og mig og Danmark.

Selvfølgelig bliver vi i Europol

Så er Europol-aftalen ved at være på plads, og det er stort set samme forhold som vi har haft hele tiden. Det kunne selvfølgelig ikke være anderledes, for det er jo sund logik at dette er lige så vigtigt for resten af EU som for Danmark.
Det har derfor været ulideligt at se og høre på politikerne, både de danske og EU-toppen samt journalisternes forsøg på at få os til at tro at det skulle være et problem. Journalisterne har kogt rigtig megen suppe på det søm, og EU-politikerne har vist bekymrede ansigter og stillet betingelser, mere eller mindre bestilt af de danske, som er sure over at vi ikke stemte som de ville.
Nu har de så alle næsten bøjet sig, efter at de har fundet ud af at vi vælgere nok heller ikke ville makke ret ved en ny afstemning.
Så engang imellem virker demokratiet, selv om magtpolitikerne ikke kan lide det.

Hillary Clinton er højt kvalificeret, men …

Hillary vil blive den dygtigste og mest velfunderede amerikanske præsident ever. Men desværre har hun ingen væsentlige visioner, og hendes overordnede holdning er som sædvanlig “America über alles”. Hun skal værne om amerikansk magt og våbenindustri, og ellers bliver hun sat på plads eller i værste fald myrdet, for sådan er Amerika desværre. Og dog, – lad os ønske og håbe at Bernie Sanders har en vis indflydelse, og at Hillary kan blive grebet af ideen om at skabe et bedre samfund. Hvis det skulle ske at hun pludselig får visioner, så vil hun pga. sin indsigt og dygtighed blive den bedste amerikanske præsident ever, og skabe mirakler for hele verden. Hvis ikke, så fortsætter det bare som “the same old shit”.

Bare man dog ville forsøge at indføre politistaten i et hug

Bare man dog ville forsøge at indføre politistaten i et hug, så ville det straks blive bremset af protester. Men når man gør det med en lille bid ad gangen, så vænner befolkningen sig stille og roligt til de små ændringer. Selv de politikere og embedsfolk som skaber det hele bliver immune, og synes derfor at det er ok og til folkets bedste. Hvis de undertrykkelseslove som vi allerede har i dag var blevet forsøgt indført på en gang før 2001, så ville det straks være blevet forhindret af en bastant folkeprotest, hvor selv det meste af højrefløjen ville have deltaget.

Skal vi være bange for russerne?

Det var rigtig godt at Sigge Winther i aftes i Deadline præsenterede tallene som viser at militærstyrkerne i Nato er mange gange større end i Rusland. Men det var yderst beklageligt at gæsten Anna Libak fik lov til at afvise det som betydningsløst, og straks dreje samtalen i en anden retning.

Anne Libak er dygtig til russisk og har enhver tænkelig teoretisk baggrund for at være ruslandskender. Men hun ved ikke hvordan Ruslands befolkning tænker, fordi hun er inficeret af en nærmest religiøs russerskræk, som stammer fra den koldkrigsretorik, som højre populister, incl. hende selv, nu arbejder på at genoplive.

I mit arbejde med at modvirke Danmarks køb af krigsfly har jeg oplevet, at langt de fleste danskere ikke kender de tal som Siggi Winther lagde frem, og derfor er lettere at overbevise om ”nødvendigheden” af oprustning mod Rusland.
Tallene er derfor yderst afgørende for debatten, og Anne Libaks hurtige ignorering af tallene bør derfor ikke stå uimodsagt.

I forbindelse med fusionen af de 2 Tysklande var det en uformel aftale at de øvrige østeuropæiske lande skulle forblive neutrale. Men da Rusland var svag benyttede Vesten lejligheden til alligevel at annektere alle disse lande, og dette føles som en trussel set fra den russiske befolkning. Derfor er det let for Putin at få opbakning på hjemmefronten for sin aggressive fremtoning, men at betragte dette som en militær trussel mod vesten er naturligvis helt hen i vejret. Husk på også at Rusland har været angrebet 3 gange af vesten med store tab til følge, og USA’s fremturen i Sydamerika, Vietnam og Mellemøsten har ikke svækket frygten i den russiske befolkning. Endelig har kun USA og ingen andre anvendt atomvåben.

Men kort sagt, tallene som blev vist i aftes er et væsentligt argument blandt mange andre, for at et russisk angreb på vesten er utænkeligt, og tallene derfor bør være med til at nedtone den russerskræk, som militærstrateger og våben lobbyen bygger på.
Men med Anne Libaks deltagelse uden modspil, blev denne yderst væsentlige oplysning reduceret til ingenting.

Europol, – se så at få lavet den aftale

Det er meget beklageligt at hele “the establishment” er mere interesseret i noget ligegyldigt strategi end i at løse problemet. Danmarks deltagelse i Europol er ikke kun vigtigt for Danmark, men lige så vigtigt for de øvrige Europos lande. Det er derfor besynderligt hvorfor det skulle være vanskeligt at lave en parallelaftale, som svarer til den danske vælgerbefolknings ønsker? Men fordi “the establishment” er sure over at den danske vælgerbefolkning ikke makker ret, så forsøger man at lave et problem ud af noget, som overhovedet ikke er noget problem, – nemlig, at selvfølgelig skal vi samarbejde i Europa om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Det vil være klædeligt og også praktisk og fornuftigt om “the establishment” i EU og også i Danmark dropper alle de tåbelige strategiske og bureaukratiske forhindringer, og sørger for snarest at gennemføre den Danske parallelaftale, som er til gavn for alle, på nær de grænseoverskridende forbrydere.