Categories

Du skal være ekstrem (u)heldig, for at blive Corona-smittet!

Iflg. De officielle tal fra SSI, så har der nu været i alt 207.577 smittede med Corona i Danmark i løbet af 1 år. Om det passer er der ingen der ved, men det er som sagt de officielle tal fra SSI og dermed det eneste vi har at holde os til.
En smittet bliver i langt de fleste tilfælde slet ikke syg, og ellers varer sygdommen typisk fra 2-3 dage til en uge. Der er dog enkelte tilfælde som varer længere men det er meget få. For at være på den sikre side kan regnes med et gennemsnitlig sygdomsforløb på 1 uge for samtlige smittede. Dvs. at der hele tiden i gennemsnit går knap 4.000 rundt i hele Danmark som er smittede og som kan smitte andre, svarende til 0,07% af befolkningen.
Dvs. at du skal møde 1430 tilfældige personer for at møde 1 som er smittet.
Hvis du så møder denne ene, som er smittet, så er chancen for at vedkommende smitter dig statistisk max. 2%, med mindre at det er et meget intimt møde, og det er selvfølgelig en helt anden sag ????
Dvs. at du statistisk skal møde 143.000 personer før der er 1 som smitter dig.
Nu er det jo sådan at statistik kun er en del af sandheden, for i det virkelig liv findes også held og uheld. Men her er statistik også interessant, for det betyder jo, at hvis din nabo bliver smittet, så vil du statistisk set være endnu mindre i fare, med mindre altså at du har intim omgang med denne nabo ????
At statistik kan være svært at forstå er en ærlig sag. Men det er uacceptabelt, når en regering enten ignorerer statistikken eller forsøger at manipulere den med det formål at skabe frygt i befolkningen, så man derefter kan få folk til at gå i takt og finde sig i næsten hvad som helst, og så pudse sin glorie og nyde sin popularitet hos et flertal, som er hjernevasket til at tro på at regeringen har reddet dem fra sygdom og død.
Der er dd. registreret 2.338 dødsfald ”af eller med” Corona gennem det seneste 1 år. Det svarer til 4,25% af alle dødsfald i Danmark, som er ca. 55.000 pr. år. Men dels er test-tallene meget usikre, og dels ved vi at næsten alle dødsfald ”af eller med Corona” har været terminale tilfælde, hvor Corona har erstattet influenza eller lungebetændelse m.fl. som den endelige officielle dødsårsag. Reelle dødsfald forårsaget alene af Corona kendes ikke, men formodes at være meget tæt på 0.
Jeg erkender at livet er andet end tal, men samtidig er tal en vigtig ingrediens, hvis man skal forstå hvad der reelt foregår. Og mht. Corona, så taler tallene deres tydelige sprog og bekræfter at pandemien er reelt ikke eksisterende (se igen tallene ovenfor), eller i hvert fald et mindre problem end fx influenzaepidemien i 2018, hvor hospitalerne måtte tage gangene i brug som sygestuer, men hvor ingen overvejede at lukke samfundet ned. Desuden er Corona et meget mindre problem end de følgevirkninger, som er opstået pga. hysteriet og nedlukningerne, – konsekvenserne heraf er uoverskuelige, helbredsmæssigt, mentalt/psykologisk, økonomisk osv.
Det tyder på at der nu kommer en åbning og en lempelse af restriktionerne, så lad os se om regeringen har forstået at nok er nok, og at vi ikke længere kan leve med at blive ruineret, undertrykt og holdt for nar.

Mette F prøver at slippe ud af Corona-hysteriet ved at kræve flere test

Jamen, det undrer mig bare, hvorfor alle skal testes hele tiden, når vi ikke fejler noget? Det er da både dyrt og besværligt og fuldstændig nytteløst. Og for at gøre det groteske endnu mere grotesk, så ved vi nu at gældende testmetoder langtfra fortæller sandheden om smittet eller ej.
Jeg tror at det handler om noget helt andet: Vi har en regering med en statsminister i spidsen, som desværre har scoret stemmer/popularitet på at skabe frygt og restriktioner, og nu begynder trætheden at melde sig så meget i befolkningen, at statsministeren føler sig presset til at finde en nødudgang fra vanvidet uden at tabe ansigt. Og det er her test, test og test kommer ind.
Men stop det nu Mette Frederiksen, og erkend at du har tabt. Du har prøvet hvordan det er at ride på en popularitetsbølge, som du har skabt på falske præmisser ved at manipulere frygt i befolkningen. Men alting har sin tid, og nu er flere og flere trætte af leve i dit fængsel. Og du redder ikke dit skind ved at sige test, test og test, for det har vi gennemskuet. Din eneste chance er at komme ned fra piedestalen, indrømme at du har været igang med at ødelægge Danmark med en falsk begrundelse og så sige undskyld.
Kom nu, Mette, vi skal have vort liv, vor frihed og vort samfund tilbage, og det skal være nu!

Hård kritik af Heunice, “Vidner om total magtfuldkommenhed”

Ja, og magtfuldkommenheden bruges til at holde alle danskere som gidsler i frygt og afmagt og manglende socialt liv, uden påviselig anden påviselig grund end ønsket om at manipulere og bestemme. Demokrati og menneskerettigheder er afskaffet. Gamle tvinges til at leve deres sidste korte liv i frygt og ensomhed, unge frastjæles deres ungdom og til dels også uddannelse, selvstændige erhvervsdrivende frarøves deres livsværk og lønmodtagere mister deres job. Og som forsøg på at lukke munden på kritikken, så hældes der milliarder ud til højre og venstre, penge som vi og de kommende generationer skal betale tilbage over skatten.
Dette galemandsværk har nu varet i et år, og flere og flere føler sig afmægtige og bliver psykisk syge.
Men Heunicke og Frederiksen er ikke eneansvarlige. Et flertal i Folketinget, også fra højrefløjen har taget mundbind for øjnene og laller med på samme undertrykkende, udemokratiske, menneskefjendske og ekstrem dyre melodi.

Fra i dag er Danmark næsten ren politistat, – hvad kan vi gøre ded det?

Læs denne bekendtgørelse:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/36?fbclid=IwAR2X9D3QvOC7qPASzPmuteAG1HslD-XLHhKepju6H1aDgLs3UbpcpNcY7JA
Det er rendyrket diktatur som i Kina og det gamle Østtyskland. Jeg fatter ikke at et folkevalgt folketing kan finde på at gå med til den slags. Det er klart grundlovsstridigt, men sådanne småting er magthaverne åbenbart ligeglade med.
Vi må fortsætte med alle former for ikke-voldelige protester og demonstrationer, indtil de måske også forbyder dette, i strid med grundloven. Vi må være kreative og udvise civil ulydighed hvor det er muligt.
Undgå at lade dig teste, med mindre du er så syg at du behøver hjælp. Undlad at downloade smitte-appen, og slet den hvis du allerede har den.
Jeg har levet i Danmark i 74 år, rejst rundt i verden og pralet af at leve i et frit og ordentligt land med respekt for menneskerettigheder og den personlige frihed. Min respekt for danske myndigheder led et væsentligt knæk efter 9-11, da man begyndte at indføre borgerundertrykkende terroristlove og en facistisk udlændingepolitk.
Nu er min sidste respekt forsvundet. At se et flertal af uerfarne politikere indføre diktatur og politistat i Danmark, det er den største skuffelse, jeg har oplevet.
Samtidig føler jeg mig magtesløs, fordi den dygtige markedsføring af magtmisbruget v.hj.a. frygt har virket, så et flertal af befolkningen accepterer undertrykkelsen.
Hvad gør vi nu???

Danmark skal handle ud fra humanisme og næstekærlighed

Nej, vi skal ikke tage 50 personer hjem, som nogle politikere foreslår, blot for at vaske vore hænder og tro at vi viser anstændighed. Vi skal selvfølgelig tage alle danske statsborgere, børn og forældre osv. Hvis vi ikke gør det, så bliver statsborgerskab jo helt betydningsløs. Næste gang er det måske mig, som ikke kan få lov at rejse ind i Danmark pga. en forbrydelse (helt aktuelt kunne det fx. være at jeg ikke gider corona-vaccine).
Det er uanstændig at efterlade nogen i lejrene. De er danskere, de er mennesker, og uanset hvad de har haft gang i, så bliver verden et endnu mere brutalt sted at leve, hvis vi ikke tager os af dem og viser og lærer dem den menneskekærlighed, som de trænger til at lære.
At et enkeltindivid kan have foragt for et andet menneske er menneskeligt og undskyldeligt. Men en stat må ikke navigere efter foragt. Staten skal derimod søge løsninger på konflikter og negative tiltag i stedet for at skabe eller fremme dem.
Så se nu at få disse stakler hjem til Danmark, og hjælp dem med at blive til ordentlige samfundsborgere.

Corona og statistik.

Med de seneste tal fra i dag, så er i alt 1623 danskere døde af eller med Corona i hele perioden. Det skal bemærkes at hvis man inden for 14 dage er testet positiv og derefter omkommer af anden sygdom eller ulykke eller selvmord, så tæller de som Corona.
Men tilbage til de i alt 1623 dødsfald, så udgør det under 2,95% af alle døde i det seneste år (ca. 55.000), hvor altså 97% er døde af altmulig andet + en væsentlig del af de 2,95%, som ikke er døde AF men MED Corona, – nogle eksperter vurderer at dette er langt overhalvdelen, men dette er ikke verificeret.
De 1623 dødsfald AF eller MED Corona udgør 0,028% af den danske befolkning, altså 3 for hver 10.000, hvilket er langt mindre end en hård vinterinfluenza, og mangefold mindre end dødsfald pga. rygning, luftforurening, dårlig ernæring, alkoholisme og depressioner mm.
I alt 183.801 er erklæret smittede. Sygdomsforløbet varer i gennemsnit højst 2 uger (de fleste bliver slet ikke syge af smitten), dvs. at 7.000 eller under 0,13% er løbende syge af Corona.
Ingen af disse tal er hemmelige, de er alle offentlig tilgængelige. Bl.a. bringer Politiken.dk hver dag den opdaterede statistik. Og som enhver med en smule flair for tal kan se, så er det reelle Corona-problem så tæt som noget kan være på ingenting.
Men hvordan kan det så være muligt at sætte hele verden ud af drift, når der reelt er intet at frygte, og slet ikke, når der sammenlignes med andre farer i livet?
Desværre ser en væsentlig del af forklaringen ud til at være det, at folk generelt lader sig påvirke af overskrifter og propaganda, og derved opbygges fortællinger, som befordrer en frygt-psykose, som sætter den logiske tankevirksomhed ud af drift. Desuden har mange svært ved i det hele taget at forholde sig til tørre tal, med mindre at det handler om prisen på rugbrød, mælk og benzin.
Så dette er min forklaring på at man kan få et stort flertal til at rende rundt med ubrugelige masker, halvdelen fordi de tror på autoriteterne og halvdelen for at undgå udskamning og konflikt.
Men hvad vil så vor egen regering opnå ved at medvirke til opbygning af dette frygt-scenarie i stedet for at medvirke til at neddæmpe det? Ja, for det første så består regeringen jo af almindelige mennesker, så de sætter sig måske heller ikke ind i statistikken. for det andet er bange for at tage ansvar, og derfor lytter de til “de højere magter” som i dette tilfælde formentlig primært er SSI og WHO.
Men hvorfor vil så SSI og WHO og evt. andre lignende organisationer føre hele verdens befolkning bag lyset, ødelægge vore samfund og påføre os en hel utilstedelig undertrykkelse med påskud om at ville frelse os fra den snarlige død, som statistikken klart fortæller slet ikke er på trapperne?
Hel ærlig, det undrer mig, og jeg kan ikke selv besvare dette spørgsmål.
Den eneste forklaring, som jeg kan finde, er at disse organisationer på den ene eller den anden måde er i lommen på en dygtig og hensynsløs medicinalindustri, som ser hysteriet som vejen til at tjene flercifrede milliarder på salg af “værnemidler” og vacciner mv. Men som sagt, det er kun et gæt, for jeg kender ikke forklaringen. Og jeg forstår ikke at det aktuelle verdensomspændende hysteri, nedbrydning af vore samfund og undertrykkelse af befolkningerne kan ske i et moderne såkaldt oplyst samfund.

Vi skal ikke længere finde os i det.

Danmarks nuværende regering ved jo ikke hvad den selv laver. De lader sig styre af SSI og WHO, som igen styres af en grådig farma-industri. De stjæler vort liv, vor frihed, vor økonomi osv. på grundlag af syntetisk frygt, som siger at vi er tæt på at dø alle sammen af en meget farlig sygdom, hvis ikke vi retter ind.
Men sandheden er at dødsfald med Corona kun udgør ca. 6% af det seneste års samlede dødsfald i Danmark, og de 94% af disse er på vej til at dø uanset Corona, hvilket betyder at Corona reelt har været direkte skyld i 0,15% af det samlede dødstal inden for det seneste år. Med andre ord. Med andre ord, ud af de indtil nu 1450 dødsfald i Danmark med Corona er Corona den direkte skyldige for de 75.
Alle disse tal er offentlig tilgængelige, men da folk generelt ikke interesserer sig for statistik, så har det altså hidtil været muligt at manipulere en helt ubegrundet frygt langt ind i folkesjælen.
Lockdown har fatale konsekvenser. Det er estimeret at millioner af mennesker verden over vil dø pga. lockdown og endnu flere kommer til at leve i dyb fattigdom.
I Danmark betyder det isolering, fremmedgørelse, ensomhed, desuden arbejdsløshed og lukning af mange små virksomheder, og dermed øget centralisering. Mennesker forhindres i det samvær, som er den vigtigste del af tilværelsen, og tvinges eller opfordres til at isolere sig med voldsomt stigende psykiske problemer til følge. Gamle på plejehjem forhindres i det samvær, som er den sidste mening med deres tilværelse. Unge fratages deres ungdom og børn forhindres i skolegang og samvær med kammeraterne. Det er lykkedes regeringen at gøre Danmark til et sygt samfund, hvor gode oplevelser og events er forbudt, Folk går rundt med masker, er bange for hinanden og isolerer sig i ensomhed.
Jeg kender ikke dødstallene pga. lockdown, de kan ikke registreres, og fx. selvmord kommer ofte senere efter en længere periode med depression. Men jeg er overbevist om at det samlede antal dødsfald pga. lockdown vil langt overstige de reelle Corona-dødsfald. Og hertil kommer at man har fjernet meget af det, som gør livet værd at leve mens vi lever.
Men hvad handler det hele om? Er det frygt for at træffe egne beslutninger i stedet for at rette sig efter WHO? er det manglende viden om statistik? (det burde de mange rådgivere vel kunne hjælpe med), er et magtsyge? nyder statsministeren at kunne lege mor og diktator? – Jeg ved det ikke, og jeg undrer mig. Jeg er 74 år og har oplevet adskillige epidemier også dem med langt større dødstal end denne. Men det er første gang i min tid at verdens magthavere er gået fuldstændig i selvsving og at den danske regering er hoppet med på vognen og de facto har indført diktatur og grov undertrykkelse af den danske befolkning.
På det seneste har man yderligere strammet undertrykkelsen, og truer med at stramme og forlænge den igen. Samtidig forsøger man at manipulere os alle til at modtage en overflødig og tvivlsom vaccine.
Vi må gøre noget nu, vi kan ikke vedblivende vente på at regeringen kommer til fornuft, for det ser ikke ud til at ske foreløbig. Og selv når folk bliver så trætte at frygt-kanpagnen fiser ud, så har man i mellemtiden set sit snit til at indføre en nu diktatorisk epidemilov.
Men så længe et flertal frivilligt maskerer sig og går i takt er det svært. Vi kan blot protestere og udvise civil ulydighed.
Men lad høre, hvis nogen har gode ideer til imødegåelse af hysteriet og undertrykkelsen, – ikke.voldelige naturligvis!

Vigtig nytårshilsen til vor statsminister

Hi Mette
Som en af dine undersåtter takker jeg for din nytårshilsen. Faktisk har jeg aldrig før følt mig som undersåt, men jeg har heller aldrig før i mine 74 år prøvet at leve i et diktatur, så det har været noget af en oplevelse. Men det er altså ikke særlig rart på sine gamle dage at få frataget til fundamentale frihedsrettigheder, og især ikke når det begrundes med en oppisket frygt for en fare, som statistisk set ikke eksisterer.
Når vi ser dig i de koreograferede pressemøder, ser det ud som om du nyder den udemokratiske magt, som du har givet dig selv, men jeg tror dog ikke at det er noget som du selv har fundet på, da hysteriet og magtrusen jo er verdensomspændende. Jeg tror nærmere at du som andre af verdens ledere lader dig manipulere af WHO, som er kendt for at modtage store pengesummer fra den farma-industri, som skal sælge test og vaccine.
Men du kan vel ikke være uvidende om at smittetallene er væsentlig lavere end i tidligere influenzaepidemier, at dødstallene som får corona-stemplet indtil nu kun er 2,4% af det seneste års samlede dødsfald, og at de døde, med ganske få undtagelser, var på vej til at dø og blot fik mærkatet corona i stedet for lungebetændelse eller kræft.
Det er sørgeligt, hver gang et liv afsluttes, men det er nu en del af livets gang, at vi alle skal herfra på et eller andet tidspunkt.
Vi skal passe på hinanden, og vi skal især passe på de svage. Men hvis et par dages længere levetid for døende skal koste undertrykkelse af de demokratiske frihedsrettigheder for hele befolkningen, som skal leve videre, så er prisen for høj. Desuden går undertrykkelsen og restriktionerne jo også ud over de døende, endog i ekstrem høj grad, når de forhindres i at have besøg af deres kære.
Endelig er det et stort spørgsmål om de udemokratiske, frihedsbegrænsende restriktioner har nogen virkning, og om det ikke ville være mere effektivt at betragte os alle som voksne, ansvarlige mennesker, og så bygge på vejledning i stedet for regler?
Alt i alt så har du brugt din magt til at skabe urimelige forhold for Danmark og den danske befolkning. Det har været årsag til ubærlig ensomhed og frustration for netop de grupper, som du gerne vil beskytte. Det har ødelagt livsgrundlaget for mennesker, som er blevet arbejdsløse, som har mistet deres livsværk, deres virksomhed, for dem som gik hinanden på nerverne, når de skulle være hjemme hele tiden, for de gamle, som er blevet isoleret som fanger, for de unge, som er blevet frarøvet ungdommen osv. osv.

Tænk over det!
Hyg dig i aften, så godt du kan, – det er dig vel undt.
Men lad os så starte det nye år med at droppe den vildt overdrevne og ødelæggende skrækpropaganda, og giv os vort liv tilbage.
Godt nytår!

Et svar til David Trads

David Trads, du skuffer mig, både med din manglende viden og med din antidemokratiske tankegang. Tvangsvaccination er en grov undertrykkelse af den personlige frihed, og det bliver ikke bedre, hvis det sker på et falskt eller tvivlsomt grundlag.
Du siger: “Det her er den alvorligste trussel mod vores fælles sundhed, som alle nulevende har oplevet”. Men det passer jo ikke. Prøv at sætte dig ind i statistikken, så vil du finde ud af at corona er et mikroskopisk problem, som er pisket op vhja. frygt og pression og markedsføring i en grad, som er ufattelig.
Kik i stedet på de virkelige problemer som hjerte-kar-sygdomme, forurening, klimaforandring og ødelæggelse af klodens biodiversitet, eller krige og underernæring osv.
Med dit skriv, som bygger på manglende forståelse af den reelle statistik, bidrager du til den propaganda, som formentlig stammer fra en skjult dagsorden om at sælge test og vaccine, som begge dele er usikkert og i værste fald helbredsskadelige.
Du spænder dig selv for en vogn bestående af uvidenhed, manipulation, frygtpropaganda og markedsføring for en kynisk farma-industri. Og du appellerer til at undertrykke vore demokratiske frihedsrettigheder for at tvinge os til at modtage en tvivlsom og måske farlig vaccine.
Dette klæder ikke en socialdemokrat.

Se David Trads’ indlæg herunder:

David Trads, journalist og forfatter
Hvis man ikke lader sig vaccinere, skal man kunne straffes
Skal coronavaccination gøres obligatorisk?
»Ja, det skal det. Det her er den alvorligste trussel mod vores fælles sundhed, som alle nulevende har oplevet, og vi ved, at der er en rigtig god mulighed for at slå den ned ved hjælp af en vaccine. Så vi er simpelthen nødt til at sikre os, at det antal, der skal have vaccinen, for at vi får nedkæmpet virussen, også er et antal, vi kan nå op på. Det betyder, at vi kan blive nødt til at sige, at det at lade sig vaccinere er noget, man skal«.
Betyder det, at man efter din mening skal kunne straffes, hvis ikke man tager vaccinen?
»Ja, det gør det«.
Hvordan?
»Det kan man gøre på mange måder. Og her vil jeg også lige sige, at det selvfølgelig er o.k., hvis folk af forskellige helbredsårsager ikke kan tage vaccinen. Det skal selvfølgelig ikke straffes. Men da det her er så afgørende for, at vi kan få det samfund tilbage, som vi alle sammen ønsker – herunder den økonomi, der skal til for at drive det samfund – så er det simpelthen for risikabelt at lade folk bestemme selv. Man kunne eksempelvis give bødestraf til dem, der ikke vil lade sig vaccinere. Alternativt kunne man nægte ikke-vaccinerede adgang forskellige steder; på restauranter, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og så videre«.
Men konsekvensen af det, du siger, er vel, at individets krop snarere er statens ejendom end individets egen?
»Ja. Og sådan kan det blive nødt til at være. Det er i virkeligheden heller ikke så usædvanligt et overgreb mod individet, som man umiddelbart kunne tro. Når vi i al almindelighed bliver indlagt på et hospital, sidder vi jo ikke som individuelle borgere og betvivler den behandling, som det sundhedsfaglige personale præsenterer os for. Og så er det heller ikke nyt, at der af folkesundhedsmæssige årsager bliver truffet beslutninger, der overtrumfer vores egen ret til selv at bestemme, hvad vi gør«.
Vil du selv lade dig vaccinere uden betænkeligheder?
»Ja, det vil jeg. Uden den mindste betænkelighed«.

Vaccine-skepticisme en sund reaktion og tyder på at demokratiet kan genoplives

Jeg er ikke enig med Jacob Mark fra SF, som prøver at lukke munden på vaccineskeptikerne. Hele denne corona-sag er mystisk, og mistænkelig og giver anledning til utallige spørgsmålstegn. Hvordan kan man sætte en hel verden i stå vhja. en massiv skrækpropaganda for noget som er tæt på ingenting, når man spørger statistikken i stedet for følelserne.
Mere og mere tyder på at en korrupt pharma-indistri kan være bag.
Hvis jeg var et samvittighedsløst magtmenneske med en stor stilling i medicinalindustrien, ville jeg lynhurtig kunne finde en “partner” i WHO, som mod en erkendtlighed kunne hjælpe med de “rigtige” holdninger. Og da desværre uselvstændige regeringer verden over tilsyneladende lytter til WHO og retter ind, så kan dette formentlig være en forklaring på hele gedemarkedet.
Men tilbage til min uenighed Jacob Mark. Jeg mener at det er meget vigtig at alle skeptikere giver udtryk for enhver mening, som ikke er “statsautoriseret.” Vaccinen er først og fremmest unødvendig, fordi den såkaldte pandemi er en alm. vinterinfluenza med væsentlig færre dødsfald end normalt, idet registreringen af adskillige dødsfald er manipuleret, så det ser til at være pga. corona.
Dernæst hersker der stor tvivl om vaccinationens virkning både på kort og især på lang sigt. Endelig er der spørgsmålet om bivirkninger, som er uafklaret. Men det er bemærkelsesværdig at vaccineleverandørerne har sikret sig at de ikke kan retsforfølges for bivirkninger.