Categories

El-biler er bare en lappeløsning

Efter mere end 50 års advarsler er det pludselig gået op for politikerne at vi har overforbrugt og at der sker klimaforandringer. Og så går man i panik og finder løsninger, som viser handlekraft, men uden at tage fat i det egentlige problem, at vi producerer for meget, forbruger for meget, transporterer for meget osv. Selvfølgelig er der brug for nye tekniske løsninger, men det hjælper ikke ret meget, hvis den forbrugeristiske mentalitet og livsstil bare kører videre.
El-biler har mange fordele, de kan køre på ren vedvarende energi fra sol og vind og i selv om noget af energien kommer fra kul og olie, så er virkningsgraden ca. det dobbelte af en brændstofbil. Desuden fjernes luftforureningen fra landevejene. Men til gengæld er ulemperne ved den nuværende batteriteknologi så store, at en hurtig panikagtig omlægning til el-biler vil vise sig at være en fejldisponering.
Men el-biler eller ej, så kræver et stop af klimaforandringen langt mere gennemgribende nutænkning og samfundsmæssige forandringer. Vi skal køre mindre, producere mindre, forbruge mindre. Vi skal lære at bo hvor vi arbejder eller arbejde hvor vi bor, at holde op med at købe al mulig skrammel, som vi ikke har brug for, at købe lokale produkter, som ikke har været transporteret verden rundt, at genbruge osv. Der er så mange ting, som vi hver især kan gøre mere rigtig, uden at lide afsavn.
Men straks vil Ågerup og Corridon og alle de andre betonkapitalister råbe op og advare om at samfundet vil bryde sammen, hvis ikke der er vækst i produktion og forbrug. Og jo, det vil blive et andet samfund. Vi vil få mere tid til at interessere os for de nære ting, som fx. at passe på vore børn og vore gamle og til at passe på naturen og nyde alle de gratis glæder ved at amarbejde med naturen i stedet for de kunstige kortvarende glæder ved at købe og købe og købe alt muligt ragelse, som vi ikke har brug for.

Så meget har danske krigsfly bidraget til klimakatastrofen

De danske F16-fly har indtil nu fløjet i 335.080 timer. Brændstofforbruget og dermed forureningen er militært klassificerede oplysninger, som ikke kan offentliggøres (hvorfor må den danske befolkning ikke få det at vide???). Der findes dog ikke verificerede oplysninger, som siger at flyet bruger 6.000 l/time ved lav hastighed og 25.000 l/time ved max. hastighed. Lad os være flinke og gætte på et gennemsnit på 12.000 l/time, så er har F16-flyene brugt 4.020.960.000 l brændstof, svarende til det årlige forbrug for ca. 350.000 gennemsnitsbiler, og med et samlet CO2-udslip på ca. 10 mia. tons (10.000.000.000), eller svarende til ca. 5 mio flyrejser fra Danmark til USA.
(Alle tallene er med forbehold for unøjagtigheder, men i grove træk er størrelsesordenen korrekt).

Flere købere står allerede på spring for at købe de op til 40 år gamle kampfly.

Vi fik at vide at F16-flyene var nedslidte og det var “nødvendigt” at købe de nye F35 til næsten ufattelige store skattebetalte penge.
Nu får vi så at vide at der er mange flyvetimer tilbage i F16, og at de skal sælges til andre lande. Det er rystende at vi som samfundsborgere således manipoleres af vore politikere og embedsmænd, som igen er manipoleret af USAs høge og den amerikanske krigsindustri.
Og hvem skal de gamle krigsfly så sælges til? Ja, det vil man ikke oplyse !!! – Altså i vort “demokratiske” samfund må vælgerne ikke få at vide hvem der er interesseret i at overtage disse krigsmaskiner, som vi har fået at vide er for nedslidte til Danmarks krigsførelse. Er det mon magthaverne i fattige udviklingslande, som prioriterer køb af gamle krigsfly frem for befolkningens levevilkår? Og selv om det er forbudt at sælge til krigsførende lande, så kan flyene sagtens blive brugt i en borgerkrig, bare den ikke er brud ud inden flyene leveres. Eller vil man sælge til mellemhandlere, som det er sket med andet krigsmateriel, så man bagefter kan vaske sine hænder og sige at vi solgte naturligvis ikke til krigsførende lande, så vi forstår ikke hvordan de pludselig er landet der. Og i det hele taget, hvorfor skulle nogen ville købe gamle krigsfly, hvis ikke det er for at bruge dem til krig, eller videresælge til krig.
Hele projektet er bare så gennemført skummelt, at det er svært at forstå at en dansk “forsvars”minister vil lægge navn til og skjule detaljerne for befolkningen.
I artikler står der også at USA skal godkende salget. Hvorfor skal de det?? – det svare da til at lade ræven vogte får. Det bør vel i stedet være den danske befolkning som skal godkende salget?

Svindel i Millitær og Krigsministerie

Ak ja, – det er trist at der ikke er mere samvittighed i omgangen med vore skattepenge. Men det kan vel ikke undre, at folk, som styrer en så destruktiv institution som millitæret kan være fristet til at lade samvittigheden blive derhjemme, og at de desuden kan få den tanke at det kan være ligegyldigt om pengene bliver spildt på den ene eller den anden måde.
Intet er dog så skidt at det ikke er godt for noget. De penge, som er “forsvundet” kan ikke samtidig bruges til at dræbe og ødelægge ude i verden hvor Danmark iflg. de krigsgale magthavere og våbenindustrien skal føre en “aktivistisk udenrigspolitik”.

Bankerne bør give sig til at låne penge ud - det er deres opgave

Hvis bankerne har stående for mange døde penge er det selvforskyldt.
Der er mange sunde små og mellemstore virksomheder, som har brug for lån, men ikke kan få det pga. bankernes uvidenhed og vægren ved fx. forskellige brancher og geografiske områder.
I fx. restaurantbranchen er der som i alle andre erhverv gode og dårlige virksomheder. Men bankerne har besluttet at alle i branchen er dårlige. Det betyder at hele branchen finansieres på det grå marked til skade for virksomhederne og til skade for bankernes indtjening og kun til gavn for et gråt finansmarked som ikke er samfundsgavnligt.
I det såkaldte “Udkantsdanmark” er huspriserne stigende i modsætning til de store byer, hvor priserne begynder at falde. Alligevel er det ofte umuligt at få boliglån i “Udkantsdanmark”, på trods af at udlåners risiko er langt mindre end i de store byer. Om det skyldes at det er mere sexet at give større lån med større risiko, eller det bare handler om alm. inkompetance vides ikke.
Men alt i alt, så burde bankerne trække i arbejdstøjet til gavn for samfundet og i sidste ende også til gavn for deres egen indtjening, i stedet for at pive over at de har for mange penge i kassen.

Julekursus 2019 på Langeland

Julekursus (Kursus er aflyst og udskudt til næste år)
”Skovly”, Lohals, 5953 Tranekær, Langeland.
for singler og andet godtfolk, som har lyst til at prøve noget andet end …

Ankomst den 23. december om eftermiddagen
Afrejse den 29.december over middag.

Tema:
”Klima- og miljøbevidsthed uden afsavn”
Hvordan kan jeg reducere mit ”footprint”, herunder min CO2-udledning, min påvirkning af biodiversiteten og fremme dyrevelfærd osv. på en sådan måde at livet bliver sjovere i stedet for besværlig?
Der bliver foredrag og især samtaler om emnet, og hvis du er åben og motiveret, så bliver det hverken kedeligt eller tom snak.
Deltagerne skiftes til at lave mad af råvarer, der så vidt muligt er økologiske.

Udover temaet:
23. og 24. laver vi julemad og holder juleaften sammen. Hvis nogen vil i kirke den 24., går vi gennem landsbyen og ad kirkestien til Hou Kirke.
Vi hygger os med sang og musik, tag dit instrument med, hvis du selv spiller.
Vi besøger 2 lokale billedkunstnere og får et foredrag om kunst, kultur og miljø.
Vi går ture på havnen, i skoven og ved stranden.

Transport:
Der er bus via Rudkøbing fra Odense, Nyborg og Svendborg, samt fra København (Flixbus).

Pris pr. deltager:
Deleværelse, 4 personer, fælles bad, kr.2.100
Dobbeltværelse, 2 personer, fælles bad, kr. 2.700
Dobbelt værelse, 2 personer, eget bad, kr. 3.000
Enkeltværelse, fælles bad, kr. 3.400
Enkeltværelse, eget bad, kr. 4.200

Kursusleder:
Flemming Østergaard, tidligere forstander for Miljøhøjskolen

Tilmelding og spørgsmål:
Flemming@Publicita.dk
Tel. 2299 3535

Missilangreb med 165 døde danskere

Missilangreb med 165 døde danskere, brændt ihjel eller druknet, – måske din søn eller datter, eller naboens? Det kan blive scenariet, hvis et flertal af inkompetente politikere får lov til at sende en fregat til Hormusstrædet, og hvis personalet, heriblandt unge uerfarne soldater er for dumme til at nægte at deltage i dette potentielle selvmord.
Bliver det i stedet det såkaldte støtteskib, kan det ende med 300 døde danskere.
Derudover kan deltagelsen i dette vanvid forventes at øge terrortruslen mod Danmark, og tåbernes macho-syge og krigsretorik vil således også skabe en ekstra fare for dig og mig, alle os, som ikke deltager, men ønsker fred og samarbejde. Det vil så igen give dumme og bange politikere anledning til skærpe terrorreglerne yderligere i retning af politistat.
Foruden farerne koster det misbrug af ressourcer og skattekroner, samt masser af luftforurening og CO2-udslip.

Med det nye folketing og den nye regering forventede jeg at Anders Fogs macho-Danmark ville være overstået, men sådan ser det desværre ikke ud. Både den nye udenrigs- og den nye forsvarsminister ser ud til at være hjernevasket i denne sag, og selv den radikale Martin Lidegaard har været ude at argumentere for at Danmark skal sende krigsskibe og med argumenter, som viser total mangel på indsigt, selv om han har været udenrigsminister.

Danmark skal ikke være en krigsnation, hverken fordi USA eller England ønsker det, – så forstå det dog!
Danmark skal ikke medvirke til optrapning af USAs konflikter kun til gavn for krigsindustrien.
Danmark skal være mæglere og medvirke til fred.
Så se nu at komme i gang med fredsarbejdet, kære politikere. Det et det som vi har valgt jer til, – ikke til at bringe danskeres liv og førlighed i fare.

Jeg bliver virkelig træt af denne Mattias Tesfayes udlændinge-bashing.

Det er med ham som med Nasar Kadar, at nu har de deres på det tørre og så skal andre udlændinge bare ned med nakken. Det er meget ubehageligt og meget umodent og dumt af dem.
Nu er Mattias bekymret fordi nogen unge udlændinge ikke ved at Kim Larsen er død. – Altså, jeg kan godt lide Kim Larsen, men skal det pludselig være en særlig dansk kvalifikation at vide om han er levende eller død, – hansynger jo stadig i radioen og på CDer. Mon ikke der er anden viden, som er vigtigere? Hvor mange danskere ved at bomber fra en dansk virksomhed smadrer mennesker i Yemen? Hvor mange danskere kender effekten af klimaforandringerne? Hvor mange danskere kender til antibiotikaresistens? Hvormange danskere ved at dansk landbrug er i gang med væsentlig at indskrænke den danske flora og favna og desuden forurene vort drikkevand? osv. osv, – Jo, Kim Larsen er ikke ligegyldig, men …
Mattias opstiller 3 punkter:
1. Man skal lære dansk. Jo, det er da en god ide, men der er jo mange måder at kommunikere på, og tvang fører aldrig til noget godt. Med motivation, så vil det jo komme helt automatisk lidt efter lidt.
2. Folk skal forsørge sig selv. Jo, men der er jo lige hvad de allerfleste helst vil. Men når man kommer til Danmark bliver man straks frataget al selstændighed og gjort til sociale klienter med begrænsninger, regler og umyndiggørelse. Det vil jo aldrig føre til selvforsørgelse. Et eksempel på det modsatte er i Uganda, hvor flygtninge fra Sudan får udleveret et lille stykke jord, hvor de kan dyrke fødevarer, redskaber og byggematerialer til et lille hus, samt llidt forsyning indtil det hele fungerer.
3. Folk skal anerkende, at demokratiets værdier bliver grundlaget for deres eget liv. “Det er Gud, der har vigepligt, når religion og demokrati støder sammen”. Det er jeg ikke uenig i, menhusk på at det har taget århundreder at nå til denne erkendelse i vor verden, hvor kristendommen har hærget, og stadig gør det til en vis grad, – og så vil Mattias have at nydanskere skal klare denne forandring på 14 dage. Det er jo total nuts og total mangel på forståelse af hvordan virkeligheden ser ud.
4. Det er ikke godt, når folk klumper sig sammen i nogle bestemte boligområder og dermed sender børnene på de samme skoler. Enig, men det stemmer bare ikke overens med at socialdemokratiet sammen med de borgerlige skaber alle mulige forhindringer for at indvandrere kan være alm. samfundsborgere på lige fod med gammel-danskere. Og når man som nu bliver så usselt behandlet af det danske samfund, så er det vel naturligt at man finder sammen i klynger med fælles problemer og fælles interesser. Det samme gjorde de danskere som indvandrede til Amerika, faktisk er der den dag i dag en dansker-by i Californien.
Hele Mattias’ dagsorden går tilsyneladende ud på at appellere til de danskere, som idag stemmer på DF for at få den flyttet til Socialdemokratiet. Om han er hardcore fremmedfjends, eller bydreng for Mette Frederiksen, eller bare dum, det vides ikke. Men det er sørgeligt og uholdbart, at Socialdemokratiet således ikke er et alternativ til den borgerlige regering med Inger Støjbergs og DF’ facisme.
Vi må derfor sørge for at skaffe flest muligt stemmer til De Radikale, Alternativet og Enhedslisten, og monikke danskerne snart vågner af tornerosesøvnen og opdager at vi kommer længere og længere væk fra de danske værdier, som hedder åbenhed, frisind og tolerance.

Danmark skal gå foran og nedruste

Hvem har mest krigsvæsen, Rusland eller NATO?
NATOs krigsbudget er ca. 13 x det russiske, altså ikke dobbelt eller 3-dobbelt, men 13-dobbelt.
Og alligevel hopper Danmark nu med på oprustningsvognen med Rusland som undskyldning.
Hvem har mest aggressivt trængt sig ind på hinandens geopolitiske område siden murens fald, Rusland eller NATO?
NATO har annekteret alle de østeuropæiske lande, som tidligere var en del af den Russiske (Sovjettiske) interessesfære, og har på det seneste forsøgt også at overtale de tidligere sovjetrepublikker, Georgien, Moldova og Ukraine.
Da det kom til Ukraine huggede Rusland bremserne i og sagde stop, ikke på en særlig sympatisk måde, men forståeligt. Og så brød Fanden løs.
NATO of EU, som siden 1989, trods løfter om et neutralt Østeuropa, er gået på strandhukst hos og anekteret alle Ruslands (Sovjets) tidligere alierede, går fuldstændig i selvsving, når Rusland slår bremserne i ved at annektere Krim, og forsøge at stoppe NATOs fleurt med Ukraine, i øvrigt i overensstemmelse med en stort flertal af befolkningen både på Krim og i Østukraine.
Putin et tidligere KGB-agent i Østtyskland, og høre som sådan næppe til Guds bedste børn. Men hans og Ruslands handling i Ukraine er forståelig om end usympatisk, og NATOs og EUs reaktion er slet ikke forståelig, da sagen klart foregår i Ruslands og ikke i NATOs geopolistiske interessesfære.
Hvis NATOs og EUs reaktion så havde været en fordømmelse af volden, kunne det være forståeligt, men det ville nok give problemer, da det største NATO-land, USA er velnok verdens mest voldelige organisation (tænk på Sydamerika, Vietnam, Irak, Afghanistan m.fl., og hvad med Hiroshima og Nagasaki ?).

Forstå det dog kære statsminister, kære forsvarsminister, kære folketingsmedlemmer … I er fanget i et spin af russerforskrækkelse, som intet har at gøre med virkeligheden, – det er jo NATO, USA, os, Danmark, som er den aggressive part, og Rusland, som bør føle sig truet. Og hvad kan man så gøre andet at true igen, men blot med en smule tom snik-snak fra en russisk ambassadør, og godt ved hvor svag Rusland er i forhold til NATO, og at Rusland ikke ville have en eneste chance i en krig med NATO.
Så hvorfor i alverden skal vi så opruste pga. den russiske trussel? – Det er der ingen der ved, uden dem som har sat spinnet i gang, – og det kan vel kun stamme fra en kynisk våbenindustri og deres politiske medløbere. Derfor kommer også kravet om at anvende 2% af BNP til krigsvæsen typisk fra USA, hvis økonomi vil kollapse, hvis våbenindustrien stækkes væsentlig, inden landet for taget sig sammen til at omlægge industrien til noget nyttigt, som fx. miljøindustri, sundhedsindustri og vedvarende energi.

Danmark må opgive sin rolle som krigførende land og som USAs nikkedukke, når det gælder om at være agressiv over for Rusland, og der er der mange grunde til:
1) det er dyrt for Danmark og usædvanlig dumme penge
2) det er farligt for Danmark, da vold skaber mere vold og optrapning, også retorisk, skaber fjender
3) Danmark har det stadig trods alt forholdsvis til vens med Rusland, hvilket er det bedste udgangspunkt for en dialog som skal skabe fred og forståelse og nedrustning
4) Danmark kan spille en afgørende rolle for verdensfreden, forudsat at vi stopper vort image som krigsnation

Det er fuldstændig ufatteligt at flertallet i regering og Folketing ikke kan se det. Hvad kan årsagen være?
Jeg har valgt at tro på at Danmark ikke er bundkorrupt, altså må det forventes at de ikke er betalt af våbenindustrien? Men hvad kan det så være?
Er de bare uintelligente, og aner ikke hvad der foregår? Nej, sådan er det vist heller ikke. Men hvad så?
Er de ligeglade, bare de kan få lov til at drikke te i Det Hvide Hus? Nej, den er for langt ude, det overgår jo kun statsministeren, og sjældent menige folketingsmedlemmer. Men hvad i alverden kan det så handle om?
Jeg tror at de tror på frygten. Hvis de er intelligente, så så frygter de ikke Rusland, men de frygter vælgernes frygt og vælgernes krav om handling. Og når pressen uafbrudt oppisker en frygtstemning, så tror politikerne fejlagtigt at de er nødt til at leve op til denne stemning og vise at de vil beskytte og værne om vor (vælgernes) tryhed. Derfor er de allesammen så eninge om at noget må gøres. Og når de så ikke aner hvad de skal gøre, så tyer de til gamle velkendte metoder: oprustning, selv om de formentlig godt ved at det er bullshit.

Men frygten i vælgerbefolkningen er ikke nær så stor som politikerne frygter, her tager politikerne fejl. For frygten findes meget mere i pressen end i befolkningen, fordi frygt sælger aviser, også i DR TV, selv om den ikke er kommerciel.
Hvis vore politikere kunne frigøre sig fra dette og i stedet bruge deres sunde fornuft, som jeg virkelig tror at de fleste af dem har, så ville verden se helt anderledes ud og vore 25.000.000.000 skattekroner kan bruges til noget fornuftigt i stedet for til et destruktivt krigsvæsen.
Danske politikere er ikke de værste, men de skal være de bedste, og det er dem/os der skal gå foran og arbejde for en verden i fred og samarbejde.

Danmark er jo ikke truet, bare vi holder os i skindet

Dansk Folkeparti har nu startet skænderi med FE (Forsvarets Efterretningstjeneste) om Islamisk Stat eller Rusland er den største trussel mod Danmark. FE prøver at bilde os ind at Rusland er en trussel for Danmark, da FE jo er en del af militærstrategernes og våbenfabrikanternes univers, og hvis man kan bilde befolkningen og politikerne ind at Rusland er en trussel, vil det fremme det militærindustrielle kompleks.
Dansk Folkeparti har ret, når de siger at Rusland ikke er en trussel mod Danmark. Problemet er bare hvorfor de mener det, og samtidig mener at Islamisk Stat er en trussel mod Danmark. For Islamisk Stat er jo heller ikke en trussel mod Danmark, eller hvis de er, så er det kun pga. Danmarks krigsdeltagelse.
Selv om Dansk Folkeparti har ret i at Danmark bør samarbejde med Rusland og ikke se Rusland som en trussel, så er det værd at lægge mærke til at Dansk Folkepartis tilnærmelse til Rusland skyldes et håb om at Rusland vil medvirke til at fremme den europæiske islamofofi, og dette motiv kan vel ikke undre, når man kender Dansk Folkeparti.
Det er sørgeligt, at når Dansk Folkeparti endelig mener noget fornuftigt, så er det altid noget skummelt som ligger bagved.
Truslerne mod Danmark består at terrorisme, som stort set kunne reduceres til nul, hvis Danmark igen ville være en fredsnation, som vi var fra 1864 og indtil Fog Rasmussen i 2003. Vi kunne være et fredeligt land til gavn og tryghed for os selv, og til fremme for udvikling, demokrati, fred og fatigdomsbekæmpelse i hele verden.
I stedet har vi FE og Dansk Folkeparti, som med hver deres tåbelige trusselsbilleder, kæmper om hvem der kan skabe mest utryghed for dig og mig og Danmark.